Lidmaatschap

Wanneer u als gepensioneerde of oud-medewerker de universiteit verlaat ontvangt u van de afdeling HRF (Personele Zaken)  van de universiteit danwel van uw faculteit een bericht over de mogelijkheden om contact te houden met de universiteit.  Zie brief.

Daarop kunt u onder meer  aangeven op de hoogte te willen blijven van de activiteiten die de EUR Werkgroep Gepensioneerden en Oud-medewerkers (Werkgroep GO) organiseert.

Heeft u deze informatie niet ontvangen en wenst u deze alsnog, stuur dan een mailbericht aan:

secretariaat@smc.eur.nl