VPN connection EUR

Beschrijving van dienst

De Erasmus Universiteit Rotterdam biedt via het universitaire netwerk (EURnet) diverse diensten aan die zijn voorbehouden aan medewerkers en studenten van de EUR. Buiten het EUR-netwerk zijn deze diensten soms niet beschikbaar. Met name geldt dit bijvoorbeeld voor het raadplegen van een aantal informatiediensten van de bibliotheek.

Medewerkers en studenten kunnen vanaf het publieke internet toegang tot deze diensten krijgen door gebruik te maken van een netwerkverbinding in de vorm van een "Virtual Private Networking" (VPN) verbinding. Door een VPN verbinding te maken met de EUR kan men toch gebruik maken van deze niet publieke diensten.

Installatie- en gebruikershandleidingen (PPTP)

Step-by-Step instructies:

Let op: vanaf Mac-OS Sierra (de meest recente Apple Mac-OS versie) is het niet meer mogelijk om een VPN verbinding te maken via het PPTP-protocol wat voorheen wel beschikbaar was in Mac-OS El Capitan en lager). Als alternatief voor Mac-OS Sierra gebruikers verwijzen wij naar EZProxy

 

Firewall of router configuratie

Als er gebruik gemaakt wordt van een personal firewall of een breedbandrouter, of als deze staan tussen de VPN client en de VPN server, dan moeten de volgende poorten en protocollen worden toegestaan.

  • Client poorten: 1024-65535/TCP
  • Server poort: 1723/TCP
  • Protocol: PPTP
  • Toegestaan: IP PROTOCOL 47 (GRE)

Voor gegevens over uw firewall of router en om na te gaan of uw apparatuur dit protocol doorlaat over deze poort kunt u zich wenden tot de handleiding of leverancier van uw apparatuur.

VPN toegelicht

Techniek

De ERNA-vpn dienst is gebaseerd op een techniek waarbij een gebruiker een beveiligde verbinding (een zogenaamde secure tunnel) opzet met het universitaire netwerk (EURnet). De beveiliging in deze wordt bereikt doordat de gebruiker geauthenticeerd wordt (op basis van ERNA gebruikersnaam en wachtwoord) alvorens hij de verbinding in werking kan stellen. Verder wordt ervoor gezorgd dat alle informatie die met de betreffende gebruiker wordt uitgewisseld op een voldoende niveau versleuteld wordt (encryptie) waardoor afluisteren van of inbreken op de verbinding in beginsel niet mogelijk is. Door de VPN verbinding kan op langzamere verbindingen de responsetijd iets slechter zijn. Wij adviseren daarom de VPN verbinding alleen op te zetten indien noodzakelijk. In technische zin is het zo dat de gebruiker ogenschijnlijk werkt met/vanaf een IP-adres van de EUR. Houd er daarom rekening mee dat u mogelijkerwijs geen gebruik kunt maken van sommige (afgeschermde) diensten van uw eigen provider indien u een VPN verbinding naar het EURnet open heeft staan.

Algemene voorwaarden

Voor gebruik van de bovenbeschreven voorziening is het reglement "gebruik van computer en netwerkfaciliteiten van de EUR" van toepassing. Met het oog hierop dient u er expliciet voor zorg te dragen dat uw computer is voorzien van anti-virussoftware. Voor overige gebruiks- en randvoorwaarden wordt verwezen naar de handleidingen.