prof.mr. (Vino) L Timmerman

Full Professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
l.timmerman@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • L. Timmerman (2014). Wie moeten er meedoen? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (728), 699-670.
    • L. Timmerman (2014). Oude koeien met actualiteitswaarde, over begripsvorming in het ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht, 2014 (13):111.
    • L. Timmerman (2014). Welke statuaire vrijheid is er bij het bestemmen van het liquidatieoverschot van een bv. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7017), 422-423.
    • L. Timmerman, I.G.C. bij de Vaate & I.S. Wuisman (2013). Vijf jaar Hoge Raad-rechtspraak in schuldsaneringskwesties. Wsnp Periodiek, 4 (3), 2-16.
    • L. Timmerman (2013). Aan alles komt geen eind. Ondernemingsrecht, 2013 (57), 291-292.
    • G.J. Meijer, P.M. Storm & L. Timmerman (2012). Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 4, 185-192.
    • L. Timmerman (2009). De cassatierechter en een gespecialiseerd rechterlijk college. Ondernemingsrecht, 2009 (6), 288-289.
    • L. Timmerman (2009). Willen we dit? Ondernemingsrecht, 2009 (2), 68-69.
    • L. Timmerman (2009). Animal spirits. Ondernemingsrecht, 2009 (8), 358-359.
    • L. Timmerman (2009). Van smal naar (weer) breed. Ondernemingsrecht, 2009 (15), 604-605.
    • L. Timmerman (2009). Piet Sanders, a legal modernist. Ondernemingsrecht, 2009 (13), 526-527.
    • L. Timmerman (2009). Vrijheid alleen is niet genoeg, een reactie. Ondernemingsrecht, 2009 (1), 24-27.
    • L. Timmerman (2008). De zwakke partij in het vennootschapsrecht (column). Ondernemingsrecht, 2008, 251.
    • L. Timmerman (2008). Ondernemerschap en aandeelhouderschap (column). Ondernemingsrecht, 2008, 1.
    • L. Timmerman (2008). Do cases make bad law? (column). Ondernemingsrecht, 2008, 373.
    • L. Timmerman (2008). Van vreemde smetten vrij? (column). Ondernemingsrecht, 2008, 409.
    • L. Timmerman (2007). De derde vorm (column). Ondernemingsrecht, 2007, 33.
    • L. Timmerman (2007). Vrij ondernemerschap (column). Ondernemingsrecht, 2007, 513.
    • L. Timmerman (2007). Het Nederlandse corporate governance landschap, (column). Ondernemingsrecht, 2007, 441.
    • L. Timmerman (2007). Leest u nog Vrij Nederland (column). Ondernemingsrecht, 2007, 271.
    • L. Timmerman (2006). Impliceert beperkte toetsing door de rechter ook beperkte verantwoordelijkheid? Ondernemingsrecht, 2006 (9), 334-337.
    • L. Timmerman (2006). De canon (column). Ondernemingsrecht, 2006 (17), 595.
    • L. Timmerman (2006). Het ene of het vele (column). Ondernemingsrecht, 2006 (3), 81.
    • L. Timmerman (2006). Henk Wolters, de stille diplomaat van Ondernemingsrecht (column). Ondernemingsrecht, 2006 (1), 1.
    • L. Timmerman (2006). Eugene Brands en het vennootschapsrecht (column). Ondernemingsrecht, 2006 (5), 173.
    • L. Timmerman (2006). Kan een wijze geit met aandelen bestaan? (column). Ondernemingsrecht, 2006 (12), 413.
    • L. Timmerman (2006). Der Teufel steckt im Detail (column). Ondernemingsrecht, 2006 (13), 457-458.
    • L. Timmerman (2014). Der Ring des Nibelungen en het ondernemingsrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7037), 1026-1030.
    • L. Timmerman & A.J.P. Schild (2014). Het nieuwe art. 2:9 BW, uitgelegd voor gewone bestuurders. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7011), 270-274.
    • L. Timmerman (2013). Pragmatisch denken over afgeleide schade. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2013 (6962), 115-118.
    • L. Timmerman (2013). Structuur en gedrangsnorm in de ondernemingsrechtspraak van de Hoge Raad. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2013 (6969), 245-248.
    • L. Timmerman (2013). Meer informatie, beter recht? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (6966), 181-185.
    • L. Timmerman & M.J. van Ginneken (2011). De betekenis van het evenredigheidsbeginsel. Ondernemingsrecht, 2011 (123), 601-607.
    • L. Timmerman (2011). Vertrouwen op anderen; enkele algemene en vennootschapsrechtelijke opmerkingen. Ondernemingsrecht, 2011 (7), 257-263.
    • L. Timmerman (2010). Principles of prevailing Dutch company law. European Business Organization Law Review, 11 (4), 609-627. doi: 10.1017/S1566752910400051
    • L. Timmerman & M.A. Verbrugh (2009). Het Nederlands enquêterecht in een internationaliserend vennootschapsrecht. Ondernemingsrecht, 2009 (3), 146-155.
    • E.C.H.J. Lokin, L. Timmerman & M.J. Kroeze (2009). The credit crisis and Dutch company law. Ondernemingsrecht, 2009 (135), 569-576.
    • L. Timmerman (2009). Grondslagen van geldend ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht, 2009 (1), 3-13.
    • L. Timmerman (2007). Welfare, fairness and a simple private and flexible company law. European Business Organization Law Review, 2007 (8:3), 325-334.
    • L. Timmerman (2007). Company law and the Dutch Supreme Court: some remarks on contextualism and traditionalism in company law. Ondernemingsrecht, 2007, 91-95.
    • M.J. Kroeze, L. Timmerman & J.B. Wezeman (2013). De kern van het ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze, L. Timmerman & J.B. Wezeman (2007). De kern van het ondernemingsrecht, 2e druk. Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze, L. Timmerman & J.B. Wezeman (2005). De kern van het ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer
    • L. Timmerman (2012). Twee sleutels voor vernieuwing van het ondernemingsrecht. In Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer (pp. 165-170). Den Haag: Boom Jurisiche Uitgevers
    • L. Timmerman, G. Meijer & P. Storm (2012). Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer. In Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer (pp. 17-34). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • L. Timmerman (2010). Uittreding van aandeelhouders (ook volgens Russisch recht). In K.M. van Hassel & e.a. (Eds.), Willems' wegen, opstellen aangeboden aan prof.mr. J.H.M. Willems (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit, nr. 102). Deventer: Kluwer
    • L. Timmerman (2010). Piet Sanders en het modernisme in het recht en de kunst. In Europees ondernemingsrecht: 50 jaar na Sanders' Europese NV. Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsercht (pp. 127-133). Deventer: Kluwer
    • L. Timmerman (2010). Response to paper by Levinus Timmerman. In K. Geens & K.J. Hopt (Eds.), The European Company Law Action Plan Revisisted (pp. 332-334). Leuven: Leuven University Press
    • L. Timmerman (2014). Rechtsvinding in een meergelaagd en door crisissen geplaagd ondernemingsrecht. In M.Y. mr.dr. Nethe (Ed.), Ondernemingsrecht in tijden van crisis (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, deel 96) (pp. 135-146). Deventer: Kluwer
    • L. Timmerman (2013). Enkele kanttekeningen bij de civielrechtelijke buitencontractuele prospectusaansprakelijkheid. In D. Busch, C.J.M. Klaassen & T.M.C. Arons (Eds.), Aansprakelijkheid in de financiële sector (Serie Onderneming en recht, deel 78) (pp. 647-662). Deventer: Kluwer
    • L. Timmerman (2013). De aansprakelijkheid van een bestuurder voor een misleidend prospectus. In D. Busch & M.P. Niuewe Weme (Eds.), Christels koers, Lieber Amicorum Prof.Mr.Drs. C.M. Grundmann-van de Krol (Serie Onderneming en Recht, deel 79) (pp. 701-708). Deventer: Kluwer
    • L. Timmerman (2012). Drie sleutels tot (beter) begrip voor de ontwikkeling van het ondernemingsrecht in de 20e eeuw. In De grenzen opzoekend (pp. 245-250). Tilburg University/Vereniging Jaarrekeningrecht
    • L. Timmerman (2012). Verbindend vennootschapsrecht: variatie op een thema. In Verbindend recht (pp. 511-524). Deventer: Kluwer
    • L. Timmerman (2011). 'Enforcement' in het ondernemingsrecht en jaarrekeningenrecht. In Vereniging Jaarrekeningrecht: Bundel 2010-2011 (pp. 21-36). Den Haag: Boom juridische uitgevers
    • L. Timmerman (2011). Samenwerking, rechtspersoon en het staart schudt hond-verschijnsel. In L. Timmerman & B.F. Assink (Eds.), SamenWerken in het ondernemingsrecht (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, 80) (pp. 1-9). Deventer: Kluwer
    • L. Timmerman (2011). Nakaarten over noodkrediet (en een A-G-schap). In Strikwerda's conclusies (pp. 489-498). Deventer: Kluwer
    • B.F. Assink, H.E. Bröring, L. Timmerman & S.N. de Valk (2011). Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. In Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht (deel 76, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht) (pp. 5-80). Deventer: Kluwer
    • L. Timmerman, J.M. de Jongh & A.J.P. Schild (2011). The Rise of the Social Enterprise: How Social Enterprises are Changing Company Law Worldwide. In S. Muller, S. Zouridis, M. Frishman & L. Kistemaker (Eds.), The law of the future and the future of the law (pp. 305-322). Oslo: TOAEP, Torkel Opsahl Academic Epublisher
    • J.M. de Jongh, A.J.P. Schild & L. Timmerman (2010). Naar maatschappelijke varianten van rechtsvormen in Boek 2 BW? In Maatschappelijk verantwoord ondernemen: preadviezen. Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging. 140e jaargang (pp. 191-252). Deventer: Kluwer
    • A.J.A.J. Eijsbouts, F.G.H. Kristen, J.M. de Jongh, A.J.P. Schild & L. Timmerman (2010). Maatschappelijk (verantwoord) ondernemen: naast, in en met recht? In Maatschappelijk verantwoord ondernemen en het recht: preadviezen. Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 140e jaargang (pp. 1-39). Deventer: Kluwer
    • J.B.S. Hijink & L. Timmerman (2010). Dwingend vennootschapsrecht en vestigingsvrijheid van Vennootschappen. In F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Eds.), 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 89-100). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • L. Timmerman (2009). Application of the Dutch investigation procedure on two listed companies: The Gucci and ABN Amro-cases. In Perspectives in company law and financial regulation, Essays in honour of Eddy Wymeersch (pp. 363-373). Cambridge: Cambridge University Press
    • L. Timmerman (2009). Naar geïntegreerde bestuurdersaansprakelijkheid? In Met Recht, Opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht, aangeboden aan Theo Raaijmakers (pp. 481-489). Deventer: Kluwer
    • L. Timmerman (2009). Welfare, fairness and the role of courts in a simple and flexible private company law. In L. Timmerman, J.A. McCahery & E.P.M. Vermeulen (Eds.), Private company law reform, international and European perspectives (pp. 199-206). The Hague: T.M.C. Asser Press
    • L. Timmerman (2008). De begrenzers van het enqueterecht. In Mick den Boogert (Ed.), Ondernemingsrecht (pp. 149-153). Deventer: Kluwer
    • L. Timmerman (2008). Situationele gelijkheid in het (privaat)recht. In Gelijkheid in een pluriforme samenleving (Mededelingen van de afdeling letterkunde van de KNAW, deel 71, nummer 2) (pp. 29-46). Amsterdam: Aksant Academic Press
    • L. Timmerman (2007). Mensenrechten van minderheidsaandeelhouders: voice, exit of gelijke behandeling. In Hans Beckman (Ed.), De nieuwe macht van de kapitaalverschaffer (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, 57) (pp. 31-42). Deventer: Kluwer
    • L. Timmerman (2006). Een pleidooi voor een kloof tussen enqueterecht en bestuurdersaansprakelijkheid. In M.J. Kroeze, C.M. Harmsen, M.W. Josephus Jitta, L. Timmerman, J.B. Wezeman & P.M. van der Zanden (Eds.), Verantwoording aan Hans Beckman (pp. 531-545). Deventer: Kluwer
    • L. Timmerman (2006). Thoughts on the impact of fundamental rights on Dutch company law. In T. Barkhuysen & S.D. Lindenbergh (Eds.), Constitutionalisation of private law (Constitutional law library, 2) (pp. 23-33). Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers
    • L. Timmerman (2006). Hartkamp en afgeleide schade. In H.J. van Kooten, L. Strikwerda, L. Timmerman & H.M. Wattendorf (Eds.), Hartkampvariaties : opstellen aangeboden aan prof.mr A.S. Hartkamp op 20 januari 2006, ter gelegenheid van zijn afscheid als procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (Kluwer rechtswetenschappelijke publicaties) (pp. 129-139). Deventer: Kluwer
    • L. Timmerman (2006). Company law and the Dutch Supreme Court. In L. Bouchez, M. Knubben, J.A. Mccahery & L. Timmerman (Eds.), The quality of corporate law and the role of corporate law judges (pp. 135-143). Amsterdam: ACCF, OECD, Ministry of Economic Affairs
   • M.H. Claringbould, M.A.I.H. Hoeks, M.J. Kroeze, F.G.M. Smeele & L. Timmerman (Ed.). (2012). Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan Krijn Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in het burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deventer: Kluwer
   • L. Timmerman (Ed.). (2011). Harry Honée Bundel, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer
   • L. Timmerman, J.A. McCahery & E.P.M. Vermeulen (Ed.). (2009). Private company law reform, international and European perspectives. Den Haag: T.M.C. Asser Press
   • L. Timmerman (Ed.). (2012-2012) Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie.
   • M.J. Kroeze, L. Timmerman, H. Beckman, P.J. Dortmond, B.J. Drijber, R.J. Galen, F.B.J. Grapperhaus, C.M. Grundmann-van de Krol, J.N. Schutte-Veenstra, G. van Solinge, J.W. Winter & W.J. Slagter (Eds.). (2004-2004) Ondernemingsrecht, 2004(alle).
   • L. Timmerman (2012-2012). Lid. Koninklijke Academie van Wetenschappen.
   • L. Timmerman. Over multinationale ondernemingen en medezeggenschap van werknemers : een ondernemingsrechtelijke studie. Rijksuniversiteit Utrecht (170 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: promotor onbekend.
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam