Full Professor

prof.mr.dr. (Sanne) H.S. Taekema

Erasmus School of Law

Sociology, Theory and Methodology

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L6-122

T:+31 10 4082580, +31 10 4081573

E: taekema@law.eur.nl

Sanne Taekema's research addresses various themes in legal philosophy and methodology, including the rule of law, especially in a transnational context, general issues of legal theory, particularly the role of values in jurisprudence and legal pragmatism, methodology of legal and interdisciplinary research, and law and literature. She is director of the ESL research programme Rethinking the Rule of Law in an Era of Globalisation, Privatisation and Multiculturalisation and leads a research project on integrating normative and functional approaches to the rule of law and human rights (INFAR). She is one of the editors-in-chief of the journal Law and Method.

Rethinking the Rule of Law in an Era of Globalisation, Privatisation and Multiculturalisation

Role Research leader
 • Taekema, H.S., Gaakeer, A.M.P. & Loth, M.A. (2013). Recht in context. Een inleiding tot de rechtswetenschap, derde druk. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Taekema, H.S., Loth, M.A. & Gaakeer, A.M.P. (2011). Recht in context. Een inleiding tot de rechtswetenschap. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Gaakeer, A.M.P., Taekema, H.S. & Loth, M.A. (2009). Recht in Context, een inleiding tot de rechtswetenschap (studieboek). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Taekema, H.S. (2014). Summum ius summa iniuria. De affiniteit en de spanning tussen recht en rechtvaardigheid. In H. Kloosterhuis (Ed.), Nuttig, maar belangrijk. Rechtsspreuken voor Laurens Winkel (pp. 35-39). Den Haag: Boom juridische uitgevers.
 • Burg, W. van der & Taekema, H.S. (2013). Rechtstheorie in de Rotterdamse context: Een geschiedenis in zes oraties. In L.C. Winkel, L.J.J. Rogier & M. Roos (Eds.), Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 213-228). Den Haag: Boom juridische uitgevers.
 • Taekema, H.S. (2012). De wetgever en de beperkte waarde van het sociaal contract. In E.T. Feteris (Ed.), Gewogen oordelen: Essays over argumentatie en recht (pp. 79-81). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Taekema, H.S. (2011). The outlines of Dutch private law. In Sanne Taekema, Annie de Roo & Carinne Elion-Valter (Eds.), Understanding Dutch Law (pp. 247-275). The Hague: Eleven International Publishing.
 • Taekema, H.S. (2011). Principles of Dutch Criminal Law. In Sanne Taekema, Annie De Roo & Carinne Elion-Valter (Eds.), Understanding Dutch Law (pp. 185-203). The Hague: Eleven International Publishing.
 • Taekema, H.S. (2011). Introducing Dutch Law. In Sanne Taekema, Annie de Roo & Carinne Elion-Valter (Eds.), Understanding Dutch Law (pp. 19-33). The Hague: Eleven International Publishing.
 • Mak, E. & Taekema, H.S. (2016). The European Union’s Rule of Law Agenda: Identifying Its Core and Contextualizing Its Application. Hague Journal on the Rule of Law, 8 (1), 25-50. doi:10.1007/s40803-016-0022-1
 • Taekema, H.S. & Burg, W. van der (2015). Introduction: The Incorporation Problem in Interdisciplinary Legal Research Part 1: Theoretical Discussions. Erasmus Law Review, 8 (2), 39-42. doi: 10.5553/ELR.000050
 • Taekema, H.S. (2014). Private Law as an Open Legal Order: Understanding Contract and Tort as Interactional Law. Netherlands Journal of Legal Philosophy, 43 (2), 140-149.
 • Been, W.H.J. de & Taekema, H.S. (2013). What Piece of Work is Man? Frans de Waal and Pragmatist Naturalism. Contemporary Pragmatism, 10 (1), 29-59.
 • Taekema, H.S. (2013). Sleutelen aan de rechtsstaatgedachte: het nut van samenwerking tussen rechtsfilosofie, rechtssociologie en rechtswetenschap. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 4 (oktober), 286-306.
 • Taekema, H.S. (2013). The Procedural Rule of Law: Examining Waldron's Argument on Dignity and Agency. Jahrbuch für Recht und Ethik / Annual Review of Law and Ethics, 2013 (21), 133-146.
 • Taekema, H.S. (2009). Streven naar gerechtigheid: de rechtsfilosofie van Gustav Radbruch. Filosofie, 19 (5), 4-9.
 • Taekema, H.S. & Klink, B. van (2009). Dwarsverbanden. Interdisciplinair onderzoek in de rechtswetenschap. Nederlands Juristenblad (NJB), 2009 (84/39), 2559-2566.
 • Taekema, H.S. (2008). Does the Concept of Law Need Officials? Problema. Anuario de Filosofia y Teoria de Derecho, 2008 (2), 157-183.
 • Been, W.H.J. de, Taekema, H.S. & Klink, B. van (2016). Introduction: Facts, norms and interdisciplinary research. In S. Taekema, B. van Klink & W. de Been (Eds.), Facts and Norms in Law. Interdisciplinary Reflections on Legal Method (pp. 3-22). Cheltenham: Edward Elgar.
 • Klink, B. van & Taekema, H.S. (2016). A Dynamic Model of Interdisciplinarity. Moving from Multidisciplinary to Interdisciplinary or Transdisciplinary Legal Research. In S. Kirste (Ed.), Interdisziplinarität in den Rechtswissenschaften. Ein interdisziplinärer und internationaler Dialog (pp. 87-102). Berlin: Dunckler & Humblot.
 • Taekema, H.S. (2015). Fragments and Continuities of Law and ICT: A Pragmatist Approach to Understanding Legal Pluralism. In W.H.J. de Been, P. Arora & M. Hildebrandt (Eds.), Crossroads in New Media, Identity and Law The Shape of Diversity to Come (pp. 80-92). London: Palgrave Macmillan.
 • Taekema, H.S. & Burg, W. van der (2014). Towards a Fruitful Cooperation between Legal Philosophy, Legal Sociology and Doctrinal Research: How Legal Interactionism May Bridge Unproductive Oppositions. In R. Nobles & D. Schiff (Eds.), Law, Society and Community. Socio-Legal Essays in Honour of Roger Cotterrell (pp. 129-145). Farnham: Ashgate Publishing.
 • Taekema, H.S. (2014). Gelijkheid als abstractie. Een lezing van Coetzee’s Disgrace vanuit juridisch en ethisch perspectief. In C. Bouteligier & A. Ellian (Eds.), Fundamentele verhalen. Over recht, literatuur en film (pp. 265-279). Den Haag: Boom juridische uitgevers.
 • Taekema, H.S. (2012). Regels als handelingsinstrument: het rechtsbegrip van Dewey en Van Loon. In G. Drosterij (Ed.), Behulpzaam bij het creëren van orde en vrede (niet gerechtigheid). Opstellen voor Liesbeth Huppes-Cluysenaer (pp. 65-73). Houten: eigen beheer.
 • Klink, B. van & Taekema, H.S. (2012). Limits and Possibilities of Interdisciplinary Research into Law. In Stephan Kirste, Anne van Aaken, Michael Anderheiden & Pasquale Policastro (Eds.), Interdisciplinary Research in Jurisprudence and Constitutionalism (pp. 17-31). Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
 • Been, W.H.J. de & Taekema, H.S. (2012). De verstrengeling van feiten en waarden: onjuist of onvermijdelijk? In E.T. Feteris (Ed.), Gewogen oordelen: Essays over argumentatie en recht (pp. 327-337). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Taekema, H.S. (2011). Relative Autonomy: A Characterisation of the Discipline of Law. In B. van Klink & S. Taekema (Eds.), Law and Method. On Interdisciplinary Research into Law (pp. 33-52). Tübingen: Mohr Siebeck.
 • Taekema, H.S. & Klink, B. van (2011). On the Border: Limits and Possibilities of Interdisciplinary Research. In B. van Klink & H.S. Taekema (Eds.), Law and Method. On Interdisciplinary Research into Law (pp. 7-32). Tübingen: Mohr Siebeck.
 • Taekema, H.S. (2008). The point of law: the interdependent functionality of state and non-state regulation. In H. van Schooten & J. Verschuuren (Eds.), International Governance and Law: State Regulation and Non-state Law (pp. 56-73). Cheltenham: Edward Elgar.
 • Taekema, H.S. (2010). Het probleem van pragmatisme. Een vertrekpunt voor rechtstheorie en rechtsmethodologie (2010, mei 21). Den Haag: Boom Juridische Uitgever.
 • Taekema, H.S. (2011). Cherish fundamental rights and shared values. Idee. Tijdschrift van het Wetenschappelijk Bureau van D66, 32 (6), 54-57.
 • Taekema, H.S. (,). Held tussen recht en rechtvaardigheid. Twijfel. Faculteitsblad Wijsbegeerte, pp. 12-13.
 • Taekema, H.S., Klink, B. van & Been, W.H.J. de (Eds.). (2016). Facts and Norms in Law. Interdisciplinary Reflections on Legal Method. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Taekema, H.S., Roo, A.J. de & Elion-Valter, C. (Eds.). (2011). Understanding Dutch Law. The Hague: Eleven International Publishing.
 • Klink, B. van & Taekema, H.S. (Eds.). (2011). Law and Method. On Interdisciplinary Research into Law. Tübingen: Mohr Siebeck.
 • Taekema, H.S. (Ed.). (2017) Law and Method.
 • Taekema, H.S. (Ed.). (2016) Erasmus Law Review.
 • Taekema, H.S. (Ed.). (2015) Erasmus Law Review.
 • Taekema, H.S. (Ed.). (2015) Law and Method.
 • Taekema, H.S. (Ed.). (2014) Law and Method.
 • Taekema, H.S. (Ed.). (2014) Erasmus Law Review.
 • Taekema, H.S. (Ed.). (2013) Erasmus Law Review.
 • Taekema, H.S. (Ed.). (2013) Recht en Methode in onderzoek en onderwijs.
 • Taekema, H.S. (Ed.). (2012) Recht en Methode in onderzoek en onderwijs.
 • Taekema, H.S. (Ed.). (2012) Erasmus Law Review.
 • Taekema, H.S. (Ed.). (2011) Recht en Methode in onderzoek en onderwijs, 1(1).
 • Taekema, H.S. (2016, juni 22). Literatuur en inlevingsvermogen. Middelburg, SSR Summercourse Recht en Literatuur.
 • Taekema, H.S. (2016, maart 30). Michael Giudice's Understanding the Nature of Law. Comments. Queen Mary, London, New Book Symposium: Michael Guidice, Understanding the Nature of Law (invited contribution).
 • Taekema, H.S. (2016, oktober 13). Inlevingsvermogen en de geloofwaardigheid van Fiona May. Academische club, Amsterdam, Rechtspraak in McEwan's De Kinderwet.
 • Taekema, H.S. (2016, oktober 25). Erasmus en de juristen. Regels en rechten. EMC, Rotterdam, Erasmus kinderconferentie.
 • Taekema, H.S. (2016, januari 14). Creatief met recht. Een rechtstheoretisch perspectief op het gebruik van recht door maatschappelijke actoren. Den Haag, VSR congres.
 • Taekema, H.S. (2016, juni 15). Imagination, Education and Legal Reasoning. Reply to Paul Harris. Queen Mary, London, Imagination and Legal Reasoning: History, Theory and Pedagogy workshop (invited comment).
 • Taekema, H.S. (2016, november 25). Consequences for and of the rule of law. Rotterdam, QMUL ESL seminar Consequential reasoning and the rule of law.
 • Taekema, H.S. (2016, mei 26). Ethics of the Rule of Law: Judges’ responsibility for legitimate decision-making. Istanbul, International Judicial Ethics Symposium (invited lecture).
 • Taekema, H.S. (2016, juni 03). The Many Uses of Law. Interactional law as a bridge between instrumentalism and law’s values. New Orleans, Law and Society Annual Meeting.
 • Taekema, H.S. (2016, januari 28). Changing Narratives of Rule of Law: Historical and Contemporary Perspectives. Opening remarks. Rotterdam, Changing Narratives of Rule of Law: Historical and Contemporary Perspectives, INFAR opening conference.
 • Taekema, H.S. (2016, maart 18). Reasoning Based on Consequences. Erasmus University College Rotterdam, Colloquium Thinking like a Lawyer.
 • Taekema, H.S. (2016, april 04). Legal Mobilisation: Interactional Law as a Bridge between Instrumentalism and Law's Values. Den Haag, ISS Dialogue on Legal Mobilisation (invited lecture).
 • Taekema, H.S. (2015, juni 24). Het inlevingsvermogen van de rechter. Middelburg, Summercourse Rechtspraak, taal en literatuur.
 • Taekema, H.S. (2015, juni 26). Opening speech. Rotterdam, International conference Legal Argumentation and the Rule of Law.
 • Taekema, H.S. (2015, oktober 06). Introductiecollege Rechten. EUR, Lessenreeks basisschoolleerlingen Wetenschapsknooppunt.
 • Taekema, H.S. (2015, mei 18). Integrating Normative and Functional Approaches to the Rule of Law and Human Rights: A programme sketch and building blocks for a theoretical framework. Leiden, Lunch lecture series Van Vollenhoven institute.
 • Taekema, H.S. (2015, december 16). gastcollege recht en retorica. EUR, cursus Filosofie en retorica.
 • Taekema, H.S. & Mak, E. (2015, maart 23). The European Union´s Rule of Law Agenda. Rotterdam, Authors Workshop Monitoring the Rule of Law in the EU.
 • Taekema, H.S. (2014, november 13). Multidisciplinary research as the main driving force for innovation of legal scholarship. University of Amsterdam, Methodology of legal research seminar.
 • Taekema, H.S. (2014, april 07). Interdisciplinary Legal Research. Utrecht, Follow up course Methodology for Human Rights Scholars.
 • Taekema, H.S. (2015, juli 27). A Transnational Rule of Law: Softening Some Conceptual Dichotomies. Washington DC, IVR conference, Special workshop on Transnational legal theory.
 • Taekema, H.S. (2015, februari 05). The many uses of law: Connecting an Instrumental and an Interactional Perspective. National University of Singapore, Conference 'In pursuit of pluralist jurisprudence'.
 • Taekema, H.S. (2014, juni 25). Het inlevingsvermogen van de rechter. Middelburg, SSR cursus Rechtspraak en literatuur.
 • Taekema, H.S. & Burg, W. van der (2014, september 19). How Legal Interactionism May Bridge Unproductive Oppositions. Queen Mary University of London, Workshop Law, Society and Community: Socio-Legal Essays.
 • Mak, E. & Taekema, H.S. (2014, november 24). The European Union's Rule of Law Agenda: Identifying its core and contextualising its application. Amsterdam, research seminar Monitoring and Evaluating Rule of Law in EU Member States.
 • Taekema, H.S. (2013, oktober 07). Master course in Jurisprudence, 8 lectures. Lim a Po Institute, Paramaribo, Surinam, Master programme in International and Comparative Law.
 • Taekema, H.S. (2013, oktober 28). Ongeordende normen. Legitimiteit van recht als pluriform en veranderlijk fenomeen. Utrecht, Keynote VSR-VWR studiemiddag Legitimiteit van normen en instituties in een meerlagige en pluriforme rechtsorde.
 • Taekema, H.S. & Hey, E. (2013, december 04). Rethinking the Rule of Law. Delft University, Conference Mediated Justice.
 • Taekema, H.S. (2013, juli 25). Legal values as vehicles of normative change. Belo Horizonte, Brasil, IVR World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy.
 • Taekema, H.S. (2013, november 12). Rule of Law Problems in Multiple Spaces: Rethinking the Rule of Law in times of Privatization and Globalization. University of Amsterdam, Colloquium Paul Scholten Institute of Jurisprudence.
 • Taekema, H.S. (2013, april 24). Philip Selznick and the Rule of Law Ideal. Comment on Martin Krygier. Amsterdam, Seminar on Martin Krygier's book Philip Selznick. Ideals in the World.
 • Taekema, H.S. (2013, mei 16). Interdisciplinary legal research. Utrecht, PhD course School of Human Rights Research.
 • Taekema, H.S. (2013, juli 23). Instrumentalism versus Interactionism: The tensions in a pragmatist conception of law. Belo Horizonte, Brasil, IVR World Congress of philosophy of law and social philosophy.
 • Taekema, H.S. & Hey, E. (2013, mei 30). Rule of Law in Multiple Spaces. Rethinking the Rule of Law in times of privatization and globalization. Boston, Law and Society Annual Meeting.
 • Taekema, H.S. (2013, augustus 28). Private law as an open legal order: social interactions as part and parcel of contract and tort. Barchem, Summerschool on Reciprocity, Dutch Research School of Philosophy.
 • Taekema, H.S. (2013, januari 25). The black box of law. Comment on Emmanuel Melissaris, Law in Digital Space. Rotterdam, Conference The Shape of Diversity to Come.
 • Taekema, H.S. (2012, februari 16). Disciplinariteit en interdisciplinariteit: Wat maakt ons tot juristen? Groningen, Gastcollege research master.
 • Taekema, H.S. (2012, juli 05). Practicing legal rules. A pragmatist and interactionist basis for legal theory. Rotterdam, Society for the Study of Symbolic Interaction Annual Meeting.
 • Taekema, H.S. (2012, februari 17). Recht en taal. Middelburg, Genootschapscolleges Recht, taal en literatuur.
 • Taekema, H.S. (2012, april 18). Een inleiding tot het recht. Den Haag, Congres Juridische secretaresses.
 • Taekema, H.S. (2012, juni 27). Het inlevingsvermogen van de rechter. Middelburg, SSR cursus Rechtspraak en literatuur.
 • Taekema, H.S. (2012, december 07). Recht en retorica. Rotterdam, Gastcollege cursus Filosofie en retorica.
 • Taekema, H.S. (2011, augustus 16). A Pragmatist Account of Legal Dynamics. Frankfurt, IVR Conference Special workshop 66.
 • Been, W.H.J. de & Taekema, H.S. (2011, juni 24). De verstrengeling van feiten en waarden: Onjuist of onvermijdelijk? Rotterdam, Symposium Juridische Argumentatie.
 • Taekema, H.S. (2011, december 01). De rechtsstaat in een veranderende wereld. Rotterdam, Afscheidssymposium René Foqué.
 • Taekema, H.S. (2010, december 10). Recht en retorica. Rotterdam, Gastcollege Filosofie en retorica Faculteit Wijsbegeerte.
 • Taekema, H.S. & Been, W.H.J. de (2010, september 11). What Piece of Work is Man? Modernity and Human Nature. Utrecht, Critical Legal Conference.
 • Taekema, H.S. (2010, april 15). De gevaren van interdisciplinair onderzoek: een identiteitscrisis voor de jurist. Groningen, Research master gastcollege cursus Interdisciplinary Approaches to Law.
 • Taekema, H.S. (2010, mei 30). From the One to the Many: A Conception of Law from a Citizen's Perspective. Chicago, Law and Society Association Annual Meeting.
 • Taekema, H.S. (2015). HERA proposal The Dynamics of Rule of Law and Human Rights as a Source of European Identity. Call: Uses of the Past: (2015, oktober 08).
 • Taekema, H.S. (2015). Workshop organization Monitoring the Rule of Law in the EU. Author's workshop Monitoring the Rule of Law in the EU: Rotterdam (2015, maart 23).
 • Taekema, H.S. & Klink, B. van (2012). Recht en methode: Paneldiscussie over Law and Method (organisatie). Conferentie Recht en menselijk gedrag: Wijk aan Zee (2012, januari 12 - 2012, januari 13).
 • Taekema, H.S. (2011). Stellling over oratie 'Het probleem van pragmatisme'. VWR voorjaarsvergadering: Hoogleraren: de nieuwe oogst: Utrecht (2011, juni 17).
 • Taekema, H.S. (2011). Het inlevingsvermogen van de rechter. SSR cursus Rechtspraak en literatuur: Middelburg (2011, september 14 - 2011, september 16).
 • Taekema, H.S. & Burg, W. van der (2011). Dynamics of Law and Society: The Promise of Interactionism and Pragmatism. IVR Conference Special Workshop 66: Frankfurt (2011, augustus 15 - 2011, augustus 20).
 • Taekema, H.S., Ratsiborinskaya, D.N. & Sarghandoy, K. (2011). Human rights or constitutional rights: Does it make a difference? (organisation). Research seminar School of Human Rights Research: Erasmus School of Law (2011, maart 13).
 • Taekema, H.S. & Klink, B. van (2011). The Fact/Value Separation and its Relevance for Interdisciplinary Research. IVR Conference Special Workshop 67: Frankfurt (2011, augustus 15 - 2011, augustus 20).
 • Taekema, H.S. (2011). The Neglect of Facts. IVR Conference Special Workshop 67: Frankfurt (2011, augustus 15).
 • Taekema, H.S. (2011). Inleiding over grondrechten. Fringe meeting D66 congres: Den Haag (2011, november 05).
 • Domselaar, I. van & Taekema, H.S. (2011). Werkgroep Rechtsfilosofie. OZSE conference: Amsterdam (2011, oktober 14 - 2011, oktober 15).
 • Taekema, H.S. (2010). Het inlevingsvermogen van de rechter. SSR cursus Rechtspraak en literatuur: Middelburg (2010, juni 23 - 2010, juni 25).
 • Klink, B. van & Taekema, H.S. (2010). Disciplinarity and methodology. Critical Legal Conference: Utrecht (2010, september 10 - 2010, september 12).
 • Taekema, H.S. (2000, December 20). The concept of ideals in legal theory. Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg: Schoordijk Instituut). Prom./coprom.: prof.dr. P.C.M. van Seters & prof.dr.mr. W. van der Burg.

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Sociology, Theory and Methodology
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam