Dubbeloratie over het ‘natte arbeidsrecht’ en wrijving tussen de markten en duo-symposium ‘Labour Law Ahoy’

Op vrijdag 12 oktober 2018 spreken prof. mr. dr. Gerdien van der Voet en prof. mr. dr. Zef Even hun oratie uit. Van der Voet aanvaardt hiermee het ambt van bijzonder hoogleraar Bijzondere Arbeidsverhoudingen – de maritieme werker en Even dat van bijzonder hoogleraar Europees Arbeidsrecht.  De twee oraties worden voorafgegaan door het symposium ‘Labour Law Ahoy’, georganiseerd door de sectie Arbeidsrecht van Erasmus School of Law, in samenwerking met de VRAA.

Prof. Van der Voet, benoemd op de Bijzondere Leerstoel Bijzondere Arbeidsverhoudingen, gaat in haar rede Het natte arbeidsrecht: Een baken voor de toekomst van onze onder water gelopen polder? in op de bijzondere arbeidsverhouding van de zeevarende en de rechtvaardigingsgronden voor zijn aparte status binnen het arbeidsrecht. Zij stelt daarbij de vraag wat het gewone (‘droge’) arbeidsrecht kan leren van het ‘natte’ arbeidsrecht.

Tijdens de tweede inaugurele rede, Balanceren met detacheren, bespreekt prof. Even, benoemd op de Bijzondere Leerstoel Europees Arbeidsrecht, de wrijving tussen de Europese marktwerking en de Nederlandse arbeidsmarkt. Hij gaat in op de spanningen tussen de EU en Nederland, de voor- en nadelen van arbeidsmigratie en de gevoelens die een uittreding als de Brexit bij verschillende partijen kan oproepen.

Symposium ‘Labour Law Ahoy!’

Een speciale samenwerking tussen de Erasmus School of Law en de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA) heeft symposium ‘Labour Law, Ahoy!’ tot stand gebracht. In lijn met de beide oraties staat de globaliserende arbeidsmarkt en normering centraal. Prof. Ruben Houweling en mr. Pieter van den Brink loodsen een internationaal gezelschap van hoogleraren en alle deelnemers door het mondiale arbeidsrecht.

Lees verder.

Meer informatie

Mischa van Vlier, Erasmus School of Law T(010) 408 -  97 60 E communicatie@law.eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief