Campus Woudestein Erasmus Universiteit Rotterdam wordt een Smart Campus

Overview campus
J. Van Rijn

In het Smart Campus Project wordt real-time data gebruikt om campus Woudestein leefbaarder en duurzamer te maken. Op verschillende plekken op de campus worden sensoren geplaatst om data te verzamelen over verschillende aspecten zoals luchtvervuiling, binnenklimaat, mensenstromen en warmtedistributie. In combinatie met andere data van campusgebruikers, worden er vraagstukken omtrent energieverbruik, mobiliteit, duurzaamheid en welzijn aangepakt.

Het project is gestart in februari 2022 en heeft een looptijd van twee jaar. Erasmus Real Estate & Facilities (RE&F) heeft samen met Erasmus Centre for Data Analytics (ECDA) het voortouw genomen. Partners in het project zijn o.a. YesDelft!, Erasmus Enterprise en Gemeente Rotterdam. Naast het doel om onze studie- en werkomgeving te verbeteren, is het project een leerschool voor studenten, een prototyping platform voor RE&F, een tool voor onderzoek, en een samenwerkingsplatform met externe partijen.

“Het Smart Campus project geeft ons de kans om een omgeving te ontwerpen waarin geëxperimenteerd en geleerd kan worden, en waar we de waarde van data, analyse en visualisatie kunnen ontdekken bij het verbeteren van de drie Ps: People, Planeet en Profit (specifiek welzijn van campus gebruikers, duurzaamheid van de campus en innovatie kansen). ECDA zal het project verbinden aan haar verschillende partners, faculteiten betrekken bij het uitvoeren van experimentele onderzoeksprojecten en studententeams begeleiden” zegt dr. Marcel van Oosterhout, adjunct-directeur Erasmus Center for Data Analytics.

"Het Smart Campus project geeft ons de kans om een omgeving te ontwerpen waarin geëxperimenteerd en geleerd kan worden"

dr. Marcel van Oosterhout

adjunct-directeur Erasmus Center for Data Analytics

Welzijn, duurzaamheid en gebruikersgedrag

Een multidisciplinair team van vier studenten van Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft werkt in sprints van elk vijf maanden aan uitdagingen. Hierbij worden vragen gesteld als:

  1. Hoe kunnen we data gebruiken ten behoeve van het welzijn van onze campusgebruikers? En die in verband brengen met gegevens van sensoren, om inzichten te verkrijgen over onder andere binnenklimaat, drukte en veiligheid.
  2. Hoe kunnen we data gebruiken om de juiste collegezaal of vergaderruimte te vinden en het gebruik van onze faciliteiten op de campus te optimaliseren?
  3. Hoe kunnen we data gebruiken om het gebruik van (duurzame) energie te optimaliseren en ons energiegebruik te verminderen?
  4. Welke visualisatiemethoden werken het best om inzichten te communiceren met onze stakeholdergroepen en hoe beïnvloeden deze hun gedrag?
  5. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kernwaarden als ethiek, persoonlijke privacy en aansprakelijkheid worden opgenomen in het ontwerp van de slimme campus?

3D-Model van de campus

Om dit mogelijk te maken, wordt een reeks van tastbare en digitale platforms opgezet. Waaronder een 3D-model van de campus en een online prototyping-omgeving. Door gegevens op een 3D-model van de campus te leggen, kan het project worden gecommuniceerd aan de gebruikers van de campus en kan het team van RE&F simulaties maken van mogelijke veranderingen. Ook vergemakkelijkt het evidence-based besluitvorming over toekomstige aanpassingen, bijvoorbeeld in de routing, faciliteiten en de algehele leefbaarheid. Het 3D model zal worden ondergebracht in het Erasmus Data Collaboratory in Polak Building.

Een visie voor de Smart Campus van de toekomst

Uiteindelijk moet het project resulteren in een visie voor de toekomstige Smart Campus, en de bijbehorende samenwerkingsovereenkomsten en financiering. De leerervaringen uit dit project worden ook met andere (universitaire) campussen, de partners en andere relevante groepen belanghebbenden.

Bas Boorsma, Chief Digital Officer Gemeente Rotterdam: "Digitalisering is een Force for Good als het bijdraagt aan het welzijn van de burgers in onze steden. Gezien de ervaring met de pandemie is de volksgezondheid iets waar veel aandacht voor is in de samenleving. De Gemeente Rotterdam is dan ook blij en trots om bij te dragen aan het smart campus werk dat de Erasmus Universiteit Rotterdam uitvoert, waaronder het geavanceerde luchtkwaliteit project waar we ons gezamenlijk voor inzetten”.

Marco Roodenburg, hoofd dienstenmanagement bij Real Estate & Facilities bij de Erasmus Universiteit Rotterdam: “Samenwerking tussen onderzoek en onderwijs is voor ons even cruciaal als inspirerend. De verwachtingen van een datagedreven 'Smart Campus' zullen de komende jaren alleen maar toenemen. Wij geloven dat we aan deze verwachtingen kunnen voldoen als we intensief samenwerken op dit gebied. Niet alleen binnen de professionele dienstverlening, maar ook met de mensen voor wie wij elke dag ons werk doen. We kijken ernaar uit om concrete waarde toe te voegen aan onze diensten, onze transparantie en de duurzame ontwikkelingsdoelen, allemaal in overeenstemming met onze Erasmiaanse Waarden."

Meer informatie

Campus in Ontwikkeling

Erasmus Data Collaboratory

Rotterdam Digitaal

Gerelateerde content
Laatste fase Multifunctioneel Onderwijsgebouw Erasmus Universiteit in volle gang
De bouw van het nieuwe sportgebouw gaat in 2020 beginnen, het nieuwe gebouw komt naast Sanders Building.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen