Versterken online keuzevakken (ism UNIC)

  • Project Manager CLI: Mirjam van de Woerdt

Optimale ondersteuning EUR-docenten bij het versterken van hun online keuzevakken voor online studenten van UNIC-partneruniversiteiten

UNIC is een Europese alliantie van acht universiteiten in postindustriële steden met als missie het stimuleren van mobiliteit en inclusie voor maatschappelijke impact. Voor het eerst stelt de EUR verschillende vakken van verschillende scholen open voor studenten van onze UNIC-partneruniversiteiten zoals Koc University Istanbul, Ruhr University Bochum of University College Cork.

Docenten weten ofwel nog niet dat hun vak op de 'mobility course list' van UNIC staat, of hebben hun vak nog niet voorbereid voor deze nieuwe groep online studenten. Aangezien deze vakken meestal veranderen naar een hybride setting, kunnen wij op deze manier docenten ondersteuning biedingen om online studenten de best mogelijke leerervaring te bieden en de online studenten te verbinden met de campusgroep studenten op de EUR-campus.

De CLI heeft haar steun aangeboden aan het UNIC-team van de EUR om verschillende cursussen voor te bereiden en/of te professionaliseren om open te staan ​​voor online studenten van UNIC-partneruniversiteiten, en om bij te dragen aan de start van twee nieuwe gezamenlijke masters.

De cursussen omvatten momenteel 7 cursussen en 1 minor van verschillende scholen. De ondersteuning varieert van tips & tricks bij hybride onderwijs en het inrichten van de juiste hybride ruimtes tot het geven van didactisch advies en ondersteuning bij herinrichting van de opleiding.

Voor wat betreft de gezamenlijke masters begint het met didactisch advies over de Beoogde Leerresultaten en de taxonomie van Bloom voor 1 gezamenlijke master maar dat zou kunnen uitgroeien tot extra ondersteuning voor beide masters.

Goal

Het doel van dit innovatieproject is om de EUR-docenten die hun onderwijs openstellen voor UNIC-studenten optimaal te ondersteunen en daarmee bij te dragen aan de internationaliseringsdoelen van hun School en de EUR en het doel van UNIC en het verbeteren van de leerervaring van het nieuwe UNIC. studenten publiek.

Result

Dit innovatieproject is nog in ontwikkeling en zal in september 2022 van start gaan. Wanneer het project geëvalueerd is, zullen de resultaten hier gepubliceerd worden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen