Hoe ga je om met werkdruk?

Breng in kaart wat jouw organisatieonderdeel kan doen

In 2017 is er een rapport verschenen in opdracht vanuit de werkgroep Aanpak Werkdruk. Dit rapport geeft een overzicht van diverse werkdruk verhogende factoren op de Erasmus Universiteit. Dit rapport is voortgekomen uit onderzoek bij verschillende faculteiten en organisatieonderdelen d.m.v. focusgroepen. De focusgroepen bleken een succes en gaven inzicht in oplossingsrichtingen om werkdruk aan te pakken. Wil jij ook een inzage in waar de werkdruk in jouw organisatieonderdeel vandaan komt?

Doel

Het vaststellen van oplossingsrichtingen voor werkdruk binnen het organisatieonderdeel
 

Resultaat

Een rapportage als uitkomst van de focusgroep waarmee het organisatieonderdeel direct aan de slag kan

Laura den Dulk en Marieke den Dulk kunnen bij jou in het organisatieonderdeel met alle betrokkenen in kaart brengen welke factoren het belangrijkst zijn op het gebied van werkdruk. Vervolgens zullen zij de bevindingen van het onderzoek d.m.v. focusgroepen presenteren en een rapportage opleveren waarmee het organisatieonderdeel aan de slag kan.

Voor wie

Voor iedereen die de werkdruk in zijn of haar organisatieonderdeel wil aanpakken.

Door wie

Laura den Dulk (UHD) en Marieke den Dulk (moderator)

Tarief

Prijs in overleg.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen