Leiderschapstrainingen voor academici

Van PhD tot hoogleraar

Leergang Academisch Leiderschap

De wetenschapper in een leidinggevende positie heeft een veeleisende en veelomvattende rol. Naast de wetenschappelijke taken krijgt u te maken met het inspireren, motiveren en aansturen van professionals,  het creëren van een veilig en inclusief werkklimaat, sturing op de kwaliteit van onderzoek en onderwijs en financiële aspecten. Om u als (toekomstige) leidinggevende te equiperen voor deze uitdaging biedt TOP de Leergang Academisch Leiderschap aan.

Meer informatie

Deze introductie dient als een eerste stap om nieuwe leidinggevenden wegwijs te maken in het leidinggeven aan de EUR. Lees verder. 

Geef je als UD leiding? Volg dan deze training waarin je zicht hebt op jouw rol als leidinggevende. Je hebt inzicht en vaardigheid in het sturing geven aan en coachen van medewerkers. Je weet hoe je een team meekrijgt in een verandering en hebt zicht op jouw eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten als leidinggevende. Lees verder. 

De wetenschapper in een leidinggevende positie is een veeleisende en veelomvattende rol. Naast de wetenschappelijke taken krijgt u te maken met het inspireren, motiveren en aansturen van professionals,  het creëren van een veilig en inclusief werkklimaat, sturing op de kwaliteit van onderzoek en onderwijs en financiële aspecten. Om u als (toekomstige) leidinggevende te equiperen voor deze uitdaging biedt de EUR de Leergang Academisch Leiderschap aan..:Lees verder. 

This training is devoted to support female talent to higher leadership positions by addressing questions around gender culture and leadership, and teaches the participants to skillfully navigate the academic arena. Read more..

In deze training komen de praktische kanten van begeleiding aan bod. Daarnaast schenken we aandacht aan de rol van de promotor als coach. Lees verder. 

In het R&O gesprek staat het functioneren, de resultaatafspraken en de ontwikkeling van jouw medewerker centraal en worden er weer nieuwe afspraken voor de aankomende periode gemaakt. De vaardigheidstraining ‘Het voeren van Resultaat & Ontwikkelingsgesprekken (R&O)’ is bedoeld als (opfris)cursus om jou als leidinggevende te ondersteunen bij het voeren van effectieve R&O gesprekken met je medewerkers. Lees verder. 

De Leergang Onderwijskundig Leiderschap is bedoeld voor medewerkers met een coördinerende taak in het onderwijs, zoals opleidingsdirecteuren of bachelor- en mastercoördinatoren. U bent verantwoordelijk voor een (deel van een) opleiding en u geeft sturing aan het onderwijsbeleid van een opleiding, waarbij u collega's aanstuurt bij het uitvoeren van onderwijs- of organisatietaken.  Lees verder. 

This training is devoted to support female talent to higher leadership positions by addressing questions around gender culture and leadership, and teaches the participants to skillfully navigate the academic arena. Read more..

De module is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam (LDE). Het doel van deze masterclass is om deelnemers meer inzicht te geven in hoe zij de samenwerking binnen onderzoeksgroepen met verschillende (LDE-)partners op procesniveau effectief kunnen sturen en verbeteren en hoe zij verschillen tussen partners kunnen overbruggen. Een hechtere samenwerking tussen verschillende (LDE-)partners zou uiteindelijk de kwaliteit van de wetenschappelijke output ten goede moeten komen. Lees verder. 

Senior Leadership in Academia is about you as a leader. We need you to initiate change, be able to create a safe and challenging environment for every Erasmian and build partnerships for the future.

We invite you to join our top level leadership program tailor made for professors who are responsible for a department, section or team. The purpose of this new initiative is to develop your leadership qualities in the context of the strategic goals of the organisation. Read more.

In deze training krijg je inzicht in jouw eigen coachvaardigheden, talenten en capaciteiten en zet je deze in om anderen te inspireren en te motiveren om tot optimale ontplooiing van hun kwaliteiten te komen.  Lees verder. 

Deze interactieve training leert nieuwe internationale medewerkers de basisprincipes van interculturele communicatie. Doel van de training is om beter te begrijpen hoe de manier waarop we communiceren wordt bepaald door onze culturele achtergrond, en hoe deze verschillen tot misverstanden kunnen leiden. Lees verder.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen