Associate Professor

dr. J. van der Waal

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Department of Public Administration and Sociology/ Sociology

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: T15-45

T:+31 10 4082390, +31 10 4082133

E: vanderwaal@essb.eur.nl

Sociologist Jeroen van der Waal (PhD Erasmus University Rotterdam, 2010) is Associate Professor at Erasmus University Rotterdam, and a member of Young Erasmus. His research is predominantly located in the fields of political sociology and urban sociology.

Explaining why social stratification is linked to value orientations, voting behaviour, and health disparities in Western societies is the bedrock of his research program. Informed by the Weberian distinction between class and status, Jeroen analyses how both economic and cultural stratification independently affect value orientations, voting behaviour and health, by means of very different mechanisms, and each in various ways.

In order to do so, he goes beyond providing 'explanations' by means of re-establishing well-established empirical generalisations. Instead, the analytical-sociological approach applied in Jeroen van der Waal's research programme considers such empirical generalisations mere starting points for research, that is, as patterns that need to be explained by uncovering the mechanisms that underlie these, informed by Mertonian middle-range theories.

You can view Jeroen van der Waal's Google Scholar profile here.

For more information you can also visit his personal website.

 • Waal, J. van der (2015). The Global City Debate Reconsidered. Economic Globalization in Contemporary Dutch Cities. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Waal, J. van der (2010). Stedelijke economieën in een tijd van mondialisering. Arbeidsmarktkansen en etnocentrisme van laaggeschoolden in Nederlandse steden. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Koster, W. de & Waal, J. van der (2014). Botsende opvattingen over etnische diversiteit en sociale orde: Hoe zijn verschillen tussen lager- en hogeropgeleiden te verklaren? In M. Bovens, P. Dekker & W. Tiemeijer (Eds.), Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland (pp. 165-190). Den Haag: SCP/WRR.
 • Waal, J. van der & Koster, W. de (2013). Occupational mobility. In A.C. Michalos (Ed.), Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Heidelberg: Springer Publishing.
 • Waal, J. van der & Koster, W. de (2012). Occupational mobility. In AC Michalos (Ed.), Encyclopedia of Quality of Life Research. Heidelberg: Springer Publishing.
 • Houtman, D. & Waal, J. van der (2011). Amsterdam. In M. Juergensmeyer & W.F. Roof (Eds.), Encyclopedia of Global Religion. Newbury: Sage.
 • Achterberg, P. & Waal, J. van der (2011). Nieuwe politieke cultuur en steun voor de verzorgingsstaat. In M. Blom & D. Scheele (Eds.), Het profijt van solidariteit; Draagvlag voor herziening in het stelsel van werk en inkomen (pp. 32-47). Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid..
 • Koster, W. de, Achterberg, P., Houtman, D. & Waal, J. van der (2011). One Nation without God? Post-Christian Cultural Conflict in the Netherlands. In D. Houtman, S. Aupers & W. de Koster (Eds.), Paradoxes of Individualization: Social Control and Social Conflict in Contemporary Modernity (pp. 123-140). Farnham: Ashgate.
 • Manevska, K., Waal, J. van der, Achterberg, P., Houtman, D. & Koster, W. de (2010). Verzorgingsstaatschauvinisme in Nederland. In R. Batenburg, p. de Beer, J. Mevissen & K. Tijdens (Eds.), Arbeid in crisis (pp. 131-142). Den Haag: Lemma.
 • Waal, J. van der & Burgers, J.P.L. (2009). Post-Industrialization and Ethnocentrism in Contemporary Dutch Cities. The Effects of Urban Job Opportunities and Spatial Segregation. In J.W. Duyvendak, F Hendriks & M Van Niekerk (Eds.), City in Sight. Dutch Dealings with Urban Change (pp. 25-40). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Burgers, J.P.L. & Waal, J. van der (2008). De versplintering en de toenemende onzekerheid van de middenklasse. In M. ten Hooven, P. Cuyvers, M. Lampert & J. Prij (Eds.), Benauwd in het midden (pp. 234-240). Amsterdam: Boom.
 • Houtman, D., Achterberg, P.H.J. & Waal, J. van der (2008). A Decline in Class Voting? Class Voting and Cultural Voting in the Postwar Era (1956-1990). In D. Houtman, P. Achterberg & A. Derks (Eds.), Farewell to the Leftist Working Class (pp. 71-89). New Brunswick, NJ: Transaction.
 • Burgers, J.P.L. & Waal, J. van der (2008). Globalizing Urban Economies and Social Inequality: an Empirical Assessment: The Case of Amsterdam and Rotterdam. In P. Ache, H.T. Andersen, T. Maloutas, M. Raco & T. Ta¿an-Kok (Eds.), Cities Between Competitiveness and Cohesion: Discourses, Realities and Implementation (pp. 79-97). Springer.
 • Dekker, F.P.S., Veer, J. van der, Veen, R.J. van der, Waal, J. van der & Koster, F. (2014). Arbeid in de Kenniseconomie. (Extern rapport). Rotterdam: EUR.
 • Waal, J. van der (2011). De diensteneconomie als banenmachine voor laaggeschoolden. In W. Hamel (Ed.), Economische Verkenningen Rotterdam (pp. 100-102). Rotterdam: Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.
 • Achterberg, P. & Waal, J. van der (2010). Nieuwe politieke cultuur en steun voor de verzorgingsstaat. In M Blom & D Scheele (Eds.), Het profijt van solidariteit. Draagvlak voor herziening in het stelsel van werk en inkomen (pp. 32-44). Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Schaap, J.C.F., Waal, J. van der & Koster, W. de (2016). The Merits of the Implicit Association Test for Sociological Research. American Sociological Association annual meeting: Seattle, United States (2016, augustus 19 - 2016, augustus 23).
 • Koster, W. de, Achterberg, P.H.J., Waal, J. van der, Bohemen, S.R.J.M. van & Kemmers, R. (2013). Progressieve waarden nauwelijks van belang voor PVV-stemmers. Sociale vraagstukken. doi: http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/08/20/progressieve-waarden-nauwelijks-van-belang-voor-pvv-stemmers/
 • Koster, W. de, Achterberg, P.H.J., Kemmers, R., Waal, J. van der & Bohemen, S.R.J.M. van (2013). Goede sociologen versimpelen de hele werkelijkheid. Sociale vraagstukken. doi: http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/11/13/goede-sociologen-versimpelen-de-hele-werkelijkheid/
 • Waal, J. van der & Steenvoorden, E. (2016). Wat zijn de belangrijkste problemen in de gemeente? In T Van der Meer & H Van der Kolk (Eds.), Democratie dichterbij (pp. 40-45). Leiden: Stichting Kiezersonderzoek Nederland.
 • Steenvoorden, E. & Waal, J. van der (2016). Stemgedrag bij gemeenteraadsverkiezingen. In T Van der Meer & H Van der Kolk (Eds.), Democratie dichterbij (pp. 56-63). Leiden: Stichting Kiezersonderzoek Nederland.
 • Waal, J. van der & Steenvoorden, E.H. (2016). Wat zijn de belangrijkste problemen in de gemeente? In T.W.G. van der Meer & H. van der Kolk (Eds.), Democratie dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016. Leiden: Stichting Kiezersonderzoek Nederland.
 • Steenvoorden, E.H. & Waal, J. van der (2016). Stemgedrag bij gemeenteraadsverkiezingen. In T.W.G. van der Meer & H. van der Kolk (Eds.), Democratie dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016 (pp. 56-63). Leiden: Stichting Kiezersonderzoek Nederland..
 • Waal, J. van der (2007). Denationalisering. [Bespreking van het boek Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages]. Sociologie, 3(3), 412-415.
 • Waal, J. van der (2006). Boekbespreking [Bespreking van het boek Cities of Europe: Changing Contexts, Local Arrangements, and the Challenge to Urban Cohesion]. International Journal of Urban and Regional Research, 30(3), 724-725.
 • Koster, W. de & Waal, J. van der (2007). Culture, Secularisation, and Politics. Reassessing Authoritarianism and Moral Conservatism in Political Sociology. (Extern rapport, ASSR working papers, no 5(1)). Amsterdam: ASSR.
 • Kemmers, R., Aupers, S., Houtman, D. & Waal, J. van der (2012). Popular Discontents about Dutch Government A Typology based on Letters to the Editor of de Telegraaf, 1950-1959 and 2000-2009. Dag van de Sociologie: Utrecht (2012, mei 23).

Associate Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Department Department of Public Administration and Sociology/ Sociology
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam