Jeroen Temperman benoemd tot hoogleraar ‘International Law and Religion in interdisciplinary context’

Prof. mr. dr. drs. Jeroen Temperman is met ingang van 1 september 2018 benoemd tot hoogleraar ‘International Law and Religion in interdisciplinary context’ (1 fte) binnen de sectie International and European Union Law (IEUL).

Deze gewone leerstoel van prof. Temperman is een voortzetting van zijn gelijknamige bijzondere leerstoel. Voorwerp van onderzoek zijn vraagstukken van recht en religie, waaronder kwesties als godsdienstvrijheid voor bedrijven, religieuze haat, religieuze symbolen in de openbare ruimte en godsdienstvrijheid in de gevangenis. Daarnaast bestudeert prof. Temperman kwesties als de vraag hoe om te gaan met religie in het (openbaar) onderwijs, of de vraag naar de impact van verschillende staat-religie-modellen op de mensenrechtenbescherming.

Professor
Meer informatie

Prof. Temperman promoveerde in 2009 aan het Irish Centre for Human Rights, een onderzoekcentrum van de National University of Ireland (Galway) op State-Religion Relationships and Human Rights Law: Towards a Right to Religiously Neutral Governance.

Prof. Temperman is medeoprichter van het Erasmus Institute for Public Knowledge (EIPK), een interdisciplinair onderzoeksinstituut inzake publieke vraagstukken, voor wetenschappers uit de sociale en geesteswetenschappen.