Lidmaatschap

Wanneer u als gepensioneerde of oud-medewerker de universiteit verlaat ontvangt u van de afdeling HRF (Personele Zaken) van de universiteit of van uw faculteit een bericht over de mogelijkheden om contact te houden met de universiteit.

Daarop kunt u onder andere aangeven dat u op de hoogte wil blijven van de activiteiten die de EUR Werkgroep Gepensioneerden en Oud-medewerkers (Werkgroep GO) organiseert.

Heeft u deze informatie niet ontvangen en wenst u deze alsnog, stuur dan een mailbericht aan secretariaat@smc.eur.nl.