Full Professor

prof.mr.dr. (Ruben) A.R. Houweling

Erasmus School of Law

Labour Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L7-015

T:+31 10 4088808,

E: r.houweling@law.eur.nl

Lex Mercatoria

 • Houweling, A.R. (2017). Herstel van de arbeidsovereenkomst onder de Wwz. Tijdschrift voor Ontslagrecht, 2017 (3), 109-117. doi: 10.5553/TvO/254253152017002003002
 • Houweling, A.R. (2016). Contouren van een nieuwe wettelijke regeling van het concurrentiebeding. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2015 (4), 11-23.
 • Houweling, A.R. & Kruit, P. (2016). Een jaar WWZ-ontbindingsrechtspraak: een onderzoek naar gepubliceerde en nietgepubliceerde. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2016 (6), 4-15.
 • Houweling, A.R. (2015). Het bepaalde onbepaaldetijdscontract en de vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2015 (1), 80-101.
 • Houweling, A.R. (2014). Wetsvoorstel werk en zekerheid en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: over het nieuwe jaarcontract van acht maanden. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (1), 23-30.
 • Houweling, A.R. & Zwanenburg, A. (2014). Arbeidsrechtelijke jurisprudentie in (online) bronnen: meten is weten? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (6), 317-331.
 • Houweling, A.R. & Soppe, A.B.M. (2014). Financiële werknemersparticipatie in Nederland: waar een wil is, is een (soms nog lange) weg. Een empirisch onderzoek naar werknemersparticipatie in Nederland. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (4), 204-213.
 • Houweling, A.R. & Voet, G.W. van der (2013). Uniform of gedifferentieerd arbeidsrecht. Een nationaal en rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging en toekomst van bijzondere arbeidsverhoudingen. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2013 (2), 3-61.
 • Houweling, A.R. (2013). Akkoord, akkoord, akkoord... maar waarmee eigenlijk? Ontslagrecht volgens het Sociaal Akkoord 2013. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2013 (2), 73-77.
 • Houweling, A.R. (2012). Een nieuwe repressieve rechterlijke toetsing van het ontslag. Een 'reële grond' voor juridisering en rechtsonzekerheid? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2012 (7), 312-317.
 • Loonstra, C.J. & Houweling, A.R. (2011). Verprivatisering van het arbeidsrecht? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2011 (5), 172-181.
 • Houweling, A.R. (2011). Arbeidsrechtelijke aspecten en gevolgen van strafrecht: wat moet de strafrechter weten over de consequenties van zijn oordeel over het arbeidsrecht? Delikt en Delinkwent, 41 (4), 462-483.
 • Houweling, A.R. (2011). Who's afraid of Rood, Donner en Koser Kaya? Over eenheid in ons duaal ontslagstelsel. Ars Aequi, 2011 (11), 789-794.
 • Houweling, A.R. & Langedijk, L.J.M. (2011). Dwingend recht in het arbeidsovereenkomstenrecht: van confectie naar couture. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 10 (1), 9-32.
 • Houweling, A.R. (2011). ZZP: wat wil, moet en doet het arbeidsrecht ermee? ArbeidsRecht, 18 (8/9), 14-18.
 • Houweling, A.R. (2010). Wet tijdelijke verruiming ketenregeling tot 27 jaar: haastige spoed is zelden goed. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2010 (6), 228-233.
 • Houweling, A.R. (2010). Ontbinding(sverzoek) tijdens de opzegtermijn: een analyse van rechtspraak na Van Hooff Elektra/Oldenburg-Pekel. Tijdschrift Recht en Arbeid, 2010 (5), 25-30.
 • Houweling, A.R. (2010). Vier uitdagingen in een nieuw decennium van werkgeversaansprakelijkheid. Fiat Justitia (EUR), 23 (1), 24-28.
 • Houweling, A.R. (2010). De Hoge Raad over kennelijk - onredelijke - ontslagvergoedingen. Een storm in een glas water of het begin van het einde van ons duale ontslagstelsel. Ars Aequi, 2010 (september), 574-578.
 • Houweling, A.R. & Voet, G.W. van der (2009). De voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst na een ontslag op staande voet. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (4), 149-154.
 • Houweling, A.R. & Loonstra, C.J. (2009). Nietigheid van elk beding ex art. 12 WCAO na Teunissen/Welter: iets nieuws onder de zon? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (6), 212-218.
 • Houweling, A.R. (2009). Werkgeversaansprakelijkheid in geval van werkgerelateerde verkeersongevallen. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2009 (1), 20-37.
 • Houweling, A.R. & Voet, G.W. van der (2009). Kennelijk onredelijk ontslag volgens het hof 's-Gravenhage: hogere wiskunde of 'systematical madness'. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (01), 15-23.
 • Houweling, A.R. (2008). De zekerheidstelling in het strafprocesrecht: bezint eer gij begint. Strafblad, 2008 (1), 57-72.
 • Houweling, A.R. (2008). Herijking van het schriftelijkheidsvereiste van het concurrentiebeding. Tijdschrift Recht en Arbeid, 16-20.
 • Bergwerf, V.G.G. & Houweling, A.R. (2008). Arbeidsrechtelijke jurisprudentie op rechtspraak.nl: foliojurisprudentie exit? ArbeidsRecht, 2008 (7), 3-10.
 • Houweling, A.R. (2008). Algemene ouderdomswet en gedetineerden: the (never) ending story? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2008-5 (5), 271-283.
 • Houweling, A.R. (2008). Verzekeringsplicht ook bij niet-gemotoriseerde werkgerelateerde verkeersongevallen? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2008 (1), 2-4.
 • Houweling, A.R. (2007). Het verzekeringsaspect bij werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen. SMA, 2007 (7/8), 255-266.
 • Houweling, A.R. (2007). Investeren in werkzekerheid. Ondernemingsrecht, 2007 (5).
 • Houweling, A.R. (2006). Het schriftelijkheidsvereiste ex art. 7:653 BW. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (2), 63-79.
 • Houweling, A.R. & Voet, G.W. van der (2006). Het leerstuk nawerking op helling. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (3), 4-26.
 • Houweling, A.R. (2005). Bevordering van de rechtszekerheid; een sterke vestingmuur? Wetsvoorstel wijziging concurrentiebeding getoetst aan de rechtszekerheidsdoelstelling. Arbeid Integraal, 2005 (2), 5-27.
 • Houweling, A.R. (2005). Onbekend maakt onbemind; de borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht. Delikt en Delinkwent, 2005 (51), 722-740.
 • Houweling, A.R. (2005). Strafbaarstelling van discriminatie wegens handicap. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2005 (7/8), 258-262.
 • Houweling, A.R., Keulaerds, M.J.M.T. & Kruit, P. (2016). VAAN - VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016. Den Haag: Boom juridisch.
 • Houweling, A.R., Voet, G.W. van der, Even, J.H. & Vliet, E. van (2015). Arbeidsrechtelijke themata. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Soppe, A.B.M. & Houweling, A.R. (2014). Delen in modern ondernemen. Rotterdam: Erasmus School of Law.
 • Houweling, A.R. & Loonstra, C.J. (2011). Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst (Bakelsreeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2017). De zelfstandige zonder personeel. In G.W. van der Voet (Ed.), Arbeidsrechtelijke themata - Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 441-567). Den Haag: Boomjuridisch.
 • Houweling, A.R. & Voet, G.W. van der (2017). Inleiding. In G.W. van der Voet (Ed.), Arbeidsrechtelijke themata - Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 17-54). Den Haag: Boomjuridisch.
 • Houweling, A.R. & Loonstra, C.J. (2017). Samenloop van arbeidsrecht en vennootschapsrecht bij aansprakelijkheid bestuurder: welk rechtsgebied gaat voor? In B.F. Assink (Ed.), De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' (Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 104) (pp. 35-45). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Houweling, A.R. (2016). Dé ZZP'er bestaat niet. Empirische, statistische en arbeidsrechtelijke beschouwing over de zelfstandige zonder personeel. In B. ter Weel (Ed.), De flexibele arbeidsmarkt in beweging (pp. 69-88). Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R. & Kruit, P. (2016). Rechtspraakonderzoek WWZ. In A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds & P. Kruit (Eds.), Vaan - VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016 (pp. 83-157). Den Haag: Boom Juridisch.
 • Houweling, A.R. & Langedijk, L.J.M. (2014). The end of mandatory rules in employment contract law: on ready-made suits, goods made to measure and fashion trends. In L. Nogler & U. Reifner (Eds.), Social long-term contracts in European Law (pp. 321-350). Den Haag: Eleven International Publishing.
 • Quist, J.P. & Houweling, A.R. (2014). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Ed.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2015. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2013). De kennelijke onredelijkheid in beweging. In W.H.A.C.M. Bouwens & e.a. (Eds.), Onbekend maakt onbemind: herstel van de arbeidsovereenkomst in het Nederlandse ontslagrecht (Nationaal Arbeidsrecht Congres, 10) (pp. 77-87). Den Haag: Sdu Uitgevers bv.
 • Houweling, A.R. & Loonstra, C.J. (2012). Waarom doorwerking van het vermogensrecht in het handels- en vervoerrecht wel, maar in het arbeidsrecht niet in de Haak is. In M.H. Claringbould, M.A.IH. Hoeks, M.J. Kroeze, F.G.M. Smeele & L. Timmerman (Eds.), Verbindend recht. Liber amicorum K.F. Haak (pp. 399-416). Deventer: Kluwer.
 • Houweling, A.R. & Schneider, P.L.M. (2012). De zelfstandige zonder personeel. In A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Eds.), Bijzondere arbeidsverhoudingen (Bakelsreeks) (pp. 403-452). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2012). Schriftelijke bedingen in het arbeidsrecht en de noodzakelijke devaluatie van het schriftelijkheidsvereiste. In J.H. Even, A.R. Houweling, C.J. Loonstra, A.G. Veldman, P.G. Vestering, N.M. Wolters & W.A. Zondag (Eds.), Arbeidsrechtelijke bedingen (pp. 25-40). Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R. & Voet, G.W. van der (2012). Inleiding. In A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Eds.), Bijzondere arbeidsverhoudingen (Bakelsreeks) (pp. 17-24). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. & Langedijk, L.J.M. (2011). Opgelegde bescherming in het arbeidsrecht: over confectiepakken, maatwerk en modetrends. In F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Eds.), 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van de dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 33-55). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Houweling, A.R. & Loonstra, C.J. (2011). Het concurrentiebeding in artikel 7:653 BW: welk regelingsmodel? In W. Plessen, H..van Drongelen & F. Hendrickx (Eds.), Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing (pp. 379-398). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 • Houweling, A.R. & Voet, G.W. van der (2010). De voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst na een ontslag op staande voet. In J.H. Even & c.s. (Eds.), De ontbindingsrechter (pp. 67-78). Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R. (2010). De proeftijdregeling in tijden van beproeving. In A.R. Houweling (Ed.), Bedingen in het arbeidsrecht in beweging (pp. 9-24). Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R. & Jellinghaus, S.F.H. (2008). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SdUCommentaar Arbeidsrecht (pp. 201-238). Den Haag: SdU.
 • Houweling, A.R. (2007). Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar arbeidsrecht (pp. 879-914). Den Haag: Sdu uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2007). Employabraham. In A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Eds.), Wat doen we met de oudere werknemer? : de arbeidsrechtelijke positie van Abraham en Sara : liber servorum voor prof. mr. C.J. Loonstra (pp. 27-53). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. & Zwanenburg, A. (2016). 2017/9 The influence of the threat of terrorism on the right to strike (NL). European Employment Law Cases, 2017 (1), 33-36. doi: 10.5553/EELC/187791072017002001010
 • Houweling, A.R. (2014). Overgang van nawerkende cao-bepalingen: Rode Kruis/Te Riet of Rode Kruis teniet? AR Updates, 2014 (0785).
 • Houweling, A.R. (2013). Regeerakkoord slaat geen bruggen met hervorming ontslagrecht: economie, overheid, werkgevers en werknemers betalen de rekening. ELSA Leiden Magazine, 13 (1), 18-22.
 • Houweling, A.R. & Schneider, P.L.M. (2012). Werkgeversaansprakelijkheid voor zzp'ers. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2012 (3), 102-109.
 • Houweling, A.R. (2009). Gespierde taal inzake kennelijk onredelijke ontslagformule Hof 's-Gravenhage: oude kantonrechtersformule in ere herstellen? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (7), 276-280.
 • Houweling, A.R. (2005). Medische keuring tijdens sollicitatie. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2005 (4), 144-145.
 • Houweling, A.R. & Keulaerds, M.J.M.T. (2017). Wet werk en zekerheid. Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW. Den Haag: Boomjuridisch.
 • Houweling, A.R. & Keulaerds, M.J.M.T. (2016). Wet werk en zekerheid. Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving (vierde druk). Den Haag: BoomJuridisch.
 • Houweling, A.R., Kruit, P. & Van Koppen, M. (2016). BoomBasics Ontslagrecht. Den Haag: Boomuitgevers.
 • Houweling, A.R., Keulaerds, M.J.M.T. & Boot, C.G. (2015). Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid. Deel I. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R., Keulaerds, M.J.M.T. & Boot, C.G. (2015). Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid. Deel II. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. & Keulaerds, M.J.M.T. (2015). Wet werk en zekerheid. Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving. Derde druk. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. & Keulaerds, M.J.M.T. (2015). Wet Werk en Zekerheid Geconsolideerde wettekst inclusief aangekondigde reparatiewetgeving. Met inleidende samenvatting. Tweede druk. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. & Keulaerds, M.J.M.T. (2015). Wet Werk en Zekerheid Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en geconsolideerde regelgeving. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R., Heeger-Hertter, S.E., Valk, S.N. de & Veldman, A.G. (2015). Rechtspraak Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R. & Keulaerds, M.J.M.T. (2014). Wet Werk en Zekerheid Geconsolideerde wettekst inclusief aangekondigde reparatiewetgeving. Met inleidende samenvatting. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2012). Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2011. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2006). Vaardig met staatsrecht : de wetgevingsprocedure van een wet in formele zin (Juridische vaardigheden). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2016). Annotatie (Davelaar, Allspan, Hoge Raad 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:0616). In P.F. van der Heijden (Ed.), 25 jaar een hooggeleerde selectie met annotaties verfraaid (pp. 390-392). Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R., Voet, G.W. van der & Bouwens, W.H.A.C.M. (2014). De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel: wordt het na één zwaluw dan eindelijk toch zomer? In R. Holtmaat (Ed.), Cremers-Hartman. Betogen voor recht en vervandering (pp. 183-191). Deventer: Kluwer.
 • Houweling, A.R. & Loonstra, C.J. (2014). Ten geleide. In C.J. Loonstra & A.R. Houweling (Eds.), Het sociaal recht uigedaagd (Bakelsreeks) (pp. 9-13). Den Haag: BJu.
 • Houweling, A.R. & Quist, J.P. (2014). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In W.A. Zondag & C.J. Loonstra (Eds.), SduCommentaar Arbeidsrecht Thematisch (pp. 359-402). Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R. (2014). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2015 (pp. 1471-1542). Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R. (2013). Arbeidsrecht 2012: een onrustig en ongedefinieerd jaar. De opmaat naar een jaar van grote veranderingen? In A.R. Houweling (Ed.), Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2012 (pp. 7-14). Den Haag: Boom Juridische uitgevers Den Haag.
 • Houweling, A.R. (2013). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonsta & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2014 (pp. 1405-1466). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2013). Arbeidsrecht. Vijftig jaar 'Rotterdamse School': de voortdurende zoektocht naar het object en het bereik van het arbeidsrecht als eigenstandige rechtsgebied. In L.C. Winkel & L.J.J. Rogier (Eds.), De Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit te Rotterdam (pp. 11-24). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2012). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SduCommentaar Arbeidsrecht 2013 (pp. 1331-1388). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2012). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SduCommentaar Arbeidsrecht (pp. 311-352). Den HAag: Sdu Uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2011). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SduCommentaar Arbeidsrecht (SduCommentaar) (pp. 1229-1282). Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R. (2011). Inleiding. In A.R. Houweling (Ed.), Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2009/2010 (pp. 7-10). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2010). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2011 (pp. 1083-1127). Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R. & Loonstra, C.J. (2010). Inleidende opmerkingen. In J.H. Even & c.s. (Eds.), De ontbindingsrechter (pp. 7-12). Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R. (2009). Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2010 (pp. 1007-1050). Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R. (2009). Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2010 (pp. 203-240). Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R. (2008). Einde van rechtswege / arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In Sdu Commentaar Arbeidsrecht (pp. 957-997). Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R. (2007). Docentenhandleiding. In H.R. Stein (Ed.), Burgerlijk recht in kort bestek (Boom juridische praktijkboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2007). Docentenhandleiding. In T.M.J. Smits (Ed.), Vaardig met arbeidsrecht. De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter (Juridische vaardigheden). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2007). Docentenhandleiding. In T.M.J. Smits (Ed.), Vaardig met arbeidsrecht. De CWI-ontslagprocedure (Juridische vaardigheden). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2006). Docentenhandleiding bij vaardig met bestuursrecht. In H.C. Naves & M. van Mourik (Eds.), Vaardig met bestuursrecht (Juridische Vaardighedenboek) (pp. 1-25). Den Haag: Boom Juridische Uitgever.
 • Houweling, A.R. (2006). Verslag van de plenaire sessie. In R.M. Belzer (Ed.), De onderneming in beweging (pp. 85-100). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2006). Docentenhandleiding bij vaardig met staatsrecht. In A.R. Houweling (Ed.), Vaardig met staatsrecht : de wetgevingsprocedure van een wet in formele zin (Juridische vaardigheden). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2006). Docenthandleiding bij vaardig met arbeidsrecht. In T.M.J. Smits (Ed.), Vaardig met arbeidsrecht : de ontslagprocedures (Juridische vaardigheden). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R., Keulaerds, M.J.M.T. & Dekker, F.M. (Eds.). (2017). Commentaar&Context WWZ. Den Haag: Boomjuridisch.
 • Voet, G.W. van der & Houweling, A.R. (Eds.). (2007). Wat doen we met de oudere werknemer? : de arbeidsrechtelijke positie van Abraham en Sara : liber servorum voor prof. mr. C.J. Loonstra. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2016). Noot bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. (2016, April 22), AR Updates 2016-462, (Ken uw klassieken! Over de herstelveroordeling in de Wet werk en zekerheid).. ECLI:NL:GHARL:2016:3215
 • Houweling, A.R. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2017, April 14), AR Updates 2016-466, (Richtlijnconforme interpretatie van het belemmeringsverbod van artikel 9a WAADI: alle vragen beantwoord?).. ECLI:NL:HR:2017:689
 • Houweling, A.R. (2016). Noot bij: Supreme Court of Lithuania. (2016, Februari 12), EELC 2016-27, (Employers must compensate employees separately for restricting their right to work for others, not only after, but also during their employment (LI)). p.109.
 • Houweling, A.R. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Oktober 09), NJ 2016-276, (Arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst?). p.3608-3611. ECLI:NL:HR:2015:3019
 • Houweling, A.R. (2016). Noot bij: Supreme Court UK. (2016, Juni 22), EELC 2016-38, (Mistreatment of an employee because of their migrant status). p.164.
 • Houweling, A.R. (2016). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2016, Juli 20), AR Updates 2016-817, C‑341/15, (Rustig loon)..
 • Houweling, A.R. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Maart 27), AR Updates 2015-315, (Ceci n'est pas une pipe: over concurrentiebedingen buiten de arbeidsovereenkomst). p.1-5. ECLI:NL:HR:2015:763
 • Houweling, A.R. (2015). Noot bij: Kantonrechter Apeldoorn. (2015, Juli 16), AR Updates 2015-648, (WWZ-beschikkingen: de oogst van twee maanden WWZ in actie).. ECLI:NL:RBGEL:2015:4668
 • Houweling, A.R. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, November 13), AR Updates 2015-, 1132, (Twee rauwelijke opzeggingen uit de Grillroom van Ramses). p.1-5. ECLI:NL:HR:2015:3305
 • Houweling, A.R. (2014). Noot bij: Kantonrechter Utrecht. (2014, Mei 02), JIN 2014-2014, 102, p.542-542.
 • Houweling, A.R. (2014). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2014, September 11), JIN 2014-8, 167, p.909-910.
 • Houweling, A.R. (2013). Noot bij: Gerechtshof 's-Hertogenbosch. (2013, Juli 30), AR Updates 2013-0617, ECLI:NL:GHSE:2013:34, (Vaststellen dat de ketenregeling geen effect sorteert, sorteert geen effect). p.1-4.
 • Houweling, A.R. (2013). Noot bij: Hof van Justitie van de Europese Unie. (2013, April 11), AR Updates 2013-0331, EUR C-335/11, (Ring, Ring, Ring... another wake-up call?). p.1-4.
 • Houweling, A.R. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Maart 23), JIN 2012-4, 72, p.508-510.
 • Houweling, A.R. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Mei 11), JIN 2012-9, 110, p.753-754.
 • Houweling, A.R. (2012). Noot bij: Gerechtshof Arnhem. (2012, Februari 28), JIN 2012-4, 74, p.516-517.
 • Houweling, A.R. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Juli 13), AR Updates 2012-662, (Leeftijdsontslag en de WGBL: hoe verkeerspiloten bij KLM objectief gerechtvaardigd de deur uitvliegen)..
 • Houweling, A.R. & Schneider, P.L.M. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, April 20), JIN 2012-5, 94, (Ontslag op staande voet. Dringende reden. Diefstal. Alle omstandigheden van het geval.). p.637-644.
 • Houweling, A.R. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, September 28), JIN 2012-172, 11/02655, p.1193-1194.
 • Houweling, A.R. (2011). Noot bij: Gerechtshof Arnhem. (2010, December 16), JIN 2011-68, LJN:BO7394, p.23-25.
 • Houweling, A.R. (2011). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2010, December 07), JIN 2011-150.
 • Houweling, A.R. (2011). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2011, Februari 22), JIN 2011-229.
 • Houweling, A.R. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, December 17), JIN 2011-66, LJN:BO1821, p.7-9.
 • Houweling, A.R. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, April 08), AR Updates 2011-2011-07, (Permanente nawerking van minimum-cao's: een tijdbom onder het cao-recht?)..
 • Houweling, A.R. (2011). Noot bij: Ktr. Rotterdam. (2011, Oktober 28), JIN 2011-839, p.1194-1195.
 • Houweling, A.R. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, Juni 10), JIN 2011-7, 569, p.797-799.
 • Houweling, A.R. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, November 11), AR Updates 2011-, 16, (Wie a zegt, hoeft niet altijd b te zeggen: over het bereik van de verzekeringsplicht ex artikel 7:611 BW voor arbeidsongevallen)..
 • Houweling, A.R. (2010). Noot bij: Kantongerecht Enschede. (2010, Maart 17), AR Updates 2010-07, LJN:BL8015, (werknemer/X-Flow). p.5.
 • Houweling, A.R. (2010). Noot bij: Kantonrechter Alkmaar. (2010, Januari 20), JIN 2010-243, p.244-246.
 • Houweling, A.R. (2010). Noot bij: Kantonrechter Utrecht. (2010, Mei 21), JIN 2010-507, p.586-587.
 • Houweling, A.R. (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, Februari 12), JIN 2010-155, p.150-151.
 • Houweling, A.R. (2010). Noot bij: Hof Amsterdam. (2010, Juni 06), JIN 2010-596, p.690-692.
 • Houweling, A.R. (2010). Noot bij: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. (2010, Juli 01), JIN 2010-594, p.683-684.
 • Houweling, A.R. (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, November 27), JIN 2010-66, p.22-24.
 • Houweling, A.R. (2010). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2010, April 28), JIN 2010-506, p.581-582.
 • Houweling, A.R. (2009). Noot bij: Gerechtshof Den Haag. (2009, Maart 03), JIN 2009-308, p.433-434.
 • Houweling, A.R. (2009). Noot bij: Kantonrechter Arnhem. (2009, Februari 19), JIN 2009-309/310, p.440-442.
 • Houweling, A.R. (2009). Noot bij: Kantonrechter Gorinchem. (2009, Juni 15), JIN 2009-574, p.873-875.
 • Houweling, A.R. (2009). Noot bij: Hof Amsterdam. (2009, Juli 07), JIN 2009-572, p.866-868.
 • Houweling, A.R. (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2008, December 19), Ja 2009-21, HR 19-12-2008, p.217-222.
 • Houweling, A.R. (2009). Noot bij: Gerechtshof Den Haag. (2009, November 03), AR Updates 2009-17-11-2009, LJN BK3057, (Afschaffing van het appèlverbod ex art. 7:685 BW: the (never-)ending story?). p.6.
 • Houweling, A.R. (2009). Noot bij: HR. (2008, December 12), JIN 2009-, 82 m.nt. Houweling, p.83-84.
 • Houweling, A.R. (2009). Noot bij: Kantonrechter Zwolle. (2009, April 28), JIN 2009-575, p.877-878.
 • Houweling, A.R. (2009). Noot bij: Kantonrechter Utrecht. (2010, Januari 20), JIN 2009-157, p.159.
 • Houweling, A.R. (2009). Noot bij: Hof van 's-Gravenhage. (2009, Augustus 04), JIN 2009-662, p.1027-1028.
 • Houweling, A.R. (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, December 11), AR Updates 2009-15-12-2009, LJN BJ9069, ((werkgever/werknemer) Naar een cumulatief ontslagstelsel of een kennelijk onredelijke ontbindingsprocedure?). p.10.
 • Houweling, A.R. (2009). Noot bij: kantoor Harderwijk. (2009, Januari 07), JIN 2009-, 71 m.nt. Houweling, p.27-29.
 • Houweling, A.R. (2009). Noot bij: Hof van 's Gravenhage. (2009, Juni 16), JIN 2009-661, p.1021-1023.
 • Houweling, A.R. (2008). Noot bij: Kantoor Amersfoort. (2008, September 17), JIN 2008-689, p.1061-1062.
 • Houweling, A.R. (2008). Noot bij: Kantoor Zaandam. (2008, Augustus 12), JIN 2008-691, p.1070-1072.
 • Houweling, A.R. (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, Juni 13), JIN 2008-439, p.631-633.
 • Houweling, A.R. (2008). Noot bij: Kantoor Rotterdam. (2008, September 02), JIN 2008-690, p.1066-1068.
 • Houweling, A.R. (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, Maart 28), JIN 2008-288, p.400-402.
 • Houweling, A.R. (2008). Noot bij: Gerechtshof Arnhem (18-03-2008) / Rechtbank Zuthpen. (2007, November 07), Ja 2008-80/81, p.716-719.
 • Houweling, A.R. (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, Februari 01), Ja 2008-52/53, p.443-450.
 • Houweling, A.R. & Bergwerf, V.G.G. (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, Februari 01), JIN 2008-225/226, p.56-59.
 • Houweling, A.R. (2007). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2007, Januari 10), JIN 2007-187, p.636-640.
 • Houweling, A.R. (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, Oktober 19), JIN 2007-626.
 • Houweling, A.R. (2007). Noot bij: Kantonrechter Haarlem. (2007, Maart 21), JIN 2007-192, p.957-959.
 • Houweling, A.R. (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, Juni 29), JIN 2007-467, p.1203-1205.
 • Houweling, A.R. (2006). Noot bij: Kantonrechter Leeuwarden. (2006, April 05), JIN 2006-226, (Cendris). p.3.
 • Houweling, A.R. (2006). Noot bij: Kantonrechter Groningen. (2006, Maart 17), JIN 2006-226, (Esha Waterproofing). p.3.
 • Houweling, A.R. (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2006, Juli 14), JIN 2006-316, (Boekenvoordeel). p.4.
 • Houweling, A.R. (2006). Noot bij: Kantonrechter Zwolle. (2006, Mei 02), JIN 2006-325, p.2.
 • Houweling, A.R. (2006). Noot bij: Kantonrechter Den Bosch. (2006, Juli 06), JIN 2006-431, (Politiek verlof). p.2.
 • Houweling, A.R. (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2006, September 12), JIN 2006-462, (Waarborgsom). p.4.
 • Houweling, A.R. (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2006, April 14), JIN 2006-226, (Beurspromovendi). p.4.
 • Houweling, A.R. (2006). Noot bij: Kantonrechter Zaandam. (2006, Augustus 17), JIN 2006-475, (Schoehuijs, herroeping 685-beschikking). p.4.
 • Houweling, A.R. (2006). Noot bij: Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht. (2006, Februari 24), JIN 2006-139, (Paint'r B.V.). p.2.
 • Houweling, A.R. (2005). Noot bij: Rechtbank Dordrecht. (2005, Oktober 27), JIN 2005-2005, 456, (Sector kanton Rechtbank Dordrecht 27-10-2005, LJN: AU5613, 154435 CV EXPL 05-668 (Unitech)). p.1750-1752.
 • Houweling, A.R. & Sprengers, L.C.J. (Eds.). (2016). 70 jaar VvA. Einde van het begin (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht, 44). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Houweling, A.R., Beltzer, R.M., Duk, R.A.A. & Even, J.H. (Eds.). (2015). SduCommentaar Arbeidsrecht Artikelgewijs. Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R., Keulaerds, M.J.M.T. & Dekker, F.M. (Eds.). (2015). Excerpta Parlementaire Geschiedenis WWZ. Den Haag: Boom juridische uitgevers.
 • Even, J.H., Duk, R.A.A., Houweling, A.R. & Beltzer, R.M. (Eds.). (2014). SDU arbeidsrecht commentaar. Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R., Even, J.H. & Duk, R.A.A. (Eds.). (2013). SduCommentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs. Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R., Konijn, Y., Jaspers, A.PH.C.M. & Valk, S.N. de (Eds.). (2013). Rechtspraak Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R. & Voet, G.W. van der (Eds.). (2012). Bijzondere arbeidsverhoudingen (Bakelsreeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R., Konijn, Y., Jaspers, A.PH.C.M. & Zondag, W.A. (Eds.). (2011). Rechtspraak Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu.
 • Houweling, A.R. (Ed.). (2011). Rechtspraak arbeidsrecht AR Updates. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Houweling, A.R. & Bergwerf, V.G.G. (Eds.). (2009). Rechtsspraakoverzicht Arbeidsrecht 2009. Den Haag: Sdu.
 • Jaspers, A.PH.C.M., Konijn, Y., Zondag, W.A. & Houweling, A.R. (Eds.). (2009). Rechtsspraak Arbeidsrecht 2009-2010. Den Haag: Sdu.
 • Bergwerf, V.G.G. & Houweling, A.R. (Eds.). (2009). Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2008. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Hek, A.C. van 't & Houweling, A.R. (Eds.). (2009). Straf(proces)recht begrepen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2012). Eigenaardig arbeidsrecht (2012, mei 24). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Houweling, A.R. (2009, Maart 20). Op borgsom vrij. EUR (549 pag.) (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers). Prom./coprom.: prof.mr. P.A.M. Mevis & prof.mr. C.J. Loonstra.

Onderzoekspracticum arbeid en ondernemin

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 1
Year 2017-2018
Year level master Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.7
Year 2017-2018
Year level bachelor 2 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs

Arbeidsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.7
Year 2017-2018
Year level bachelor 2 Bachelor Rechtsgeleerdheid

Onderzoekspracticum Arbeid en Ondernemin

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 1
Year 2016-2017
Year level master Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.7
Year 2016-2017
Year level bachelor 2 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs

Arbeidsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.7
Year 2016-2017
Year level bachelor 2 Bachelor Rechtsgeleerdheid

AR Updates en AR Holding BV

Description eigenaar
Additional information Arbeidsrecht
Place ONBEKEND
Start date 3/2015
End date 2/2018

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Labour Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam