Endowed Professor

prof.dr. (Reinout) Q.W.J.C.H. Kok

Erasmus School of Law

Tax Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: J5-41

T:+31 10 4082665,

E: kok@law.eur.nl

Fiscal autonomy and its boundaries

Role Researcher
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2016). De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting in EU-rechtelijk perspectief. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2016 (146.1), 121-143.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2016). The Principal Purpose Test in Tax Treaties under BEPS 6. Intertax, 2016 (4), 406-412.
 • Kok, Q.W.J.C.H. & Koot, L. (2015). Een nieuwe regeling voor valutaresultaten bij buitenlandse ondernemingen. Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (788).
 • Kok, Q.W.J.C.H. & Vries, R.J. de (2015). De wet aanpassing fiscale eenheid. Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7123), 1442-1459.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2015). De fiscale eenheid in het licht van het EU-recht na de arresten Groupe Steria en Finanzamt Linz. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2015 (12), 379-387.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2015). De antimisbruikbepaling in de Moeder-dochterrichtlijn. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2015 (9), 277-282.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2015). Enkele aspecten van de 'principal purpose test'. Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7083), 184-192.
 • Kok, Q.W.J.C.H. & Vries, R.J. de (2014). Winstdrainageperikelen. Weekblad Fiscaal Recht, 116-128.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2014). Renteaftrek bij acquisities. Ondernemingsrecht, 2014 (48), 237-249.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2014). De stakingsverliesregeling en het regime fiscale eenheid. Weekblad Fiscaal Recht, 2014 (523), 523-529.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2013). De objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten vergeleken met de deelnemingsvrijstelling. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2013 (september), 212-223.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2013). De bezitseis in het regime fiscale eenheid. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2013 (december), 267-273.
 • Kok, Q.W.J.C.H. & Smit, R.C. de (2012). Wijzigingen in de vennootschapsbelasting. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2012 (1), 3-15.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2012). Exit Taxes for Companies in the European Union After National Grid Indus. EC Tax Review, 2012 (4), 200-206.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2011). International aspects of distressed debt: the Dutch creditor's point of view. European Taxation, 2011, 75-84.
 • Kok, Q.W.J.C.H. & Vries, R.J. de (2011). Renteaftrek in de vennootschapsbelasting: alle hens aan dek. Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (6915), 944-955.
 • Kok, Q.W.J.C.H. & Vries, R.J. de (2011). Het nieuwe beleidsbesluit fiscale eenheid: goede stappen vooruit en gemiste kansen. Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (6896), 962-980.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2011). Compatibility of exit taxes and Community law. EC Tax Review, 2011 (2), 62-74.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2010). Schuldsanering in de vennootschapsbelasting. Ondernemingsrecht, 35 (5), 179-185.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2010). De onmogelijkheid van een grensoverschrijdende fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Weekblad Fiscaal Recht, 2010 (6858), 607-615.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2010). Domestic and cross-border loss relief in the European Union. Intertax, 2010 (12), 663-671.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2010). Ondernemingsfinanciering in de vennootschapsbelasting. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2010 (7/8), 268-277.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2009). De renteaftrekbeperkingen in het consultatiedocument. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2009 (7/8), 274-281.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2009). Vreemde valuta en de deelnemingsvrijstelling. Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6979), 115-122.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2008). De grensoverschrijdende fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Weekblad Fiscaal Recht, 2008 (6774), 795-805.
