Nieuwe strategie Erasmus Universiteit Rotterdam: inzetten op innovatie en interdisciplinaire samenwerking

Kristel Baele speecht op Opening Academisch Jaar 2019-2020
Michelle Muus

Op 2 september presenteert Kristel Baele, voorzitter van het College van Bestuur, tijdens de Opening van het Academisch Jaar, de nieuwe strategie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kern van deze strategie is een aangescherpte focus op het creëren van positieve maatschappelijke impact. Als kenniscentrum midden in de maatschappij wil de universiteit hier meerwaarde leveren.

De Erasmus Universiteit wil dit onder meer bereiken door haar studenten op te leiden tot maatschappelijk betrokken denkers die als leiders de vraagstukken van morgen gaan oplossen. Daarom gaan maatschappelijke onderwerpen nadrukkelijker deel uitmaken van het onderwijs. Ook investeert de universiteit in vernieuwing van onderwijsmethoden die tegemoet komen aan de behoeften van nieuwe generaties studenten.

Brede interdisciplinaire samenwerking

Wat betreft onderzoek legt de universiteit de komende jaren een grotere nadruk op samenwerking tussen de verschillende vakgebieden en met (lokale)partners. Ze richt zich daarbij op vier maatschappelijk urgente thema’s: duurzame groei en spreiding van welvaart, slimme keuzes voor een betere gezondheidszorg, behoud van de kwaliteit van leven in grote steden en het toepassen van digitalisering in de samenleving.

Naast de gemeente Rotterdam, andere (lokale) overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven wordt de samenwerking met de universiteiten in Delft en Leiden versterkt. Zo gaat de EUR, samen met Erasmus MC en de TU Delft aan de slag met de uitdagingen op medisch, technisch en economisch gebied. Immers, alfa en gamma ‘digitaliseren’. Zo wordt de medische wetenschap bijvoorbeeld steeds technischer. Deze heeft de sociale wetenschappen nodig voor vraagstukken zoals implementatie van nieuwe technieken, ‘governance’ en financiering van het stelsel.

Onderwijsvernieuwing en innovatie

Met het eind 2018 geopende Education Lab krijgen docenten en studenten volop ruimte om te experimenteren met onderwijsvernieuwing. Zowel in onderzoek als onderwijs zullen principes van ontwerp-denken worden ingebracht. Maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven worden uitdrukkelijk uitgenodigd om met de universiteiten samen te werken. De universiteit bevindt zich in een tijd vol ontwikkelingen die een groot effect hebben op de samenleving. De universiteit speelt hierop in door onderwijs en wetenschappelijk onderzoek gericht op die ontwikkelingen in te zetten. Onafhankelijk, en betrokken. Met Strategie 2024 wil de Erasmus Universiteit Rotterdam deze positieve maatschappelijke impact daadwerkelijk realiseren.

Download hieronder de gehele Strategy 2024

Meer informatie

Bekijk een filmpje, lees meer over ons profiel en prioriteiten, en kom erachter welke stappen we zetten in het kader van onze nieuwe strategie op www.eur.nl/strategy2024.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen