Promotie B.D. (Bianca) van Groen

Promotor

Prof.dr. D. Tibboel

Promotor

Prof.dr. S.N. de Wildt

Promotor

Prof.dr. K. Allegaert

Datum
woensdag 17 jun 2020, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 17 juni 2020 verdedigt B.D. van Groen haar proefschrift, getiteld: ‘From Baby Steps To Mature Strides. Maturation of drug metabolism and transport studied using innovative approaches’.

De dispositie van een geneesmiddel wordt beïnvloed door leeftijdsafhankelijke veranderingen in de absorptie, verdeling, metabolisme en excretie van het geneesmiddel. Daarom dienen doseringsschema’s voor kinderen op maat te zijn gemaakt. Echter, er zijn hiaten in onze kennis over de leeftijdsafhankelijke veranderingen van onder andere geneesmiddeltransport in de lever en de nieren en geneesmiddelmetabolisme door cytochroom P450 (CYP)3A. Hierdoor hebben kinderen een grote kans op subtherapeutische of toxische blootstelling aan geneesmiddelen. Geneesmiddelonderzoek bij kinderen wordt bemoeilijkt door ethische en praktische uitdagingen. Met behulp van innovatieve onderzoeksmethoden hebben we onderzocht welke de leeftijdsafhankelijke veranderingen in geneesmiddeltransport en geneesmiddelmetabolisme zijn

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen