Algemene voorwaarden

Aanmelding

  • Een deelnemer is definitief aangemeld wanneer het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier is ontvangen en deelname is bevestigd per mail. 
  • Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met de annuleringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.

Annulering

  • Annulering van een training door een deelnemer is alleen mogelijk na schriftelijke opzegging via top@eur.nl
  • Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van een training zijn wij genoodzaakt om 50% van de kosten voor deelname in rekening te brengen.
  • Het is mogelijk om zich bij verhindering te laten vervangen door een collega.
  • Bij verhindering kan een deelnemer er ook voor kiezen om zijn inschrijving eenmaal uit te stellen tot de eerstvolgende editie van de training. TOP staat er niet voor in dat de training ook daadwerkelijk doorgang zal vinden of ongewijzigd wordt aangeboden.
  • In het geval de omstandigheden hiertoe nopen of het aantal aanmeldingen voor een training onvoldoende is, kan TOP de training annuleren. Deelnemers worden hier tijdig over geïnformeerd, maar uiterlijk 1 week voor aanvang van de training. In geval van annulering door TOP worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht.