Q & A Session

In de klassieke Q&A sessie krijgen studenten de mogelijkheid om hun vragen te stellen. Deze werkvorm biedt inzicht in hoeverre de stof wordt beheerst en helpt studenten stappen te maken in het leerproces. Zeker in een online setting waarbij opgenomen colleges worden gebruikt en studenten minder mogelijkheden hebben om spontaan vragen aan de docent te stellen, is een Q&A sessie een waardevolle activiteit. 

Doel van de activiteit
Assess | Kennis uitwisselen | Samenvatten / afronden | Reflecteren
Wanneer
Tijdens het lesmoment
Waar
Hybride | Offline | Online
Tijdsduur
< 10 minuten| < 30 minuten| < 60 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium | Large
Materialen

MS Teams, Zoom, Mentimeter

Stap 1

Bedenk tevoren wanneer je de vragen wilt verzamelen. Het is een optie om studenten hun vragen tijdens de sessie te laten stellen, maar veel docenten vinden het prettig om de vragen voorafgaand aan de sessie te verzamelen. Dit geeft de docent een goed beeld van welke vragen er spelen wat helpt bij het voorbereiden van de Q&A sessie. 

Stap 2

Vragen verzamelen kun je op verschillende manieren doen. Ideeën hiervoor vind je in de Tips & tricks sectie hieronder.  

Stap 3

Start de Q&A sessie en beantwoord de vragen van de studenten. Je kunt aparte Q&A sessies opzetten van bijvoorbeeld 60 minuten, of er aan het einde van iedere les 15 minuten voor reseveren. 

Stap 4

Als een vraag regelmatig terugkomt, is het mogelijk dat er een hiaat zit in de uitleg over dit onderwerp. Om die op te vullen kun je een extra uitleg online plaatsen, bijvoorbeeld met een video of een tekst. 

De Q&A session is door Julian Schaap, docent bij ESHCC, aan teachEUR toegevoegd. Hij vindt dat deze werkvorm niet mag ontbreken omdat die ideaal is om na een hoorcollege vragen te behandelen. Bovendien merkt hij dat studenten die geen vragen hebben graag aansluiten omdat ze misschien iets kunnen opsteken van andermans vragen of extra sociale interactie zoeken rondom een hoorcollege.

Tip

Wees vooraf duidelijk over wat studenten kunnen verwachten. Communiceer helder hoe ze hun vragen dienen te stellen en wanneer en hoe ze een antwoord kunnen verwachten. 

Tips om vragen te verzamelen

 1. Verzamel de vragen middels het Discussieboard op Canvas. Studenten kunnen hun vraag posten op het forum en de vragen van anderen bekijken. Eventueel kunnen studenten al op elkaars vraag reageren. 
 2. Laat studenten voorafgaand of tijdens het college hun vragen posten in een interactieve online tool zoals Miro.
 3. Indien je de vragen tijdens de sessie wilt verzamelen, zijn hier verschillende opties voor: 
 • Laat de studenten hun (virtuele) hand opsteken, hun vragen stellen in de chat, of zichzelf simpelweg unmuten en de vraag te stellen.
 • Gebruik een online tool als Mentimeter om de vragen te verzamelen. Hieronder staan een aantal vraagtypes van Mentimeter beschreven die je kunt inzetten voor een Q&A sessie. 

Tips voor Mentimeter in je Q&A session

In Mentimeter vind je veel bruikbare vraagtypes die bruikbaar zijn voor de Q&A sessie, zoals:

 1. De Wordcloud. Vraag studenten het onderwerp in te voeren dat zij nog lastig vinden. In de Wordcloud is dan te zien met welke onderwerpen ze het meest moeite hebben.
 2. De Q&A vraag. Dit vraagtype biedt studenten de mogelijkheid om vragen in te sturen. Je kunt als presentator/moderator een keuze maken in welke vragen je wilt laten zien. Medestudenten kunnen ingestuurde vragen "upvoten", dit is ook een manier om te zien welke vragen er zijn bij de studenten.
 3. De Scales vraag. Vraag studenten om op een schaal van 1 tot 10 aan te geven in hoeverre zij bepaalde onderwerpen beheersen. Studenten vinden het soms lastig om een precieze vraag te formuleren. Door op een andere manier input te verzamelen, zoals met de scalesvraag, kan het gesprek op gang worden gebracht. 

Variant 1

Laat studenten eerst elkaars vragen beantwoorden, voordat je als docent uitleg geeft.

Variant 2

Wissel de live Q&A af met een paar oefenvragen voor het tentamen. Zet een interactieve pollling vraag op en bespreek de antwoorden meteen.

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

MS Teams of Zoom voor een online meeting.

De EUR heeft een licentie voor Mentimeter. Via de IT Servicedesk kun je een account aanvragen. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen