Endowed Professor

prof.mr.dr. (Martin) M.A.J.M. Buijsen

Erasmus School of Health Policy & Management

Law & Health Care (R&G)

Erasmus University Rotterdam

Room: -

T: ,

E: buijsen@eshpm.eur.nl

Management and organisation of health care delivery

Competition and regulation in health care

Research Capacity group Private Law

Role Researcher
 • Buijsen, M.A.J.M. (2017). Reactie op Wetsvoorstel orgaandonatie onverstandig (P. Fokkink). Medisch Contact, 2017 (6), 38-39.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2016). Levensbeëindiging: de wet, de feiten en de staat. DenkWijzer: studieblad van de ChristenUnie, 16 (2), 24-27.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015). Naschrift bij kanttekening Govert den Hartogh. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2015 (4), 131-132.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015). Beroepsverbod hoort niet in tuchtrecht. Medisch Contact, 2015 (13), 606-608.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015). Betekenis van het arrest in de zaak Heringa is gering. Nederlands Juristenblad (NJB), 2015 (22), 1478.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015). De Wmo 2015: retrogressie en discriminatie? Nieuwsbrief Johannes Wier Stichting, 2015 (juli), 3-4.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015). Nawoord bij Henk ten Have: 'Biomedische ethiek: solidariteit of opportunisme?'. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2015 (3), 85.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015). Market reforms and health care access in the Netherlands. Bioethica Forum. Schweizer Zeitschrift für Biomedizinische Ethik, 2015 (3), 100-101.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015). Naschrift bij Govert den Hartogh: 'Goed dat Nederland het Biogeneeskundeverdrag niet ratificeert'. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2015 (4), 131-132.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2014). Levenseindekliniek beschadigt arts-patiëntrelatie. Medisch Contact, 2014 (42), 2058-2059.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2014). Euthanasie in de psychiatrie beter toetsen. Medisch Contact, 69 (35), 1622-1624.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2013). Is de prijs van solidariteit in de zorg te hoog? Me Judice, 2013 (10 januari).
 • Buijsen, M.A.J.M. & Korteland, G. (2013). Gezondheid niet afdwingen met geld. Medisch Contact, 2013 (22), 1178-1180.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2013). Artsen niet inzetten voor politiewerk. Medisch Contact, 2013 (35), 1718-1719.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2013). Zwijgplicht inperken is gevaarlijk. Medisch Contact, 2013 (11), 621-624.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2012). Patiëntenrechten gelden ook online. Medisch Contact, 26, 1608-1610.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2012). Herenakkoord moet meer voor minder bewerkstelligen. ZM Magazine, 1, 22-24. doi: niet bekend
 • Buijsen, M.A.J.M. (2010). De bijzondere morele status van gezondheidszorg. Over marktwerking, gelijke behandeling en de noodzaak van zeggenschap. Filosofie en Praktijk, 51-64.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2010). De rechtvaardige verdeling van gezondheidszorg. Socialisme en Democratie, 67 (10/11), 61-68.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2010). Autonomie en rechtvaardigheid in de gezondheidszorg. Pro Vita Humana, 17 (1), 12-18.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Alleen voorrang als het medisch moet. Medisch Contact, 64 (23), 1034-1037.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). College oordeelt over schending van beroepsgeheim door logopedist. Logopedie en Phoniatrie, 210-211.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Zwarte lijsten in de gezondheidszorg-vergeet de waarborgen niet! Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (24), 1508-1511.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Kanttekeningen bij zwarte lijsten in de zorg. Journaal Privacy Gezondheidszorg, 10 (5), 90-93.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Twijfelachtig vonnis Centraal Tuchtcollege. Journaal Privacy Gezondheidszorg, 10 (2), 26-29.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Ongelijke behandeling in de Nederlandse gezondheidszorg: Te rechtvaardigen of niet? Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (10), 609-614.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Mening: herverzekeren eigen risico basispolis onrechtvaardig. Economisch-Statistische Berichten, 94 (4567), 540-540.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Patienten met voorrang? Alleen als het medisch nodig is. Medisch Contact, 1034-1037.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Teloorgang solidariteit in de zorg dreigt. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 19 (4), 101-103.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Noot bij de uitspraak van het College van Toezicht NVLF van 12 november 2008. Logopedie en Phoniatrie, 81, 210-211.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Ook zwarte lijst verdient fair play. Medisch Contact, 64 (28), 1241-1245.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Voorrangszorg is onrechtvaardig. Socialisme en Democratie, 66 (4), 19-25.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). College oordeelt over logopedist die vertrouwenspersoon toegang tot gesprek weigert. Logopedie en Phoniatrie, 81 (9), 283-284.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Verdere uitholling van het zorgstelsel dreigt. Nederlands Juristenblad (NJB), 84, 2061-2064.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). IVF. Niet-medische vragen voor de dokter. Pro Vita Humana, 16 (3), 45-49.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Verzekering eigen risico is niet solidair. Medisch Contact, 64 (42), 1733-1735.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Dubbelzinnigheid in de zorg. Socialisme en Democratie, 66 (9), 6-7.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2008). RVZ-plan ondoordacht. Medisch Contact, 63 (17), 730-732.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2008). Goed patiëntschap volgens de RVZ. Een slecht idee. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 32 (5), 328-337.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2008). Orgaandonatie & menselijke waardigheid. Pro Vita Humana, 15 (2), 29-36.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2008). Het nieuwe zorgstelsel en het recht op gezondheid. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 13, 1-19.
 • Akveld, J.E.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2008). Het kabinetsstandpunt masterplan orgaandonatie kritisch bezien. Zorg & Financiering, 8, 26-34.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2008). Orgaandonatie: kies voor solidariteit. Socialisme en Democratie, 65 (11), 5-6.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2008). Het recht op zorg is een mensenrecht - Hoe staatspaternalisme leidt tot discriminatie. Socialisme en Democratie, 65 (5), 14-19.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2008). De geneeskundige behandelrelatie: wezenlijk uniek. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 18 (3), 83-88.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2008). Wanprestatie en opzegging in de hulpverlening. Journaal Privacy Gezondheidszorg, 9 (5), 111-115.
 • Akveld, J.E.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2008). Een gemiste kans. Het kabinetsstandpunt inzake orgaandonatie. Journaal Privacy Gezondheidszorg, 9 (8), 195-199.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2008). Autonomie, waardigheid en het recht op gezondheidszorg in vraagstukken rondom het levenseinde. Pro Vita Humana, 15 (3), 70-75.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2007). Centrale vraagstukken in de bioethiek. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 17 (4), 127-128.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2007). De euthanasieweg geevalueerd. Journaal Privacy Gezondheidszorg, 8, 107-109.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2007). Werken aan de werkelijkheid Imagocampagne: nee Imagocampagnes voor de zorg zijn weggegooid geld. Het gaat om tevredenheid van verpleegkundigen. Nursing, 13, 18-18.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2007). De evaluatie van de Euthanasieweg: een verkapt pleidooi voor normalisering van de euthanasiepraktijk. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 17 (4), 94-98.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2007). Verdere decriminalisering euthanasie ongewenst. Nederlands Juristenblad (NJB), 32, 2027-2028.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2007). Esther Pans, De normatieve grondslagen van het Nederlandse euthanasierecht. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 168 (2), 72-75.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2007). De normatieve grondslagen van het Nederlandse euthanasierecht. Pro Vita Humana, 3, 60-64.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2007). De Euthanasieweg geevalueerd: enkele kritische kanttekeningen. Ars Aequi, 56 (9), 669-672.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006). Dr.dr. R.W.M Giard, Aansprakelijkheid van artsen. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 167 (1), 23-26.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006). Het kabinetsvoorstel Actieve levensbeëindiging bij ernstig lijdende pasgeborenen. Journaal Privacy Gezondheidszorg, 13 (6), 151-154.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006). J.H.H.M. Dorscheidt, Levensbeeindiging bij gehandicapte pasgeborenen. Strijdig met het non-discriminatiebeginsel? RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 6, 281-285.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006). Onduidelijkheid in de Wet BIG. MedNet Magazine, 3 (22), 9-9.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006). Gebrekkige communicatie door hulpverleners. Pro Vita Humana, 13, 37-38.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006). Commentaar bij B.J.P. Crul, euthanasie moet uitzondering zijn. Pro Vita Humana, 13, 29-31.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006). Een HIV seropositief paar verzoekt om IVF. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 16 (4), 118-121.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006). Impliciete keuzes & verhulde waardeoordelen: het kabinetsvoorstel Actieve levensbeëindiging bij ernstig lijdende pasgeborenen. Pro Vita Humana, 13 (3), 5-12.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006). S. Fleischacker, A Short History of Distributive Justice. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 35 (1), 75-82.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006). Levensbeëindiging bij gehandicapte pasgeborenen. Strijdig met het non-discriminatiebeginsel? Pro Vita Humana, 13 (6), 150-154.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2005). Upendra Baxi, the futere of human rights. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 34, 220-221.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2005). Over Nederlandse romantiek en Europese bedaagdheid. Het denken over euthanasie. Pro Vita Humana, 12 (6), 158-164.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Exter, A.P. den (2005). Verandering donorregistratiesysteem onvermijdelijk. Pro Vita Humana, 58.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2005). Toewijzing wrongful life-vordering door Hoge Raad. Pro Vita Humana, 12 (3), 74-76.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2005). Solidariteit in de zorg op de helling. Pro Vita Humana, 12 (5), 123-128.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2005). Nieuw zorgstelsel een feit. Pro Vita Humana, 12 (5), 121-122.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2005). NVVE claimt rechtsplicht euthanasie. Pro Vita Humana, 2, 60-61.
 • Hermans, H.E.G.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2005). Ziekenhuisdirecteur mist beroepsopleiding. ZorgVisie (Maarssen), 35, 21.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2005). Hoge raad doet consequente uitspraak in zaak Kelly. Tijdschrift voor Verloskundigen, 30 (6), 946-948.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2005). Solidariteit, rechtvaardigheid en de zorg om gezondheid. Filosofie en Praktijk, 26, 5-18.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2005). De betekenis van solidariteit in de gezondheidszorg. TSG, 6, 325-326.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2005). Wrongful live-vordering gehonoreerd: Hoge raad doet consequente uitspraak in zaak Kelly. Medisch Contact, 60, 946-947.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2005). Leven in een claimcultuur: wie is er bang voor Amerikaanse toestanden? Nederlands Juristenblad (NJB), 80, 829-877.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2005). Solidariteit en de rechtvaardigheid in de gezondheidszorg. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 15 (2), 34-38.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Exter, A.P. den (2005). Keuze voor solidariteit. Kanttekening bij het voorstel Zorgverzekeringswet. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 29, 111-117.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2005). Voor alle duidelijkheid: euthanasie is geen recht. Pro Vita Humana, 59.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2004). Solidariteit en rechtvaardigheid in de zorg. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 1, 1-1.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2004). Toetsing van levensbeëindiging bij pasgeborenen. Pro Vita Humana, 6, 138-139.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2004). Reactie op S.Matthijsen. Pro Vita Humana, 4, 119-120.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2004). De Wet bijzondere opnemingen in ziekenhuizen. Consumentenboek Gezondheidszorg, 39-57.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2004). Ethiek en diagnostiek. Verslag van een symposium. Pro Vita Humana, 6, 140-141.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2004). Een geen-bezwaarsysteem voor post mortem orgaandonatie: een kwestie van principe. Ars Aequi, 1, 22-27.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2004). Antwoord op vragen van Dr. Th.A.M. van der Horst. Pro Vita Humana, 3, 89-91.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2004). Tuchtrechtelijke afdoening van authanasiefouten: een goed idee? Pro Vita Humana, 4, 112-113.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2004). De januskop van de rechtvaardigheid: Solidariteitsprincipe bij orgaandonatie is geen optie. Medisch Contact, 20, 826-828.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2004). Autonomie in het gezondheidsrecht. Ars Aequi, 6, 425-429.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2004). Arrest Hoge Raad in de zaak Van Ooijen. Pro Vita Humana, 6, 146-146.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2004). De keuze voor een geen-bezwaarsysteem: een kwestie van principe. Pro Vita Humana, 1, 1-1.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2004). No-claim teruggaaf in de zorg: onrecht en onzin. Pro Vita Humana, 3, 85-86.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2004). Reactie op het NAV-standpunt inzake orgaandonatie. Pro Vita Humana, 2, 66-68.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2004). Orgaandonatie - nawoord. Pro Vita Humana, 4, 92-93.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2003). De zaak Van Oijen: exemplarisch voor de euthanasiediscussie? Pro Vita Humana, 10, 129-130.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2003). Waardigheid, gezondheid en orgaandonatie. Pro Vita Humana, 10, 89-92.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2003). De rechtspositie van gewetensbezwaarden in de gezondheidszorg. Pro Vita Humana, 10, 97-101.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2003). Wrongful life: de zaak Kelly. Pro Vita Humana, 10, 102-104.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2003). Mededinging in de gezondheidszorg. Nederlands Juristenblad (NJB), 78, 675-677.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2003). D.D. Raphael, concepts of Justice. Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 32, 183-184.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2003). De waakhond blijft alert. Medisch Contact, 58, 800-802.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2003). Euthanasiewetgeving faalt. Pro Vita Humana, 10, 84-85.
 • Brouwer, W.B.F., Buijsen, M.A.J.M. & Rutten, F.F.H. (2003). Op naar een nationaal instituut voor effectiviteit en doelmatigheid in de zorg. TSG, 81, 293-296.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2003). Zelfdodingsconsulent veroordeeld. Pro Vita Humana, 10, 177-178.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2003). Goed en kwaad buiten het recht: de zaak van Jodie en Mary Ars. Ars Aequi, 52, 919-923.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2003). Beslissingen omtrent leven en dood: de zaak van Jodie en Mary. Pro Vita Humana, 10, 140-143.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Hermans, H.E.G.M. (2002). Mededinging in de gezondheidszorg: recente ontwikkelingen. Zorg & Financiering, 1, 163-164.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Akveld, J.E.M. (2002). Pas op voor win-win-situaties. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 265-266.
 • Dohmen, P.J.G., Hermans, H.E.G.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2002). Europese aanbesteding door ziekenfondsen en ziekenhuizen-actuele ontwikkelingen. Zorg & Financiering, 6, 9-23.
 • Brouwer, W.B.F., Koolman, A.H.E. & Buijsen, M.A.J.M. (2002). Grenzeloos informeren. Medisch Contact, 57 (39), 737-740.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Akveld, J.E.M. (2002). Doorleververbod intramurale geneesmiddelen ongeoorloofd. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 264-266.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Akveld, J.E.M. (2002). Onzorgvuldige hulp bij zelfdoding. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 239-241.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). De zaak-Brongersma. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 32-33.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Akveld, J.E.M. (2002). Rechtspraak. Gebrekkige verzuimbegeleiding. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 301-303.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). Beroepsgeheim en bedrijfsgeneeskundig belang. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 339-340.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). Ned.Wet op orgaandonatie een succes? Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 206-207.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). Toezicht op reclame voor geneesmiddelen. Nederlands Juristenblad (NJB), 43, 2147-2147.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). Het recht op hulp bij voortplanting. Nemesis. Tijdschrift over Vrouwen en Recht, 5, 136-143.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). De selectieve omgang met WMA-standpunten door de KNMG. Pro Vita Humana, 6, 170-171.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). Geen recht op een zachte dood. Medisch Contact, 57, 32-33.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). Het recht op zelfdoding: de pil van Drion en de rechten van de mens. Pro Vita Humana, 9, 119-123.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). Reacties. Naschrift. Nederlands Juristenblad (NJB), 77, 1900-1900.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). De betekenis van Pretty v. Ver. Koninkrijk voor de Ned. Euthanasiepraktijk.. Nederlands Juristenblad (NJB), 24, 1151-1153.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). Samenloop van shock- en affectieschade. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 127-128.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Akveld, J.E.M. (2002). Behandelingsovereenkomst met agressieve patient. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 88-90.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). Crisistoezicht in de gezondheidszorg. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 56-57.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). Onrechtmatige daad door pseudotherapeut. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 176-177.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). Het absolute recht op inzage en afschrift. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 365-366.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). De betekenis van Pretty v. Ver. Koninkrijk voor de Ned. Euthanasiepraktijk. Pro Vita Humana, 9, 69-72.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). Een gerichte onderzoeksagenda. Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 31, 93-96.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). In defense of natural law. Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 31, 75-80.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2001). De richtlijn toetsingsprocedure multicenter-onderzoek een verbetering ten goede? Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16, 90-91.
 • Akveld, J.E.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2001). De toekomst van het tuchtrecht voor de gezondheidszorg. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 12, 349-352.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2001). 'Kwaliteit van leven' als maatstaf bij beslissingen rond het levenseinde: de zaak - Brongersma. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1, 1-6.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2001). De zaak- Brongersma. Pro Vita Humana, 5/6, 170-171.
 • Akveld, J.E.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2001). De toekomst van het tuchtrecht voor de gezondheidszorg. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (12), 349-352.
 • Akveld, J.E.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2001). Mensenrechten en de Nederlandse gezondheidszorg. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (11), 312-315.
 • Akveld, J.E.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2001). Wetenschappelijk onderzoek en de kwaliteit van de individuele gezondheidszorg. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (10), 284-285.
 • Akveld, J.E.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2001). Toestemming ziekenfonds voor geneeskundige hulp in het buitenland. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (9), 246-248.
 • Rosendal, H., Beekum, W.T. van, Quak, A.B.W.M., Akveld, J.E.M., Maurik, J.T.A. van, Buijsen, M.A.J.M. & Cleophas, G.C.J.M. (2001). De Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV): waardevol, maar onbenut. Zorg & Verzekering, 9 (10), 881-892.
 • Akveld, J.E.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2001). Concurrentiebeperking in de huisartsenzorg. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16, 186-187.
 • Akveld, J.E.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2001). Mensenrechten en de Nederlandse gezondheidszorg. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 11, 312-315.
 • Akveld, J.E.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2001). Gezondheidsrecht: jurisprudentie. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 5, 164-165.
 • Akveld, J.E.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2001). Toestemming ziekenfonds voor geneeskundige hulp in het buitenland. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 9, 246-248.
 • Akveld, J.E.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2001). De Richtlijn toetsingsprocedure multicenteronderzoek een verbetering ten goede? Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (3), 90-91.
 • Akveld, J.E.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2001). Actueel Gezondheidsrecht Jurisprudentie. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (5), 164-165.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2001). Kroniek: nogmaals; euthanasiewet & artikel 2 EVRM. Pro Vita Humana, 4, 131-134.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2001). Euthanasiewet & artikel 2 EVRM. Nederlands Juristenblad (NJB), 23, 1082-1083.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2001). Jurisprudentie: In tijden van griep. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16, 164-165.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2001). Reacties euthanasiewet. Nederlands Juristenblad (NJB), 30, 1428-1429.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2001). De strafrechtelijke opvang van verslaafden (SOV). Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 7/8, 218-219.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Akveld, J.E.M. (2001). Wetenschappelijk onderzoek en de kwaliteit van de individuele gezondheidszorg. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (10), 284-285.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2001). Naschrift: euthanasiewet. Nederlands Juristenblad (NJB), 30, 1428-1429.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2001). De onrechtmatigheid van de euthanasiewet. Medisch Contact, 56 (45), 1662-1664.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2001). Gunstbetoning door geneesmiddelenfabrikanten. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16, 125-126.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2000). Jeremy Bentham en de wetenschap van het recht. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 29 (2), 132-149.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2000). De gevolgen van de vierde tranche Awb voor het gezondheidsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 1209-1214.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2000). Kanttekeningen bij een commentaar. Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 20 (1), 34-39.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2000). Richtsnoeren voor artsen: hun toepassing in de rechtspraak. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 24 (1), 19-32.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2000). Niet de CCMO, de Minister! Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 227-228.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2000). De gevolgen van de vierde tranche Awb voor het gezondheidsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 24, 1209-1214.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2000). Schade door gebrekkige medische protocollen. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2, 57-62.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2000). Niet de CCMO, de minister! Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 4, 227-228.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2000). Kanttekeningen bij een commentaar. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 20 (1), 74-79.
 • Hermans, H.E.G.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2000). Aanbesteding van medischspecialistische zorg. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 10, 286-292.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2000). Schade door gebrekkige medische protocollen. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 57-62.
 • Hermans, H.E.G.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2000). Rechtsbescherming bij aanbesteding; belangenverstrengeling uit den boze. ZorgVisie (Maarssen), 6, 33-36.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2000). Richtsnoeren voor artsen: hun toepassing in de rechtspraak. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1, 19-33.
 • Hermans, H.E.G.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2000). Rechtsbescherming bij aanbesteding; belangenverstrengeling uit den boze. ZorgVisie (Maarssen), 33-35.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Hulst, E.H. (2000). Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij wet geregeld. Pro Vita. Kwartaalblad van de Juristenvereniging Pro Vita, 5, 139-146.
 • Buijsen, M.A.J.M. (1999). Nieuwe wetgeving voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Zorg & Verzekering, 7 (10/11), 593-597.
 • Buijsen, M.A.J.M. (1999). Aan de grenzen van het recht: het drugs informatie- en monitoring systeem. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 86-95.
 • Buijsen, M.A.J.M. (1999). Nieuwe wetgeving voor medisch- wetenschappelijk onderzoek met mensen. Zorg & Verzekering, 7 (9), 593-599.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Leeuwen, E. van (1999). De deskundigheid van medisch-ethische toetsingscommissies. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 221-232.
 • Buijsen, M.A.J.M. (1999). Aan de grenzen van het recht: het Drugs Informatie- en Monitoring Systeem. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 23 (2), 86-95.
 • Buijsen, M.A.J.M. (1999). Hedendaags natuurrechtsdenken. Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 27 (2), 105-113.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2016). Wat te denken? Wat te doen? Opstellen over ethiek, recht en gezondheidszorg? Budel: Damon.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Hermans, H.E.G.M. (2014). Recht en gezondheidszorg. Maarssen: Elsevier.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2012). Wetgeving gezondheidszorg (2e geheel herziene uitgave). Antwerpen: MAKLU.
 • Hermans, H.E.G.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2010). Recht en Gezondheidszorg. Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Rechtshandhaving in de gezondheidszorg. Eindhoven: Euroforum.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Kwaliteitsregulering in de gezondheidszorg. Eindhoven: Euroforum.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Wetgeving Gezondheidszorg. Apeldoorn-Antwerpen: Maklu.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Bijzondere patiëntenrechten in de gezondheidszorg. Eindhoven: Euroforum.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2008). Thomas van Aquino Over de Wet. Zoetermeer: Meinema.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2007). Wet- en regelgeving in de zorg Inleiding gezondheidsrecht. Eindhoven: SBO.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2007). Wet- en regelgeving in de zorg Rechtshandhaving in de gezondheidszorg. Eindhoven: SBO.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2007). Wet- en regelgeving in de zorg. Bijzondere patientenrechten in de gezondheidszorg. Eindhoven: SBO.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2007). Wet- en regelgeving in de zorg. Eindhoven: SBO.
 • Hermans, H.E.G.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2006). Recht en gezondheidszorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Exter, A.P. den (2006). Gezondheidszorg Het recht op gelijke toegang. Amsterdam: Van Gennep Uitgeverij.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Hermans, H.E.G.M. (2006). Onrechtmatig Leven: opstellen naar aanleiding van baby Kelly. Inleiding. Venlo: Thijmgenootschap.
 • Hermans, H.E.G.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2000). Aanbesteding in de gezondheidszorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015). New reproductive technologies and the European fertiliy market. In Book of abstracts International Conference on Reproductive Rights, New Reproductive Technologies and the European Fertility Market (Santander 17-20 November 2015) (pp. 15-16).
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015). Ben ik soms te duur? In B.J.C. Hamel, M.A. van der Hoven & J.J.E. van Everdingen (Eds.), Cahier Geldzorgen in de zorg. Wat is een mensenleven waard? (pp. 66-70) Den Haag: Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM).
 • Buijsen, M.A.J.M. (2014). Het mensbeeld in de gezondheidszorg. In G. van Wissen (Ed.), De mens in de zorg (Centrum voor de sociale leer van de kerk, 8e bundel) (pp. 9-25). Vogelenzang: Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2014). Casus 4: Dormicum als kalmeringsmiddel voor lastige cliënt. In C. Hertogh, A. Hendriks & M. Verkerk (Eds.), Ethische dilemma's in de ouderengeneeskunde. Tussen patiënt en zorgsysteem. Assen: Van Gorcum.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2013). Is de prijs van de solidariteit in de zorg te hoog? In P. de Bijl, A. Boot, E. Sterken, P. Gautier & H. Schenk (Eds.), Jaarboek 2013 Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde (pp. 175-177). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2012). Commentaar bij casus 24. In A.C. Hendriks et al. (Ed.), Huisarts tussen individu en familie. Morele dilemma's in de huisartsenpraktijk (pp. 117). Assen: Van Gorcum.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2010). Kwaliteitsregulering in de gezondheidszorg. In H.E.G.M. Hermans & M.A.J.M. Buijsen (Eds.), Recht en Gezondheidszorg (pp. 179-4). Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Akveld, J.E.M. (2010). Bijzondere patiëntenrechten in de gezondheidszorg. In H.E.G.M Hermans & M.A.J.M Buijsen (Eds.), Recht en Gezondheidszorg (pp. 259-304-7). Maarssen: Elsevier.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2010). Filosofie & Praktijk: praktische problemen in filosofisch perspectief. In Filosofie en Praktijk (Filosofie & Praktijk, 3) (pp. 51-5). Budel: Damon.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2010). Rechtshandhaving in de gezondheidszorg. In H.E.G.M Hermans & M.A.J.M Buijsen (Eds.), Recht en Gezondheidszorg (pp. 593). Maarssen: Elsevier.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2010). Inleiding (gezondheidsrecht). In H.E.G.M. Hermans & M.A.J.M. Buijsen (Eds.), Recht en Gezondheidszorg (pp. 23-1). Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2008). Over artsen en hun autonomie. In Vincent Kirkels (Ed.), Oude idealen in de nieuwe zorgmarkt (Annalen van het Thijmgenootschap, 1) (pp. 24-52). Nijmegen: Valkhof Pers.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Exter, A.P. den (2007). Gelijkheid en het recht op gezondheidszorg. In A.den Exter (Ed.), Sociaal-Economisch recht Gelijkheid en recht op zorg (pp. 13-1). Nijmegen: Ats Aequi Libri.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2007). De betekenis van solidariteit in de gezondheidszorg. In MAJM mr.dr Buijsen, W.van.de Donk & N.van Gestel (Eds.), Marktwerking versus solidariteit (3, 3) (pp. 65-5). Venlo: Thijmgenootschap.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2007). Notities van zelfbeschikking. In R Janse, S Teakema & T Hol (Eds.), Rechtsfilosofische annotaties (pp. 114-7). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2007). De autonomie van de dokter. In F.H.J.G. mr.drs Brekelmans, M.A.J.M. mr.dr. Buijsen, M. mevr.mr Es, P.W.A. mr.dr. Huisman & B.P. prof.mr.drs Vermeulen (Eds.), De docent: onderdaan of autoriteit? (pp. 85) Den Haag: Sdu uitgevers.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2007). Actieve levensbeeindiging bij ernstig lijdende pasgeborenen in Nederland. In W.J Mgr.dr. Eijk, R. Br.Dr. fc Stockman & J.A. dr. Raymakers (Eds.), Kwaliteit van Leven in Christelijk Perspectief (pp. 93-6). Gent: Canon Triest.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006). Kwaliteitsregulering. In Recht en gezondheidszorg (pp. 107-4). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Akveld, J.E.M. (2006). Bijzondere patiëntenrechten in de gezondheidszorg. In H.E.G.M Hermans & M.A.J.M Buijsen (Eds.), Recht en Gezondheidszorg (pp. 259). Maarssen: Elsevier.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006). Inleiding (gezondheids)recht. In Recht en gezondheidszorg (pp. 179-5). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006). Alleenstaande vrouwen en het recht op hulp bij voortplanting. In G den Hartogh & I de Beaufort (Eds.), Een hoge prijs voor een kind (pp. 83-90). Assen: Van Gorcum 2006.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006). Over Nederlandse romantiek en Europese bedaagdheid. Het denken over euthanasie. In A den Exter (Ed.), De euthanasiewet Grondrechten onder druk? (pp. 59-74-4) Budel: Uitgeverij Damon BV.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006). Rechtshandhaving in de gezondheidszorg. In H.E.G.M. mr.dr. Hermans & M.A.J.M. mr.dr. Buijsen (Eds.), Recht en Gezondheidszorg (pp. 305-9). Maarssen: Elsevier.
 • Exter, A.P. den & Buijsen, M.A.J.M. (2006). Gelijke toegang tot gezondheidszorg verzekerd? In I. dr. Palm (Ed.), De zorg is geen markt (pp. 25-3). Rotterdam: Wetenschappelijk bureau SP.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). Gelijke behandeling van gehandicapten en chronisch zieken. In -- -- (Ed.), Handboek Gehandicapten & Arbeidsongeschikten- rechten en regelingen (pp. 2-14). Houten: Bohn Stafleu & van Loghum.
 • Hermans, H.E.G.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2002). Medisch-specialistische zorg aanbesteden? In -- -- (Ed.), Handboek Onderhandelen en contracteren in de zorg (pp. 1-19). Amsterdam: Elsevier.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding: nieuwe wetgeving. In -- -- (Ed.), Consumentenboek Gezondheidszorg (pp. 13-30). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). Evaluatie Kwaliteitswet Zorginstellingen. In -- -- (Ed.), Handboek Kwaliteit van Zorg (pp. 17-30). --: --.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2001). Nieuwe wetgeving inzake levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. In -- -- (Ed.), Gehandicapten & arbeidsongeschikten rechten & regelingen (pp. 1-22). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2001). De betekenis van het mededingingsrecht voor de zorgsector. In C.A. Bronkhorst, MA.J.M. Buijsen, H.E.G.M. Hermans & J.M. van der Most (Eds.), Jaaroverzicht Wetgeving in de gezondheidszorg (pp. 321-330). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2001). De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO. In -- -- (Ed.), Handboek gehandicapten & arbeidsongeschikten - rechten en regelingen (pp. 1-22). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2001). Aanbesteding en mededinging in de gezondheidszorg. In -- -- (Ed.), Regelgeving beroepsuitoefening gezondheidszorg (pp. 1-26). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2001). De regulering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. In -- -- (Ed.), Consumentenboek Gezondheidszorg (pp. 1-17). --: --.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2001). De wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen - Wet BOPZ. In -- -- (Ed.), Handboek gehandicapten & arbeidsongeschikten (pp. 1-34). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Hermans, H.E.G.M. & Buijsen, M.A.J.M. (2001). Medisch-specialistische zorg aanbesteden? In -- -- (Ed.), Onderhandelen & contracteren in de zorg (pp. 1-19). Maarssen: Elsevier.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2000). De wet beroepen in de individuele gezondheidszorg - Wet BIG. In -- -- (Ed.), Handboek gehandicapten, arbeidsongeschikten, rechten en regelingen (pp. 3-26). --: --.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2000). Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen: de invalshoek van de proefpersoon. In -- -- (Ed.), Handboek cliëntenparticipatie (pp. 1-24). --: --.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2000). De normering en toetsing van experimenteel medisch onderzoek met mensen. In -- -- (Ed.), Handboek gehandicapten, arbeidsongeschikten, rechten en regelingen (pp. 3-22). --: --.
 • Hermans, H.E.G.M. & Buijsen, M.A.J.M. (1999). Openbare aanbesteding in de gezondheidszorg. In H.E.G.M. Hermans (Ed.), Handboek onderhandelen en contracteren in de zorg (pp. ID 1-1-1-ID 1-1-35). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom.
 • Hermans, H.E.G.M. & Buijsen, M.A.J.M. (1999). Europa en de (intramurale) gezondheidszorg. In L.A.M. van Zenderen (Ed.), Handboek Documentatie Management Intramurale Zorg (pp. A 3-1-A 3-41). Utrecht: De Tijdstroom.
 • Jong, E. de & Buijsen, M.A.J.M. (Eds.). (2005). Solidariteit onder druk? Over de grens tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid. Nijmegen: Valkhof pers.
 • Buijsen, M.A.J.M., Dosljak, M. & Exter, A.P. den (Eds.). (2002). Europe and its impact on National Health Care Systems, Yearbook 2001-2002. European Centre for Advanced Legal Studies in Health Care. Rotterdam: Erasmus University press.
 • Hermans, H.E.G.M. & Buijsen, M.A.J.M. (Eds.). (2000). Aanbesteding in de gezondheidszorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2010). B.C. van Beers, persoon en lichaam in het recht. Menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie [Bespreking van het boek Persoon en lichaam in het recht. Menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie]. Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 39(2), 179-183.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2010). B.C. van Beers, persoon en lichaam in het recht. Menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie [Bespreking van het boek Persoon en lichaam in het recht. Menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie]. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 171, 144-147.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Afscheid van de vrijblijvendheid: een welkome proeve van systematische filosofie [Bespreking van het boek Afscheid van de vrijblijvendheid. Beslissystemen voor orgaandonatie in ethisch perspectief.]. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 19(2), 53-55.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Hij had beter dood kunnen zijn. Oordelen over andermans leven [Bespreking van het boek Hij had beter dood kunnen zijn. Oordelen over andermans leven.]. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 20(1), 36-36.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Tijd voor reflectie. Praktische ethiek om psychiatrie en rehabilitatie [Bespreking van het boek Tijd voor reflectie. Praktische ethiek om psychiatrie en rehabilitatie]. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 19(4), 123-123.
 • Buijsen, M.A.J.M. (1996). Tegendraadse Werkingen. Sociologische opstellen over de onvoorziene gevolgen van verzorging en verzekering [Bespreking van het boek Tegendraadse Werkingen. Sociologische opstellen over de onvoorziene gevolgen van verzorging en verzekering]. .
 • Buijsen, M.A.J.M. (1996). The Province of Jurisprudence Determined [Bespreking van het boek The Province of Jurisprudence Determined]. .
 • Buijsen, M.A.J.M. (1996). Boekbespreking [Bespreking van het boek Narrative and the Natural Law]. .
 • Buijsen, M.A.J.M. (1996). Legal System between Order and Disorder [Bespreking van het boek Legal System between Order and Disorder]. .
 • Buijsen, M.A.J.M. (1996). The language and Uses of Rights [Bespreking van het boek The Language and Uses of Rights. A Biopsie of American Jurisprudence in the Twentieth Century]. .
 • Buijsen, M.A.J.M. (1994). Boekbespreking [Bespreking van het boek Act & Crime. The Philosophy of Action and its Implication for Criminal Law]. .
 • Buijsen, M.A.J.M. (1993). Boekbespreking [Bespreking van het boek Logical Tools for Modelling Legal Argument (dissertatie)]. .
 • Buijsen, M.A.J.M. (1993). Boekbespreking [Bespreking van het boek The Politics of Jurisprudence; A Critical Introduction to Legal Philosophy]. .
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015). Opgeschaalde zorg. Onderzoek naar de taken en verantwoordelijkheden voor spoedeisende zorg t.t.v. ramp of crisis. Rotterdan: Erasmus MC.
 • Buijsen, M.A.J.M., Kommeren, O.A.M., Hulst, E.H. & Noord, T.J.C. van (2012). Medisch beroepsgeheim in dubio. De verhouding van het medisch beroepsgeheim tot zwaarwegende maatschappelijke belangen. (Extern rapport). Rotterdam: Eigen beheer iBMG.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2012). Affidavit (Euthanasia in The Netherlands). (Extern rapport). Rotterdam: eigen beheer iBMG.
 • Bolt, L.L.E., Buijsen, M.A.J.M. & Hunfeld, J.A.M. (2004). Morele contra-indicaties voor ouderschap? Een psychologisch, ethisch en juridisch onderzoek naar de selectie van hulpvragers voor een IVF-behandeling. Eindrapport. (Extern rapport). Den Haag: NWO.
 • Nietfeld, J.J., Legemaate, J. & Buijsen, M.A.J.M. (2003). Wenselijkheid en haalbaarheid van een persoonlijke cellenbank. (Extern rapport). : .
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002). Privacy in de gezondheidszorg. (Intern rapport, Handboek Gehandicapten & Arbeidsongeschikten- rechten en reg). : .
 • Rosendal, H., Quak, A.B.W.M., Beekum, W.T. van, Akveld, J.E.M., Maurik, J.T.A. van, Buijsen, M.A.J.M. & Cleophas, G.C.J.M. (2001). Evaluatie wet op bijzondere medische verrichtingen. (Extern rapport, 7). den haag: ZON.
 • Rosendal, H., Beekum, W.T. van, Legemaate, J., Buijsen, M.A.J.M., Hulst, E.H., Berg, M. van den, Assink, A. & Veen, E.B. van (2001). Evaluatie wet op de orgaandonatie. (Extern rapport, 9). Den haag: Zon.
 • Rosendal, H., Quak, A.B.W.M., Akveld, J.E.M., Maurik, J.T.A. van, Buijsen, M.A.J.M., Cleophas, G.C.J.M. & Beekum, W.T. van (2001). Evaluatie van de Wet op de Bijzondere Medische Verrichtingen. (Extern rapport, no 3). Den Haag: ZON.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006, Januari 17). Met nieuwe zorgstelsel is wonder van beschaving ten grave gedragen. De Volkskrant
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006, Maart 25). De handigste verzekeraars dringen voor wachtlijsten. Trouw
 • Exter, A.P. den & Buijsen, M.A.J.M. (2006, Mei 17). Gelijke toegang tot zorg onder druk. Nederlands dagblad : gereformeerd gezinsblad
 • Buijsen, M.A.J.M. & Exter, A.P. den (2006, Mei 23). Gelijkheid in de zorg verdient aandacht. Reformatorisch Dagblad, pp. 11-11.
 • Kant, A. & Buijsen, M.A.J.M. (2006, Februari 07). Niemand wil dikke bult-zorg. De Volkskrant
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006, Juli 03). Bij gelijke kwaliteit goedkoopste medicijn. Nederlands dagblad : gereformeerd gezinsblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2006, November 10). De betekenis van gelijkheid en rechtvaardigheid in de gezondheidszorg: de Zorgverzekeringswet rechtfilosofisch bezien. Het Financiële Dagblad, pp. 609-613.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Exter, A.P. den (2006, Juni 02). Ongelijke behandeling in de gezondheidszorg. Katholiek Nieuwsblad, pp. 6-6.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Exter, A.P. den (2003, November 01). Systeem orgaandonatie staat volop ter discussie. Reformatorisch Dagblad, pp. 1-1.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Exter, A.P. den (2003, November 01). Eigenschuld speelt geen rol in de gezondheidszorg. NRC, pp. 1-1.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2003, April 03). Een jurist over "Kelly". Katholiek Nieuwsblad, pp. 1-1.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2003, April 03). Verloskundige niet schuldig aan Kelly's handicap. Trouw, pp. 1-1.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2003, Mei 03). Euthanasiewet blijkt al na jaar mislukking. Noordhollands dagblad, pp. 1-1.
 • Brouwer, W.B.F., Buijsen, M.A.J.M. & Rutten, F.F.H. (2003, Juni 03). Meer zorg voor minder geld kan nog steeds. Trouw, pp. 1-1.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2003, Juni 03). Straf voor doden zonder verzoek niet symbolisch. Trouw, pp. 1-1.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002, Mei 08). Weinig ruimte voor Nederlandse euthanasiewet. Reformatorisch Dagblad, pp. 1-1.
 • Buijsen, M.A.J.M. (1993, Maart 01). Het Gezag van het Recht. Onyx, Tijdschrift van de faculteit der Wijsbegeerte EUR, pp. 4-9.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2013). Noot bij: College van Toezicht. (2012, September 10), Logopedie en Phoniatrie 2013-11, (Naleving van de beroepscode voor logopedie en foniatrie). p.32.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2016). Gereguleerde winstuitkering in de zorg. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2016 (1).
 • Buijsen, M.A.J.M. (2016). Het advies van de commissie Schnabel. De mensenrechtelijke dimensie van het voltooid leven-vraagstuk. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2016 (4), 101-105.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2016). Communicating Concerns Reviewing the Review Procedure in Dutch Euthanasia Law. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 25 (3), 395-403. doi: 10.1017/s0963180116000049[go to publisher's site]
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015). De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeenten verantwoordelijk voor welzijnszorg. Ars Aequi, 2015 (2), 112-120.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015). Ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag: kwestie van menselijke waardigheid. Socialisme en Democratie, 2015 (5), 56-63.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015). Nederland en het Biogeneeskundeverdrag. Over ondeugdelijke argumenten, menselijke waardigheid en het belang van mensenrechten in biomedisch-ethische vraagstukken. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2015 (3), 78-83.
 • Exter, A.P. den & Buijsen, M.A.J.M. (2015). The Impact of Health Care Market Reforms on Health Care Access in The Netherlands. Bioethics, 2015 (3).
 • Buijsen, M.A.J.M. (2014). De Jeugdwet. Jeugdzorg voortaan in handen van gemeenten. Ars Aequi, 2014 (6), 417-425.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2014). Begrip van het beroepsgeheim. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2014 (4), 105-110.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2014). Een stapje dichter bij een geen-bezwaarsysteen? De Wet op de orgaandonatie gewijzigd. Ars Aequi, 2014 (2), 93-99.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Hooff, S. van den (2014). Healthcare professionals' dilemmas: judging patient's decision making competence in day-to-day care of patients suffering from Korsakoff's syndrome. Medicine, Health Care and Philosophy, 17 (2), 633-640. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11019-014-9564-y[go to publisher's site]
 • Buijsen, M.A.J.M. (2013). Privacy en beroepsgeheim. De deelname van GGZ-instellingen in Veiligheidshuizen. Journaal GGZ en Recht, 2013 (4/5), 121-126.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2010). Autonomy, Human Dignity, and the Right to healthcare: A Dutch Perspective. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 19 (3), 321-329. doi: http://dx.doi.org/10.1017/S0963180110000095
 • Buijsen, M.A.J.M. (2008). Biolaw in the Netherlands: Recent Developments. Diritto Pubblico Comparato Ed Europeo, 1685 (1699), 4.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2008). Werktitel:reactie op Craig Peterson. Medicine, Health Care and Philosophy, 489-494.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2008). Assisted Suicide and Euthanasia A Natural Law Ethics Approach. Medical Health Care and Pilosophy, 11, 1-1.
 • Hunfeld, J.A.M., Passchier, J., Bolt, L.L.E. & Buijsen, M.A.J.M. (2004). Protect the child from being born: arguments against IVF from heads of the 13 licensed Dutch fertility centres, ethical and legal perspectives. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 22 (4), 279-289. doi: http://dx.doi.org/10.1080/02646830412331298341
 • Buijsen, M.A.J.M. (2000). The legal significance of clinical guidelines in het Netherlands. Medicine and Law, 19, 181-188.
 • Buijsen, M.A.J.M. (1998). Hedendaags natuurrechtsdenken. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 27 (2), 105-114.
 • Buijsen, M.A.J.M. (1997). De positivistische zijde van Locke's moraal-filosofische theorie. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 26 (1), 36-53.
 • Hielkema, J., Buijsen, M.A.J.M. & Charro, F.T. de (1997). Dialysezorg in een begunstigingsstelsel? Commentaar op een wetsvoorstel inzake de Wet op bijzondere medische verrichtingen. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 21 (6), 331-344.
 • Buijsen, M.A.J.M. (1994). Bespreking van 'H.L.A. Hart en John Austin'. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 23 (1), 61-80.
 • Exter, A.P. den & Buijsen, M.A.J.M. (2013). Medical Law The Netherlands. (supplement 74). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
 • Exter, A.P. den & Buijsen, M.A.J.M. (2012). Rationing Health Care. Hard Choices and Unavoidable Trade-offs. Antwerpen/Apeldoorn/Portland: MAKLU.
 • Exter, A.P. den, Buijsen, M.A.J.M. & Hermans, H.E.G.M. (2006). The Netherlands. London: Kluwer Law International.
 • Buijsen, M.A.J.M. (1996). Thomas van Aquino. Over de Wet (Summa Theologica I-II, qq 90-97). Baarn: Ambo.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2016). Schaarse middelen, rechtvaardige gezondheidszorg. In Th. Wobbes & M. van den Muijsenbergh (Eds.), De euro in de wachtkamer. Geld speelt wel een rol (Annalen Thijmgenootschap) (pp. 129-145). Nijmegen: Valkhof Pers.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2016). Euthanasia: law & practice in the Netherlands. In J.M. Puyol Montero (Ed.), Studies on Life and Human Dignity/Estudios sobre la vida y la dignidad humana (Seminarios en la universidad de Harvard 24-26 septiembre de 2015) (pp. 241-263). Valencia: Tirant lo Blanch.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2012). The Special Moral Status of Health Care. On market forces, equal treatment, and having a say. In A.P. den Exter & M.A.J.M. Buijsen (Eds.), Rationing of Health Care (pp. 197-208). MAKLU.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Equality and the Right to Health Care. In A.P. den Exter (Ed.), Human Rights and Biomedicine (pp. 69-86). Antwerpen: Maklu.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Exter, A.P. den (2009). Equality and the Right to Health Care. In Human Rights and Biomedicine (pp. 69-4). Antwerpen: Maklu.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2008). The meaning of 'Justice' and 'Solidarity' in Health Care. In A.P. den Exter (Ed.), International Health Law. Apeldoorn: Maklu.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2008). The meaning of 'justice' in health care. In A.P. dr Exter (Ed.), International Health Law (pp. 535-546). Belgie: Maklu.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2005). Le precedent hollandais: l'euthanasie sous controle? In B Ars & E Montero (Eds.), Eutanasia les enjeux du debat.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2005). Eutanasia nei paesi bassi. Legislazione Nazionale & Diritto Internazionale. In B Ars (Ed.), Eutanasia Sofferenza & Dignita Al Crepuscolo Della Vita.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2004). Euthanasia in the Netherlands: nat2004ional legislation and international law. In E Montero & B Ars (Eds.), Suffering and dignity in the twilight of life (pp. 87-112). Den haag: Kugler Publications.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Just Caring. Health care rationing and democratic deliberation [Bespreking van het boek Just Caring. Health care rationing and democratic deliberation.]. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 123-123.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Just Caring. Health care rationing and democratic deliberation [Bespreking van het boek Just Caring. Health care rationing and democratic deliberation.]. Medicine, Health Care and Philosophy, 123-123.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2009). Bespreking van 'Social Justice. The Moral Foundations of Public Health and Health Policy.' [Bespreking van het boek Social Justice. The Moral FOundations of Public Health and Health Policy]. Medical Health Care and Pilosophy, 363-368.
 • Buijsen, M.A.J.M. (1999). Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory [Bespreking van het boek Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory]. .
 • Buijsen, M.A.J.M. (1999). Current Legal Problems [Bespreking van het boek Current Legal Problems]. .
 • Buijsen, M.A.J.M. (1998). The Benifit of Anothers Pains [Bespreking van het boek The Benifit of Anothers Pains]. .
 • Buijsen, M.A.J.M. (2017). Onderzoek naar de typering van polissen door zorgverzekeraars. (Extern rapport). Rotterdam: EUR.
 • Buijsen, M.A.J.M., Göttgens, W., Dees, M., Leeuwen, E van & Horikx, A. (2017). De stem van de apotheker in levenseindezorg. Onderzoek naar de taken en verantwoordelijkheden van apothekers bij euthanasie en hulp bij zelfdoding. (Extern rapport). Nijmegen: Radboud Medisch Centrum.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2016). Onderzoeksvragen Adviescommissie voltooid leven inzake de interpretatie van het EVRM. (Extern rapport, Bijlage bij Rapport Adviescommissie Voltooid Leven). Den Haag: Rijksoverheid.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2016). Notitie naar aanleiding van vragen van de Eerste Kamer over het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem. (Extern rapport). Rotterdam: EUR.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2016). Juridisch deelonderzoek Taken en verantwoordelijkheden van de apotheker bij euthanasie en hulp bij zelfdoding. (Extern rapport). Rotterdam: EUR.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015). Onderzoeksvragen Adviescommissie voltooid leven inzake de interpretatie van het EVRM. (Extern rapport). Rotterdam: Ministeries VWS en V&J.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Charro, F.T. de (1998). De noodzaak van een Nationaal Instituut voor Dialyse. Een onderzoek naar de juridische problemen terzake van de eventuele uittrede van (haemo)dialyse uit het stelsel van verbod en vergunning. (Extern rapport, no 1). Rotterdam: Centre for Health Policy and Law.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Yildiz, Z. (2011). Burger heeft niets aan openbaar tuchtregister. Trouw (print), 18.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2016, Mei 18). Maak kosten medicatie kanker bespreekbaar (opiniërende bijdrage). Volkskrant, pp. 16.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2016, Februari 13). Wilt u het eeuwige leven? (essay). Letter & Geest (Trouw), pp. 16-19.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2016, Mei 20). Betwistbare verdeling van zorg (opiniërende bijdrage). Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2016, Juni 16). CDA kiest voor zelfbeschikking (opiniërende bijdrage). Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2016, November 26). Geke's helletocht legt het maatwerk bloot (opiniërende bijdrage). Trouw (Letter & Geest), pp. 7.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2016, April 16). Zwijgcontracten zijn immoreel (opiniërende bijdrage). Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. & Loos, M. (2015, Oktober 22). Tijd voor het actief donorregistratiesysteem. Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015, Juni 11). Achter de transplantatiecijfers ...... Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015, April 04). De donorschande (essay). Letter & Geest (Trouw), pp. 5-7.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015, Mei 19). Euthanasie-arrest biedt geen vrijbrief. Trouw
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015, Mei 29). Orgaandonatie: stijging is maar relatief. NRC
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015, Juli 23). Fraudebestrijders, kom niet tussen arts en patiënt. NRC Handelsblad
 • Buijsen, M.A.J.M. & Bosch, F. (2015, Maart 07). Orgaandonatie geen succes. Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2014, Juni 24). Wees eerlijk, rantsoeneer de gezondheidszorg. NRC Handelsblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2014, Juni 17). Pas op met beperken van die vrije artsenkeuze. NRC Handelsblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2014, Maart 12). Publicatie sterftecijfers brengt risico's mee. Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2014, Juni 04). Toetsing euthanasie moet op de helling. Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2014, Augustus 09). Positie patiënten verdient versterking. Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2014, December 11). Voorzichtig aan met beroepsverbod. Trouw
 • Buijsen, M.A.J.M., Abdo, F., Loos, M., Hoeven, J.G. van der & Hartogh, G. (2014, September 26). Overheid laat nabestaanden orgaandonatie opknappen. NRC Handelsblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2014, September 14). Dokter, ben ik soms te duur? Trouw (Letter & Geest), pp. 16-19.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2014, September 18). Kwalijk gebruik van medisch dossier. Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2014, September 02). De prijs van de Levenseindekliniek. Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2013, Juni 22). Het beroepsgeheim als gevaar voor de zorg. Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2013, Juni 11). Omkering van waarden in de zorg. Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2013, September 20). Maatwerk in de zorg is riskant. Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2013, Oktober 24). Dure kankertherapie niet vanzelfsprekend. Trouw
 • Buijsen, M.A.J.M. (2013, Juli 19). Ziekenhuis geen misdaadbestrijder. Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2013, Oktober 26). Heringa is geen huisarts en het vonnis is fout. NRC Handelsblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2012, November 09). Zorgpremieplan is een goede stap vooruit. BN De Stem
 • Buijsen, M.A.J.M. (2012, Augustus 03). Stoppen medicijnvergoeding is schending mensenrechten. Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2012, Maart 29). Mag ik nog zelf mijn arts kiezen? NRC Handelsblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2012, November 06). Kritiek op zorgpremie is nergens op gebaseerd. Trouw
 • Buijsen, M.A.J.M. (2012, Februari 14). Geen winstoogmerk in de zorg. Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2012, Februari 27). Bescherm het medisch beroepsgeheim. Nederlands Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2012, November 08). Zorgpremieplan is juist erg wenselijk. Brabants Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (2012, Maart 12). Op de Eerste Hulp word je niet toegesproken. Trouw
 • Buijsen, M.A.J.M. (2012, Maart 26). Beschouw schending medisch beroepsgeheim niet langer als klachtdelict. Reformatorisch Dagblad
 • Buijsen, M.A.J.M. (Ed.). (2016). Compendium van het gezondheidsrecht. Nijmegen: Ars Aequi.
 • Buijsen, M.A.J.M. (Ed.). (2014). Wetgeving gezondheidszorg. Antwerpen: Maklu.
 • Buijsen, M.A.J.M. & Hermans, H.E.G.M. (Eds.). (2010). Recht en gezondheidszorg (2e, geheel herziene, druk). Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2015). [Bespreking van het boek Privacy in de zorg. Van wie is uw medisch dossier]. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2015(2), 68.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002, November 30). KNMG wil niet over euthanasie praten. Reformatorisch Dagblad, pp. 1-1.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002, November 26). Lak aan mening 8 miljoen artsen. Reformatorisch Dagblad, pp. 1-1.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002, Juli 31). Toezicht medische reclame is taak van overheid. Reformatorisch Dagblad, pp. 1-1.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002, Mei 24). Snelle evaluatie euthanasiewet wenselijk. Katholiek Nieuwsblad, pp. 1-1.
 • Buijsen, M.A.J.M. (2002, Augustus 07). Wet geeft ruimte voor dwangvoeding Volkert. Trouw, pp. 1-1.
 • Charro, F.T. de & Buijsen, M.A.J.M. (1997, oktober 08). Bestuurlijke aspecten van dialyse. Rijswijk, Informatie bijeenkomst Ministerie van VWS.
 • Buijsen, M.A.J.M. (1999, Juni 04). Het recht en zijn waarde. EUR (362 pag.) (Baarn: Agora). Prom./coprom.: Prof.Dr. R.M.G.E. Foque.

Gezondheidsrecht

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK4 B1
Year 2017-2018
Year level bachelor 1 Gezondheidswetenschappen

Wetenschapsfilosofie

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK3 B2
Year 2017-2018
Year level bachelor 2 Gezondheidswetenschappen

Verdelingsvraagstukken

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK4 B1
Year 2017-2018
Year level bachelor 2 Gezondheidswetenschappen

Zorgverzekeringen en Zorgstelsel

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK3 B3
Year 2017-2018
Year level bachelor 3 Gezondheidswetenschappen

Patient Centered Care Delivery

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 1Z
Year 2017-2018
Year level master - jaar 2 Zorgmanagement

Patient Centered Care Delivery

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 1Z
Year 2017-2018
Year level master Health Care Management

Healthcare Ethics

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK4 MH
Year 2017-2018
Year level master Health Economics, Policy & Law

Verdelingsvraagstukken

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 5PM, BLOK 6PM
Year 2017-2018
Year level pre-master Pre-master Gezondheidswetenschappen

Verdelingsvraagstukken

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 5PM, BLOK 6PM
Year 2017-2018
Year level pre-master Pre-master Gezondheidswetenschappen

Zorgverzekering en Zorgstelsel

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 6PM
Year 2017-2018
Year level pre-master Pre-master Gezondheidswetenschappen

Zorgverzekering en Zorgstelsel

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 6PM
Year 2017-2018
Year level pre-master Pre-master Gezondheidswetenschappen

Onderzoekspracticum gezondheidsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 1
Year 2017-2018
Year level master Recht van de gezondheidszorg

Faculty Erasmus School of Law
Period JAAR
Year 2017-2018
Year level master

Gezondheidsrecht

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK4
Year 2016-2017
Year level bachelor 1 Gezondheidswetenschappen

Wetenschapsfilosofie

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK3 B2
Year 2016-2017
Year level bachelor 2 Gezondheidswetenschappen

Verdelingsvraagstukken

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK3 B2
Year 2016-2017
Year level bachelor 2 Gezondheidswetenschappen

Zorgverzekeringen en Zorgstelsel

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK3 B3
Year 2016-2017
Year level bachelor 3 Gezondheidswetenschappen

Bachelorscriptie I

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK4 B3, BLOK5 B3
Year 2016-2017
Year level bachelor 3 Gezondheidswetenschappen

Bachelorscriptie II

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK5 B3
Year 2016-2017
Year level bachelor 3 Gezondheidswetenschappen

Patient Centered Care Delivery

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 1
Year 2016-2017
Year level master Health Care Management

Patient Centered Care Delivery

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 1
Year 2016-2017
Year level master Health Care Management

Verdelingsvraagstukken

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 5PM, BLOK 6PM
Year 2016-2017
Year level pre-master Vrijdagvariant Pre-master Gezondheidswetenschappen

Verdelingsvraagstukken

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 5PM
Year 2016-2017
Year level pre-master Vrijdagvariant Pre-master Gezondheidswetenschappen

Zorgverzekering en Zorgstelsel

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 6PM
Year 2016-2017
Year level pre-master Vrijdagvariant Pre-master Gezondheidswetenschappen

Zorgverzekering en Zorgstelsel

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 6PM
Year 2016-2017
Year level pre-master Vrijdagvariant Pre-master Gezondheidswetenschappen

Onderzoekspracticum gezondheidsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 1
Year 2016-2017
Year level master Recht van de gezondheidszorg, master Rechtsgeleerdheid / Generalistisch

Faculty Erasmus School of Law
Period JAAR
Year 2016-2017
Year level master

Allevo

Description Lid Raad van toezicht
Additional information Recht en Gezondheidszorg
Place GOES
Start date 1/2016
End date 1/2020

Endowed Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Health Policy & Management
Department Law & Health Care (R&G)
Country The Netherlands

Endowed Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Commercial and Corporate Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burgemeester Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam