A clear onboarding of master students

  • Project Manager CLI: Mirjam van de Woerdt (on behalf of Lucas Goossens and Jan-Willem Weenink)

Optimalisatie van de ESHPM-onboarding om studenten te betrekken en te activeren

Te veel studenten in de ESHPM masters HEPL (gezondheidseconomie, beleid en recht) en HCM/ZoMa (zorgmanagement/zorgmanagement) hebben een consumption attitude/lean back attitude als het gaat om studeren.

Ze stellen hun docenten vragen die ze makkelijk zelf hadden kunnen oplossen, of die ze eerst met andere studenten hadden kunnen bespreken, zoals vragen over definities en andere makkelijke uitzoekvragen. Ze maken onvoldoende gebruik van de werkgroepen en weten niet goed wat er van hen wordt verwacht.

Dit kost de docenten veel tijd die gebruikt had kunnen worden voor verdiepingsvragen en interessante discussies om studenten echt te helpen ontwikkelen en vooruit te komen.

Goal

Het doel van dit innovatieproject is om de onboarding van ESHPM-masterstudenten verder te verbeteren door verschillende workshops te ontwerpen en door te adviseren over verschillende onderwijsactiviteiten om deze verwachtingen te verduidelijken en hopelijk de studenten een beetje meer te betrekken en te activeren.

Result

Dit innovatieproject is nog in ontwikkeling. Wanneer het project geëvalueerd is, zullen de resultaten hier gepubliceerd worden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen