instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

Regeling voor studenten van andere opleidingen

Studenten die graag een keuzevak willen volgen bij het iBMG kunnen een verzoek hiertoe indienen bij het Onderwijs Service Centrum. Per individueel geval wordt bekeken of het mogelijk is het verzoek te honoreren.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van iBMG:

Let op: studenten die een keuzevak willen volgen moeten zich laten inschrijven als keuzevakstudent.

Regeling voor studenten iBMG

Studenten van het iBMG worden verzocht voor meer informatie over keuzevakken contact op te nemen met de studieadviseur.