 • Kok, Q.W.J.C.H. & Herms, L.A.G. (2008). CCCTB en renteaftrek. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (11), 419-426.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2008). Eén jaar werken aan winst. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (1), 9-15.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2007). De koop van een vennootschap uit een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2007 (6695), 65-71.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2007). De invloed van de samenhang tussen rente en valutaresultaten op de renteaftrekbeperkingen en de groepsrentebox. Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (6709), 253-258.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2007). De herziening van de vennootschapsbelasting: een afsluitend overzicht. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2007 (1), 3-16.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2007). Enkele aspecten van onvolwaardige vorderingen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2007 (4), 161-168.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2006). Kroniek van het herziene regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (1), 131-137.
 • Kok, Q.W.J.C.H. & Sonderen, J.C.M. van (2006). Octrooibox, groepsrentebox en renteaftrekbeperkingen. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2006 (oktober), 155-167.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2006). Enkele aspecten van het wetsvoorstel 'Werken aan winst'. Fiscaal Weekblad FED, 2006 (88), 3-23.
 • Sonderen, J.C.M. van & Kok, Q.W.J.C.H. (2006). Over verliesverrekening in de tijd, grensoverschrijdende fiscale eenheden, de liquidatieverliesregeling en een aftrekbeperking voor aandelen en opties. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (7-8), 293-300.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2005). Pleidooi voor het opnemen van een groepsdeelbenadering in het regime fiscale eenheid. Weekblad Fiscaal Recht, 2005 (6611), 207-211.
 • Kok, Q.W.J.C.H. & Eijsden, J.A.R. van (2007). Afgewaardeerde vorderingen (Fiscale monografieën, 124). Deventer: Kluwer.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2016). Het leerstuk van de onzakelijke lening. In M. Samadi, T.A. Keijzer, R. de Graaff & C.C. de Kluiver (Eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad. Nijmegen: Uitgeverij Ars Aequi.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2014). Art. 13b Wet VPB 1969 en valutaperikelen. In Strik(t) fiscaal - opstellen aangeboden aan Mr. drs. S.A.W.J. Strik (pp. 185-195). Kluwer.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2010). Opties in de deelnemingssfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer. In Bijdrage aan Vriendenbundel '40 Jaar Cursus Belastingrecht' (Tribuut aan Leno Sillevis en Nico de Vries) (pp. 99-107). Deventer: Kluwer.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2014). The classification of debt and equity. Derivatives & Financial Instruments, 204-207.
 • Kok, Q.W.J.C.H. & Vries, R.J. de (2011). Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2011 (7/8), 7-9.
 • Kok, Q.W.J.C.H. & Vries, R.J. de (2011). Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid. Ondernemingsrecht, 2011 (4), 164-166.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2011). Foreign Exchange Results and the Credit for Foreign Withholding Taxes. Derivatives & Financial Instruments, 2011, 263-268.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2011). Introduction of Deutsche Shell Legislation in the Netherlands. Derivatives & Financial Instruments, 13 (5), 298-300.
 • Kok, Q.W.J.C.H. & Op den Brouw, J. (2010). When does hedging accounting have to be applied? Derivatives & Financial Instruments, 2010 (September), 83-86.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2010). Interest and forex fluctuations. Derivatives & Financial Instruments, 2010 (January/February), 21-24.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2009). De verplichte groepsrentebox. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009/1645.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2007). Dividendbelasting-aspecten van de inkoop van (beursgenoteerde) eigen aandelen. Ondernemingsrecht, 14 (158), 543-544.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2007). Grensoverschrijdend ondernemen. Controllers Magazine, 2007.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2007). Grensoverschrijdend ondernemen. Fiscaal Praktijkblad, 2007.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2006). Invorderingsrecht en de fiscale eenheid Vpb. Fiscaal Praktijkblad, 2006 (8), 16-19.
 • Kok, Q.W.J.C.H., Nijkeuter, E., Stevens, S.A. & Streek, J.L. van de (2006). VPB Gids 2006 (hoofdstukken 7, 8 en 9 en 14). VPB Gids, 2006 (2006).
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2006). Vereisten voor het vormen en continueren van een fiscale eenheid. Fiscaal Praktijkblad, 2006 (16), 4-8.
 • Kok, Q.W.J.C.H., Nijkeuter, E., Bruijstens, A.A. & Ros, E.W. (2009). VPB gids 2009. Deventer: Kluwer.
 • Kok, Q.W.J.C.H., Nijkeuter, E., Bruijstens, A.A. & Ros, E.W. (2008). VPB gids 2008. Deventer: Kluwer.
 • Kok, Q.W.J.C.H., Streek, J.L. van de, Stevens, S.A. & Nijkeuter, E. (2007). VPB gids 2007. Deventer: Kluwer.
 • Kok, Q.W.J.C.H., Heithuis, E.J.W., Dool, R.P. van den & Nies, I. de (2007). Compendium vennootschapsbelasting, 6e druk. Deventer: Kluwer.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2006). De Wet VPB 2007 (Fiscaal actueel, 1). Deventer: Kluwer.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2005). VPB Gids 2005. Deventer: Kluwer.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2014). Onderdeel 'deelnemingsvrijstelling' (bewerking). In S.A.W.J. Strik & J.L. van de Streek (Eds.), Cursus belastingrecht (vennootschapsbelasting) (losbladig). Deventer: Kluwer.
 • Nijkeuter, E., Ros, E.W., Bruijsten, C. & Kok, Q.W.J.C.H. (2010). Hoofdstuk 7, 11 en 12. In Vpb gids 2010. Deventer: Kluwer.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2008). Cursus Belastingrecht. In Vennootschapsbelasting, onderdeel 2.6.0 en 2.7.0.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2008). Onderdelen: Fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling? In Rechtspersonen (losbladig). Deventer: Kluwer.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2007). Elsevier handboek voor het bedrijf, hoofdstuk 13.3. In Elsevier Handboek voor het bedrijf (losbladig). Amsterdam: Elsevier.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2007). Onderdeel 'deelnemingsvrijstelling' (bewerking). In R.J. de Vries & N.H. de Vries (Eds.), Cursus belastingrecht (vennootschapsbelasting) (losbladig). Deventer: Kluwer.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2006). Onderdelen 'Deelnemingsvrijstelling' en 'verliesverrekening' (bewerking). In R.J. de Vries & N.H. de Vries (Eds.), Cursus belastingrecht (vennootschapsbelasting) (losbladig) (Studenteneditie, 2006-2007). Deventer: Kluwer.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2006). Elsevier Handboek voor het bedrijf. Hoofdstuk 13.5 en 13.6. In Elsevier Handboek voor het bedrijf (losbladig). Amsterdam: Elsevier.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2005). Rechtspersonen (deel fiscale eenheid). In DGA Gids 2000.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2005). Bewerking onderdeel 2.4.0, deelnemingsvrijstelling. In R.J. de Vries & N.H. de Vries (Eds.), Cursus belastingrecht vennootschapsbelasting (studenteneditie) (pp. 2.4.0-2.4.14). Deventer: Gouda Quint.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2005). Bewerving van onderdeel "Fiscale eenheid" (3.3.4). In H.P.A.M. Arendonk & J.C.M. Sonderen (Eds.), Rechtspersonen (Kluwer) (pp. 93-118). Deventer: Kluwer.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2005). Het belastinghandboek voor het bedrijf, bewerking van: onderdeel 13.8, verliesvennootschappen, onderdeel 13.3, vrijgestelde fusies. In M.A. de Kleer (Ed.), Het belastinghandboek voor het bedrijf (pp. 1-30). Maarssen: Reed Elsevier MKB.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2011). Noot bij: Hoge Raad der Nederlanden. (2011, April 29), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-, 2011/1308, (Aankoopkosten gevoegde dochter zijn niet aftrekbaar)..
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, Juli 11), Fiscaal Weekblad FED 2008-103/21, 43 484, (LJN: BB3444). p.16-19.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2006, April 14), Ondernemingsrecht 2006-10, 41815, (Geen kostenaftrek voor deelnemingen buiten de EU/EER). p.403-405.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2006). Noot bij: HR. (2006, Oktober 20), Fiscaal Weekblad FED 2006-114, 41463, p.5-10.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (2005, December 16). De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. EUR (540 pag.) (Den Haag: SdU). Prom./coprom.: prof.dr. J.C.M. van Sonderen.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (periode: 2013 t/m 2013). Vaste medewerker - Weekblad voor Fiscaal Recht.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (periode: 2013 t/m 2013). Vaste medewerker - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (periode: 2013 t/m 2013). Vaste medewerker - Tijdschrift voor Ondernemingsrecht.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (periode: 2011 t/m 2012). Vaste medewerker - Tijdschrift voor Ondernemingsrecht.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (periode: 2012 t/m 2012). Vaste medewerker - Weekblad voor Fiscaal Recht.
 • Kok, Q.W.J.C.H. (periode: 2009 t/m 2012). Contributing Editor - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht.

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

Role Contributing Editor
Start date 1/2009

Ernst & Young Belastingadviseurs LLP

Description Partner
Additional information Belastingheffing van multinationale ondernemingen in een globaliserende wereld
Place AMSTERDAM
Start date 5/1999
End date 12/9999

weekblad voor fiscaal recht

Role vaste medewerker
Obtained wage yes
Start date 6/2012

weekblad voor fiscaal recht

Role vaste medewerker
Obtained wage no
Start date 6/2012

tijdschrift ondernemingsrecht

Role vaste medewerker
Obtained wage no
Start date 1/2011

Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (EY)

Role Belastingadviseur, thans partner (sinds juli 2009)
Obtained wage yes
Start date 5/1999

Endowed Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Tax Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam