Leerlijn Sociale Veiligheid

Draag bij aan een veilig werkklimaat! 
Overzicht Campus Woudestein en de skyline van Rotterdam.

Sociale veiligheid is een thema dat ons allemaal raakt. Het is een basisvoorwaarde voor mensen om te kunnen werken, te kunnen leren, een bijdrage te leveren en zich te ontwikkelen. In een sociaal veilige werkomgeving mag je fouten maken, voel je je op je gemak en kun je jezelf zijn, waardoor jij je kwaliteiten maximaal kunt ontplooien. Het is een omgeving waarin we op een respectvolle manier met elkaar omgaan, op elkaar kunnen vertrouwen en onveilige situaties op een veilige manier kunnen bespreken. Een dergelijke omgeving creëren we met elkaar.

Om een veilige werkomgeving te kunnen creëren zijn de hieronder genoemde vaardigheden en kennis cruciaal:

 1. Het kunnen geven en ontvangen van feedback 
 2. Herkennen en benoemen van emoties 
 3. Bemiddelen bij en oplossen van een beginnend conflict 
 4. Kunnen ingrijpen bij de observatie van onwenselijk gedrag (active bystander).
 5. Bewustzijn van persoonlijke en culturele normen en waarden en hoe deze kunnen verschillen tussen mensen
 6. Je kwetsbaar durven opstellen, fouten durven maken en ervan leren

Wil jij werken aan deze vaardigheden en je kennis uitbreiden? Onderstaande activiteiten kunnen je hierbij helpen. De activiteiten zijn ingedeeld per vaardigheid.

Het geven van feedback speelt een cruciale rol in een veilige werkomgeving. Geef je regelmatig constructieve feedback, dan bevordert dat de werksfeer en de prestaties van collega’s. Dit kan best spannend of moeilijk zijn. Deze online training geeft je handvatten om op een doeltreffende en respectvolle manier feedback te geven.

De mens bedenkt al eeuwen manieren om opbouwende kritiek te geven, maar op de een of andere manier zijn we er nog steeds slecht in. Cognitief psycholoog LeeAnn Renninger deelt een wetenschappelijk bewezen methode voor het geven van effectieve feedback.

Bekijk het filmpje

Naast goed feedback kunnen geven is het ontvangen van feedback ook belangrijk. Beiden dragen bij tot een betere samenwerking, meer vertrouwen en een prettige werksfeer. Hoe verwelkom je feedback? In dit artikel worden 5 stappen besproken om feedback beter te ontvangen.

Ga naar het artikel

Verbindende communicatie gaat over in verbinding staat met jouw eigen waarden en behoeften en met die van anderen. Het is een krachtige tool om te bouwen aan verbinding, begrip en duidelijkheid, ook in lastige situaties.  In deze training leer je je eigen emoties te herkennen en benoemen en deze eerlijk te uiten, maar ook om empathisch en zonder oordeel te luisteren naar de ander. In praktische oefeningen en in een veilige setting leer je hoe je vanuit verbinding kunt communiceren.

Meer informatieTOP training

In dit programma leer je wat emoties zijn en hoe je je eigen emoties kunt herkennen. Daarnaast oefen je met methoden voor het beheersen van je emoties.

“Je kunt niet zomaar een knop omzetten en je emoties uitschakelen wanneer je het kantoor binnen stapt. Gevoelens hebben hoort bij het mens zijn", zegt auteur en illustrator Liz Fosslien. In dit filmpje deelt zij waarom selectieve kwetsbaarheid de sleutel is om je authentieke zelf naar het werk te brengen.

Bekijk het filmpje

Verbindende communicatie wordt ook wel geweldloze communicatie genoemd. De psycholoog Marshall Rosenberg was de grondlegger van deze methode. Wil je hier meer over leren? Lees dan zijn boek.

Rosenberg, M. B., & van Dorp, J. C. (2021). Geweldloze communicatie: ontwapenend, doeltreffend en verbindend. Lemniscaat.

Ben je in een conflict verzeild geraakt, dan moet op een veilige manier besproken kunnen worden. Sociale veiligheid kan worden geborgd door o.a. repressieve instrumenten in te zetten. In deze online training leer je hoe je conflicten rustig en professioneel aanpakt.

In dit programma leer je hoe je bij een conflict je focus te verleggen van reageren naar reflecteren. Daarnaast oefen je met methoden hoe om te gaan met conflicten.

Wat is een veilige werkomgeving eigenlijk? Wat is daarvoor nodig? En wat kan een veilig werkklimaat juist in de weg staan? Hoe ga je om met pesterijen, discriminatie en ongewenst gedrag op de werkvloer? Je leert het in deze e-learning.

Weet jij wat je moet doen als je getuige bent van ongewenst gedrag? Zoals pesten, (seksueel) intimideren, beledigen of discrimineren? De Active Bystander Training geeft je handvatten om in te grijpen op het moment dat jij iets ziet gebeuren wat niet door de beugel kan. We organiseren deze training op aanvraag voor teams. Vind jij het belangrijk om binnen jouw team te werken aan sociale veiligheid? Neem dan contact op met TOP om de mogelijkheden te bespreken: top@eur.nl

Meer informatieTOP training

Welke normen en waarden bepalen jouw gedrag? Hoe is het gesteld met ethiek op de werkvloer? In deze training leer je alles over integriteit en verantwoordelijkheid.

De workshop interculturele communicatie is gericht op het vergroten van het zelfbewustzijn van deelnemers over culturele diversiteit en het oefenen met interculturele communicatie. Het biedt tools en inspiratie om te blijven leren en reflecteren over toekomstige interculturele interacties en over de eigen interculturele competenties. Wil jij samen met jouw team werken aan interculturele communicatie? Neem dan contact op met TOP om de mogelijkheden te bespreken: top@eur.nl

Meer informatieTOP training

In dit programma wordt diep ingaan op diversiteit en authenticiteit: het écht jezelf kunnen en mogen zijn. Wanneer je helemaal jezelf durft te zijn, kun je anderen inspireren om ook zichzelf te durven zijn. Zo kun je jezelf en anderen in hun waarde laten en misschien wel inspireren hun waarde te ontdekken.

Verdieping
Doe een check-in voor toegang tot meer online leermateriaal en persoonlijke inzichten:

 1. Ga naar OpenUp en meld je aan
 2. Kies het thema ‘Relaties en diversiteit’
 3. Start check-in

Wist je dat je via OpenUp ook laagdrempelig toegang hebt tot psychologen via telefoon, chat of een videogesprek? Lees hier meer over OpenUp.

Bewustzijn van je persoonlijke waarden en normen en hoe deze kunnen verschillen tussen mensen is een belangrijke voorwaarde voor een veilige werkomgeving. Daarbij hoort ook bewustzijn van de rol van je eigen cultuur en culturele sensitiviteit. We werken in een internationale en multiculturele organisatie waar mensen met uiteenlopende achtergronden de werkvloer met elkaar delen. Hoe ga je om met deze cultuurverschillen? Je leert het in deze online training.

In een veilige werkomgeving is er ruimte om fouten te maken, jezelf kwetsbaar op te stellen en van elkaar te leren. En dat vergt lef! In deze korte workshop bouw je aan jouw lef. Je gaat aan de slag met wat zelfvertrouwen voor je doet en hoe je dit kunt opbouwen. Daarnaast leer je momenten om lef te tonen te herkennen. Ook komt aan bod hoe je meer op jezelf kunt vertrouwen en hoe je om kunt gaan met falen.

Meer informatieTOP training

Falen levert alleen iets op als je ervan leert. Wil je weten hoe je dit aanpakt? Volg dan de training ‘De kracht van falen’.

Carol Dweck doet onderzoek naar een ‘growth mindset’ - het idee dat we de capaciteit van onze hersenen om te leren en problemen op te lossen kunnen laten groeien. In deze lezing beschrijft ze twee manieren om na te denken over een probleem dat net iets te moeilijk voor je is om op te lossen.

Bekijk het filmpje

Brené Brown bestudeert menselijke verbondenheid - ons vermogen om ons in te leven, erbij te horen, lief te hebben. In een aangrijpende, grappige lezing deelt ze een diep inzicht uit haar onderzoek, een inzicht dat haar op een persoonlijke zoektocht heeft gestuurd om zowel zichzelf te leren kennen als de mensheid te begrijpen. Een lezing om te delen.

Bekijk het filmpje

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen