Full Professor

prof.mr.dr. (Tobias) T. Cohen Jehoram

Erasmus School of Law

Handelsrecht

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: T19-47

T:+31 10 4081084,

E: cohenjehoram@law.eur.nl

Lex Mercatoria

Role Researcher
 • Cohen Jehoram, T. (2015). Auteursrecht op Smaak? De Grenzen van het auteursrechtelijk werkbegrip na het Kefoca/Lancôme. Berichten Industriële Eigendom, 2015 (oktober), 198-207.
 • Cohen Jehoram, T. (2014). Geschiedenis en toekomst van het klankmerk. Nederlands Juristenblad (NJB), 2014 (1):2131.
 • Cohen Jehoram, T. (2013). Social media & reclame. Fenedex Press, 2013 (376), 34-35.
 • Cohen Jehoram, T. (2012). Europees merkenrecht moet Europees blijven. Bijblad bij de Industriële Eigendom, 2011 (2), 34-38.
 • Cohen Jehoram, T. (2012). The function Theory in European Trade Mark Law and the Holistic Approach of the CJEU. The Trademark Reporter, 102 (6), 1243-1253.
 • Cohen Jehoram, T. (2012). Het Gerecht oordeelt over de uitsluiting o.g.v. 'wezenlijke waarde'. Bijblad bij de Industriële Eigendom, 3 (2012), 114-116.
 • Cohen Jehoram, T. (2011). Online auteursrechtinbreuk en recht 2.0. Fiat Justitia (EUR), 2011 (3), 31-34.
 • Cohen Jehoram, T., Nispen, C. van & Huydecoper, J.L.R.A. (2010). Industriële eigendom Deel 2: merkenrecht aangepaste studenteneditie. Deventer: Kluwer.
 • Cohen Jehoram, T. (2014). Noot bij: HvJ EU. (2014, Mei 06), BIE 2014-18, C-409/12, (Backaldrin Österreich The Kornspitz).. ECLI:EU:C:2014:130
 • Cohen Jehoram, T. (2013). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2013, Januari 15), BIE 2013-3, 19, (Noot bij uitspraak (Porsche Specialist)). p.84-94.
 • Cohen Jehoram, T. (2013). Noot bij: Hof van Justitie. (2012, Oktober 18), BIE 2013-1, 1, (Noot bij uitspraak Football Dataco / Sportradar). p.21-26.
 • Cohen Jehoram, T. (2013). Noot bij: Hof van Justitie. (2012, Oktober 25), BIE 2013-1, 2, (Noot bij uitspraak Rintisch / Eder). p.28-32.
 • Cohen Jehoram, T. (2013). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2012, December 19), BIE 2013-6, 54, (Noot bij arrest Onel omel). p.169-176.
 • Cohen Jehoram, T. (2012). Noot bij: Rechtbank 's-Gravenhage. (2012, Oktober 10), BIE 2012-, 86, (noot bij uitspraak Pioneer / Agrifirm). p.343-348.
 • Cohen Jehoram, T. (2013). Nieuw en verbeterd! Het Europees merkenrecht. Bijblad bij de Industriële Eigendom, 2013 (juli-augustus 2013), 198-205.
 • Cohen Jehoram, T., Huydecoper, T., Kooij, P van der & Nispen, C. van (2016). Industriële Eigendom deel 1: Bescherming van technische innovatie. Deventer: WoltersKluwer.
 • Cohen Jehoram, T., Nispen, C.J.J.C. van & Huydecoper, J.L.R.A. (2012). Boek Industriële Eigendom deel 3, vormen, namen en reclame,. Deventer: Kluwer.
 • Cohen Jehoram, T., Nispen, C. van & Huydecoper, T. (2010). European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law. Deventer: Kluwer.
 • Cohen Jehoram, T. (2010). Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief. Deventer: Kluwer.
 • Cohen Jehoram, T. (2015). Auteursrecht op Smaak? De Grenzen van het auteursrechtelijk werkbegrip na het Kefoca/Lancôme. In A.M. Verschuur, P. Geerts & R. van Oerle (Eds.), gIELen, een bekend begrip. Liber Amicorum Charles Gielen (pp. 37-54). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Cohen Jehoram, T. (2013). Middelen voor Meijer. In P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, F.E. Vermeulen & B.T.M. van der Wiel (Eds.), MIddelen voor Meijer, Liber Amicorum mr. R.S. Meijer (pp. 61-71). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Cohen Jehoram, T. & Helden, H. van (2011). Bekend, bekender, bekendst. Goodwill-bescherming van merken. In BBIE Jubileum boek. Amsterdam: Uitgeverij deLex.
 • Cohen Jehoram, T. (2010). Massificatie in het Privaatrecht. In Opstellen Ter Gelegenheid van Het 200-jarig Bestaan van Het Genootschap Lustitia et Amicitia. Deventer: Kluwer.
 • Cohen Jehoram, T. (2010). Opgelegde bescherming in het intellectueel eigendomsrecht. In 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming en kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 340-356). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Cohen Jehoram, T. (Ed.). (2014). VNW - Intellectuele Eigendom 2014 - 2015 (VNW). Den Haag: SDU.
 • Cohen Jehoram, T. (2011). The relationship between National and European Trademark Law. Amsterdam: De Lex.
 • Cohen Jehoram, T. (periode: 2013 t/m 2013). redactieadviesraad VNW intellectuele eigendom 2013 / 2014Position at: SDU Uitgevers.
 • Cohen Jehoram, T. (2009, Oktober 02). Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief. Universiteit Utrecht (577 pag.). Prom./coprom.: prof.mr. J.J. Brinkhof & prof.mr. F.W. Grosheide.

Intellectual Property Rights

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 4
Year 2017-2018
Year level master Commercial Law / Commercial and Company Law, master Commercial Law / International Trade Law

Capita merkenrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 5
Year 2017-2018
Year level master Overige vakken

Handelsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.6
Year 2017-2018
Year level bachelor 2 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs

Handelsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.6
Year 2017-2018
Year level bachelor 2 Bachelor Rechtsgeleerdheid

Intellectual Property Rights

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 5
Year 2016-2017
Year level master Commercial Law / Commercial and Company Law

Capita merkenrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 4
Year 2016-2017
Year level master Overige vakken

Handelsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.6
Year 2016-2017
Year level bachelor 2 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs

Handelsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.6
Year 2016-2017
Year level bachelor 2 Bachelor Rechtsgeleerdheid

de Brauw Blackstone Westbroek NV (Hoofdfunctie)

Description advocaat/aandeelhouder
Additional information Intellectueel Eigendomsrecht
Place AMSTERDAM
Start date 4/2010
End date 12/9999

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Handelsrecht
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam