Algemene voorwaarden

Students on campus Erasmus University Rotterdam

Aanmelding

 • Een deelnemer is definitief aangemeld wanneer het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier is ontvangen en deelname is bevestigd per mail. 
 • Deelname aan een training kan alleen definitief worden gemaakt als de deelnemer een geldig budgetnummer heeft opgegeven.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met de annuleringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.

Betaling

 • Zodra een deelnemer zich heeft aangemeld voor een training heeft deze een betalingsplicht.
 • De kosten voor deelname aan de training worden na afloop van de training doorbelast op het door de deelnemer opgegeven budgetnummer.

Annulering door de deelnemer

 • Annulering van een training door een deelnemer is alleen mogelijk na schriftelijke opzegging via top@eur.nl
 • Doorschuiven naar een volgende training is mogelijk tot 1 maand voor aanvang van een training. TOP kan niet garanderen dat de training ook daadwerkelijk doorgang zal vinden of ongewijzigd wordt aangeboden op een later moment.
 • Bij annulering tussen 28 en 7 dagen voor aanvang van een training wordt 50% van het deelnamebedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van een training zijn wij genoodzaakt het volledige deelnamebedrag in rekening te brengen.
 • Wanneer u op de eerste dag afwezig bent zonder afmelding bij TOP, merken wij dat aan als annulering en bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
 • Het is in overleg mogelijk om zich bij verhindering te laten vervangen door een collega. In dat geval graag uiterlijk 48 uurvoor aanvang van de training de gegevens van de betreffende collega doorgeven via top@eur.nl.
 • Bovengenoemde voorwaarden gelden ook voor de volgende trainingen die kosteloos door TOP worden aangeboden: Introductiedag nieuwe leidinggevenden, Leidinggeven aan professionals, Sturen op resultaten en coachen op ontwikkeling, Regie nemen over mijn resultaten en ontwikkeling, Jobcrafting, Your next Step, Personal Branding & Networking en LinkedIn. 

Annulering door TOP

 • In het geval de omstandigheden hierom vragen of het aantal aanmeldingen voor een training onvoldoende is, kan TOP de training annuleren of verplaatsen naar een andere datum. Deelnemers worden hier tijdig over geïnformeerd, maar uiterlijk 1 week voor aanvang van de training.
 • Als de deelnemer niet kan deelnemen op de nieuwe data kan de deelnemer kosteloos annuleren.
 • In geval van annulering door TOP worden er uiteraard geen kosten voor deelname in rekening gebracht.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen