Movers & Shakers: Rianne, Job, Tamar en Marjolein

Het programmateam blijft in beweging. Onze trainee Rianne Nieuwdorp heeft per 1 juni een baan gevonden als beleidsadviseur bij OOS. Mooie move want zo kan Rianne haar talenten blijven inzetten voor de EUR. En gelukkig blijft ze ook een dag per week bij het programma werken.

Rianne blijft enthousiast reporter voor vlogEURs waarmee zij samen met Johan zichtbaar maakt wat er op het gebied van D=N te doen is bij de EUR. Daarnaast blijft ze het studentenpanel aansturen. Zo kunnen wij blijven genieten van Riannes originele en praktische wijze van werken.

Een nieuwe aanwinst voor het programma is Job van Maurik. Hij gaat zich de komende tijd hard maken voor de planvorming voor en het opzetten van het InnovatieLab. Wij zien het iLab als motor voor onderwijsvernieuwing. Job gaat ons helpen om onze ideeën handen en voeten te geven.

We zijn ook blij met onze nieuwe trainees: Tamar van Heyningen en Marjolein Munnikshuis. Tamar gaat zich met name richten op het Visietraject, de inrichting van het iLab en Online Onderwijs. Marjolein wordt vooral betrokken bij DLWO Onderwijs, met name de verwerving van het nieuwe Learning Management System, maar ook de vormgeving van het nieuwe MyEUR.