Skills successful (online) student

studenten in werkgroep docent
  • Requester and project leader: CLI

  • Project manager CLI: Ivar van de Loo

Creëren van een helder overzicht van benodigde vaardigheden voor campusonderwijs en online-onderwijs en uitbreiden van relevant trainingsaanbod

Elke student komt in het hoger onderwijs vanuit een unieke persoonlijke context en met een unieke set aan vaardigheden gebaseerd op persoonlijk talent, motivatie, interesse en eerder verworven competenties. Docenten verwachten niettemin een bepaalde vaardigheidsbenchmark die voor alle leerlingen gelijk is, maar geven aan dat leerlingen over het algemeen bepaalde vaardigheden onvoldoende beheersen. Dit in combinatie met het groeiende aanbod aan cursussen en programma's, maakt het voor studenten moeilijker om een onderwijsvorm te kiezen die perfect bij hun behoeften past en hen helpt hun vaardigheden te verbeteren. Het volgen van online-onderwijs vereist namelijk andere vaardigheden, een ander “beheersingsniveau” van verschillende vaardigheden en andere randvoorwaarden dan het volgen van campusonderwijs.

Daarom willen we studenten hier enerzijds over informeren door een overzicht te creëren van benodigde vaardigheden en randvoorwaarden voor campusonderwijs en online-onderwijs. Anderzijds willen we veelzijdige en relevante tools ontwikkelen om studenten te ondersteunen bij het verbeteren van hun vaardigheden op verschillende niveaus en disciplines tijdens hun (online) leertraject.

Doel

Het doel van dit innovatieproject is om in de eerste plaats studenten te informeren door inzicht te geven in de benodigde vaardigheden en andere randvoorwaarden voor campusonderwijs en online onderwijs. Daarnaast willen we het aanbod van trainingen rondom het ontwikkelen en verbeteren van vaardigheden uitbreiden.

Resultaat

Het project is nog in ontwikkeling. Wanneer het project is geëvalueerd, worden de resultaten hier gepubliceerd.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen