prof.mr. (Vino) L Timmerman

prof.mr. (Vino) L Timmerman
Full professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
l.timmerman@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Vino Timmerman, WJ Winter, JM De Jongh, Steven Hijink & G van Solinge (2021) - Naar een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoordelijke deelname aan het maatschappelijk verkeer, een antwoord op de reacties - Ondernemingsrecht, 2021 (7), 31-39
 • Vino Timmerman (2021) - Rechtvaardigheid en gerechtigheid in het (ondernemings)recht, het (ondernemings)recht volgens Prof. Mr. P. van Schilfgaarde - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2021 (7315), 186-193
 • Vino Timmerman (2021) - Waartoe zijn we op aarde? - Ars Aequi, 2021 (februari), 110-112
 • Vino Timmerman (2020) - Uitdagingen voor het ondernemingsrecht; op weg naar echt ondernemingsrecht - Maandblad voor Ondernemingsrecht - MvO, 2020 (5/6), 133-141 - doi: 10.5553/MvO/245231352020006506001
 • Matthijs Jongh, JW Winter, Vino Timmerman & - E.A. (2020) - Naar een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoordelijke deelname aan het maatschappelijk verkeer - Ondernemingsrecht, 2020 (86), 471-474
 • Bastiaan Assink & Vino Timmerman (2019) - Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders - Ondernemingsrecht, 2019 (157)
 • Vino Timmerman & AJP Schild (2014) - Het nieuwe art. 2:9 BW, uitgelegd voor gewone bestuurders - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7011), 270-274
 • Vino Timmerman (2014) - Der Ring des Nibelungen en het ondernemingsrecht - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7037), 1026-1030
 • Vino Timmerman (2013) - Pragmatisch denken over afgeleide schade - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2013 (6962), 115-118
 • Vino Timmerman (2013) - Meer informatie, beter recht? - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (6966), 181-185
 • Vino Timmerman (2013) - Structuur en gedrangsnorm in de ondernemingsrechtspraak van de Hoge Raad - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2013 (6969), 245-248
 • Vino Timmerman & Marnix Ginneken (2011) - De betekenis van het evenredigheidsbeginsel - Ondernemingsrecht, 2011 (123), 601-607
 • Vino Timmerman (2011) - Vertrouwen op anderen; enkele algemene en vennootschapsrechtelijke opmerkingen - Ondernemingsrecht, 2011 (7), 257-263
 • Vino Timmerman (2010) - Principles of prevailing Dutch company law - European Business Organization Law Review, 11 (4), 609-627 - doi: 10.1017/S1566752910400051
 • Vino Timmerman (2009) - Grondslagen van geldend ondernemingsrecht - Ondernemingsrecht, 2009 (1), 3-13
 • Vino Timmerman & Maarten Verbrugh (2009) - Het Nederlands enquêterecht in een internationaliserend vennootschapsrecht - Ondernemingsrecht, 2009 (3), 146-155
 • ECHJ Lokin, Vino Timmerman & Maarten Kroeze (2009) - The credit crisis and Dutch company law - Ondernemingsrecht, 2009 (135), 569-576
 • Vino Timmerman (2007) - Company law and the Dutch Supreme Court: some remarks on contextualism and traditionalism in company law - Ondernemingsrecht, 2007, 91-95
 • Vino Timmerman (2007) - Welfare, fairness and a simple private and flexible company law - European Business Organization Law Review, 2007 (8:3), 325-334

 • Vino Timmerman (2021) - Column 'Beheerste globalisering' - Ondernemingsrecht, 2021 (1), 1-2
 • Vino Timmerman (2020) - Im memoriam Prof. Mr. P. van Schilfgaarde - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2020 (7278), 267-268
 • Vino Timmerman (2014) - Welke statuaire vrijheid is er bij het bestemmen van het liquidatieoverschot van een bv - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7017), 422-423
 • Vino Timmerman (2014) - Oude koeien met actualiteitswaarde, over begripsvorming in het ondernemingsrecht - Ondernemingsrecht, 2014 (13)
 • Vino Timmerman (2014) - Wie moeten er meedoen? - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (728), 699-670
 • Vino Timmerman, IGC bij de Vaate & IS Wuisman (2013) - Vijf jaar Hoge Raad-rechtspraak in schuldsaneringskwesties - Wsnp Periodiek, 4 (3), 2-16
 • Vino Timmerman (2013) - Aan alles komt geen eind - Ondernemingsrecht, 2013 (57), 291-292
 • Gerard Meijer, PM Storm & Vino Timmerman (2012) - Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 4, 185-192
 • Vino Timmerman (2009) - Vrijheid alleen is niet genoeg, een reactie - Ondernemingsrecht, 2009 (1), 24-27
 • Vino Timmerman (2009) - Piet Sanders, a legal modernist - Ondernemingsrecht, 2009 (13), 526-527
 • Vino Timmerman (2009) - Van smal naar (weer) breed - Ondernemingsrecht, 2009 (15), 604-605
 • Vino Timmerman (2009) - Animal spirits - Ondernemingsrecht, 2009 (8), 358-359
 • Vino Timmerman (2009) - De cassatierechter en een gespecialiseerd rechterlijk college - Ondernemingsrecht, 2009 (6), 288-289
 • Vino Timmerman (2009) - Willen we dit? - Ondernemingsrecht, 2009 (2), 68-69
 • Vino Timmerman (2008) - Van vreemde smetten vrij? (column) - Ondernemingsrecht, 2008, 409
 • Vino Timmerman (2008) - Do cases make bad law? (column) - Ondernemingsrecht, 2008, 373
 • Vino Timmerman (2008) - De zwakke partij in het vennootschapsrecht (column) - Ondernemingsrecht, 2008, 251
 • Vino Timmerman (2008) - Ondernemerschap en aandeelhouderschap (column) - Ondernemingsrecht, 2008, 1
 • Vino Timmerman (2007) - Vrij ondernemerschap (column) - Ondernemingsrecht, 2007, 513
 • Vino Timmerman (2007) - Het Nederlandse corporate governance landschap, (column) - Ondernemingsrecht, 2007, 441
 • Vino Timmerman (2007) - Leest u nog Vrij Nederland (column) - Ondernemingsrecht, 2007, 271
 • Vino Timmerman (2007) - De derde vorm (column) - Ondernemingsrecht, 2007, 33
 • Vino Timmerman (2006) - De canon (column) - Ondernemingsrecht, 2006 (17), 595
 • Vino Timmerman (2006) - Kan een wijze geit met aandelen bestaan? (column) - Ondernemingsrecht, 2006 (12), 413
 • Vino Timmerman (2006) - Eugene Brands en het vennootschapsrecht (column) - Ondernemingsrecht, 2006 (5), 173
 • Vino Timmerman (2006) - Het ene of het vele (column) - Ondernemingsrecht, 2006 (3), 81
 • Vino Timmerman (2006) - Henk Wolters, de stille diplomaat van Ondernemingsrecht (column) - Ondernemingsrecht, 2006 (1), 1
 • Vino Timmerman (2006) - Impliceert beperkte toetsing door de rechter ook beperkte verantwoordelijkheid? - Ondernemingsrecht, 2006 (9), 334-337
 • Vino Timmerman (2006) - Der Teufel steckt im Detail (column) - Ondernemingsrecht, 2006 (13), 457-458

 • Bastiaan Assink & Vino Timmerman (2021) - Essentialia bestuurdersaansprakelijkheid [forthcoming] - Ars Aequi Libri
 • Vino Timmerman & CM Stokkermans (2020) - Oprichten zonder omwegen, digitalisering en fraudebestrijding als game changers voor de oprichtingsprocedure voor vennootschappen - Wolters Kluwer
 • Maarten Kroeze, Vino Timmerman & JB Wezeman (2005) - De kern van het ondernemingsrecht - Kluwer

 • Maarten Kroeze, Vino Timmerman & JB Wezeman (2013) - De kern van het ondernemingsrecht - Kluwer
 • Maarten Kroeze, Vino Timmerman & JB Wezeman (2007) - De kern van het ondernemingsrecht, 2e druk - Kluwer

 • MH Claringbould, Marian Hoeks, Maarten Kroeze, Frank Smeele & Vino Timmerman (2012) - Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan Krijn Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in het burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam - Kluwer
 • Vino Timmerman (2011) - Harry Honée Bundel, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht - Kluwer
 • Vino Timmerman, JA McCahery & EPM Vermeulen (2009) - Private company law reform, international and European perspectives - T.M.C. Asser Press

 • Vino Timmerman (2020) - Corporate governance code, bevoegdheden, taken, gedragsregels en purpose - Wolters Kluwer
 • Vino Timmerman (2020) - Financieringsvrijheid van de aandeelhouder en aandeelhoudersleningen - Wolters Kluwer
 • Vino Timmerman (2020) - De toekomst van corporate governance - Wolters Kluwer
 • Vino Timmerman (2020) - Afscheid - Uitgeverij Paris
 • Vino Timmerman (2014) - Rechtsvinding in een meergelaagd en door crisissen geplaagd ondernemingsrecht - Kluwer
 • Vino Timmerman (2013) - Enkele kanttekeningen bij de civielrechtelijke buitencontractuele prospectusaansprakelijkheid - Kluwer
 • Vino Timmerman (2013) - De aansprakelijkheid van een bestuurder voor een misleidend prospectus - Kluwer
 • Vino Timmerman (2012) - Drie sleutels tot (beter) begrip voor de ontwikkeling van het ondernemingsrecht in de 20e eeuw - Tilburg University/Vereniging Jaarrekeningrecht
 • Vino Timmerman (2012) - Verbindend vennootschapsrecht: variatie op een thema - Kluwer
 • Vino Timmerman (2011) - Nakaarten over noodkrediet (en een A-G-schap) - Kluwer
 • Bastiaan Assink, HE Bröring, Vino Timmerman & SN Valk (2011) - Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht - Kluwer
 • Vino Timmerman, JM de Jongh & AJP Schild (2011) - The Rise of the Social Enterprise: How Social Enterprises are Changing Company Law Worldwide - TOAEP, Torkel Opsahl Academic Epublisher
 • Vino Timmerman (2011) - 'Enforcement' in het ondernemingsrecht en jaarrekeningenrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Vino Timmerman (2011) - Samenwerking, rechtspersoon en het staart schudt hond-verschijnsel - Kluwer
 • Steven Hijink & Vino Timmerman (2010) - Dwingend vennootschapsrecht en vestigingsvrijheid van Vennootschappen - Boom Juridische Uitgevers
 • JM de Jongh, AJP Schild & Vino Timmerman (2010) - Naar maatschappelijke varianten van rechtsvormen in Boek 2 BW? - Kluwer
 • AJAJ Eijsbouts, FGH Kristen, JM de Jongh, AJP Schild & Vino Timmerman (2010) - Maatschappelijk (verantwoord) ondernemen: naast, in en met recht? - Kluwer
 • Vino Timmerman (2009) - Application of the Dutch investigation procedure on two listed companies: The Gucci and ABN Amro-cases - Cambridge University Press
 • Vino Timmerman (2009) - Welfare, fairness and the role of courts in a simple and flexible private company law - T.M.C. Asser Press
 • Vino Timmerman (2009) - Naar geïntegreerde bestuurdersaansprakelijkheid? - Kluwer
 • Vino Timmerman (2008) - De begrenzers van het enqueterecht - Kluwer
 • Vino Timmerman (2008) - Situationele gelijkheid in het (privaat)recht - Aksant Academic Press
 • Vino Timmerman (2007) - Mensenrechten van minderheidsaandeelhouders: voice, exit of gelijke behandeling - Kluwer
 • Vino Timmerman (2006) - Thoughts on the impact of fundamental rights on Dutch company law - Martinus Nijhoff Publishers
 • Vino Timmerman (2006) - Company law and the Dutch Supreme Court - ACCF, OECD, Ministry of Economic Affairs
 • Vino Timmerman (2006) - Een pleidooi voor een kloof tussen enqueterecht en bestuurdersaansprakelijkheid - Kluwer
 • Vino Timmerman (2006) - Hartkamp en afgeleide schade - Kluwer

 • Vino Timmerman (2020) - Column 'We hebben gelukkige rechters nodig' - Boom Juridische Uitgevers
 • Vino Timmerman (2020) - Long and winding roads in het vennootschapsrecht - Sdu Uitgevers
 • Vino Timmerman, G Meijer & P Storm (2012) - Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer - Boom Juridische Uitgevers
 • Vino Timmerman (2012) - Twee sleutels voor vernieuwing van het ondernemingsrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Vino Timmerman (2010) - Uittreding van aandeelhouders (ook volgens Russisch recht). - Kluwer
 • Vino Timmerman (2010) - Piet Sanders en het modernisme in het recht en de kunst. - Kluwer
 • Vino Timmerman (2010) - Response to paper by Levinus Timmerman. - Leuven University Press

 • Vino Timmerman (1988) - Over multinationale ondernemingen en medezeggenschap van werknemers : een ondernemingsrechtelijke studie - Rijksuniversiteit Utrecht

 • Vino Timmerman (2012) - Koninklijke Academie van Wetenschappen (External organisation)

 • Vino Timmerman (2012) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (Journal)
 • Maarten Kroeze, Vino Timmerman, H Beckman, PJ Dortmond, BJ Drijber, RJ Galen, FBJ Grapperhaus, CM Grundmann-van de Krol, JN Schutte-Veenstra, G van Solinge, JW Winter & WJ Slagter (2004) - Ondernemingsrecht (Journal)

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen