Leidinggeven aan professionals

Leer medewerkers motiveren, inspireren en aansturen

Na het volgen van deze training heb je zicht op jouw rol als leidinggevende. Je hebt inzicht en vaardigheid in het sturing geven aan en coachen van medewerkers. Je weet hoe je een team meekrijgt in een verandering en hebt zicht op jouw eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten als leidinggevende. 

Praktische informatie

Data:

15 maart, 4 april & 19 mei 2022

Tijden:9.15 – 16.30 uur
Duur:3 dagen 
Locatie:Campus
Kosten:Deze training is kosteloos voor medewerkers van de EUR.
De prijs voor medewerkers van EUR holding, Universiteit Leiden en TU Delft bedraagt € 1500

Module 1 - Sturen als leidinggevende

Op de eerste trainingsdag verkennen we aan de hand van een door Ardis ontwikkeld leiderschapsmodel de verschillende rollen van de leidinggevende. Middels oefeningen en opdrachten ontwikkelen de deelnemers vaardigheden in het sturing geven aan medewerkers. We behandelen op deze dag de volgende thema’s:

 • Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen als leidinggevende?
 • Hoe maak ik heldere, werkbare en gedragen resultaatafspraken?
 • Hoe creëer ik een balans tussen de richting die ik wil geven en de ruimte die ik wil laten voor de medewerker?
 • Hoe ontwikkel ik een visie voor mijn team?

Module 2 - Voeren van het goede gesprek

In module 2 oefenen we de belangrijkste gesprekken die je als leidinggevende voert met medewerkers. We behandelen verschillende interventiemethoden om gesprekken bij te sturen in de gewenste richting. Steeds staan we stil bij overtuigingen die je tegenhouden om over te brengen wat je echt wilt zeggen. We werken in de middag met een acteur. Deze acteur geeft op een scherpe en respectvolle manier terug hoe jij als leidinggevende overkomt. We behandelen de volgende onderwerpen:

 • Hoe geef ik op een constructieve wijze feedback?
 • Hoe ontvang ik feedback zodanig dat medewerkers mij ervaren als echt openstaand?
 • Hoe coach ik mijn medewerker op ontwikkeling van nieuw gedrag en competenties?
 • Hoe ga ik om met lastige gesprekken?
 • Hoe stimuleer ik mobiliteit bij medewerkers?

Module 3 - Leidinggeven aan verandering

Op deze derde dag laten we de deelnemers ervaren en ontdekken hoe zij medewerkers in beweging kunnen brengen om de gewenste verandering of verbetering in het team te realiseren. We introduceren het Ardis Teambeeld – dit geeft handvatten om gerichte aspecten het team te versterken. De thema’s die aan bod komen:

 • Hoe neem ik medewerkers mee in een aansprekende visie. Hoe draag ik mijn visie op een inspirerende manier uit?
 • Hoe ga ik om met weerstand tegen verandering?
 • Hoe manage ik mijn eigen leidinggevende? Hoe schep ik ruimte om mij eigen koers te varen? Hoe beïnvloed ik mijn omgeving?
 • Hoe houd ik mijn medewerkers goed geïnformeerd?
 • Hoe versterk ik de teamsamenwerking?

Analyseren & bedenken: Visie Sturen & begeleiden: Verbindend leiderschap,  Coachen. Communiceren & beïnvloeden: Overtuigingskracht

De training wordt verzorgd door Anne Bouwmeester van Ardis. Zij ontwerpt en begeleidt leergangen en trainingen, veelal gericht op leiderschapsontwikkeling. Daarnaast begeleidt zij MT’s/teams en coacht zij managers en professionals binnen de overheid. 

Leidinggevenden met 0-3 jaar ervaring of leidinggevenden die graag hun inzichten en vaardigheden willen opfrissen of uitbreiden.

Wil je jouw vaardigheden als leidingevende verder ontwikkelen? Misschien vind je dan ook onderstaande trainingen interessant

Coachvaardigheden

Tijdens deze training leer je hoe je medewerkers op inspirerende wijze kunt coachen. 

Het voeren van R&O gesprekken voor leidinggevenden

Deze opfriscursus ondersteunt leidinggevenden bij het voeren van effectieve R&O gesprekken met hun medewerkers. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen