Avondprogramma

Onderwijswetenschappen

Pedagogische Wetenschappen (avondprogramma)

Waar gaat deze specialisatie over?

Het masterprogramma biedt een integrale aanpak bij het beantwoorden van actuele vraagstukken op het gebied van onderwijs. Onderwijsvraagstukken worden vanuit beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen geanalyseerd en binnen dit kader opgelost met behulp van recente, wetenschappelijke inzichten.

De kennis die nodig is om dit soort vraagstukken te onderzoeken, te interpreteren en op te lossen verkrijg je door te werken aan actuele casussen. 

De master biedt onder andere docenten de kans om zich verder te ontwikkelen. Tijdens de opleiding verwerven studenten nieuwe inzichten op het gebied van onderwijsvernieuwing en de implementatie van vernieuwingsprojecten. De master bereidt mensen die al praktijkervaring hebben voor op andere rollen en functies binnen de onderwijsinstelling. Daarnaast kunnen docenten met een universitaire master na afronding van de master bijvoorbeeld in schoolbesturen en onderwijsadviesbureaus een belangrijke bijdrage leveren. Dankzij de verworven kennis en analytische vaardigheden, plus de kritische blik vanuit recente wetenschappelijke inzichten, voegen zij waarde toe aan het werkveld. 

Ook voor professionals die zich in hun dagelijks werk bezighouden met onderwijsbeleid biedt deze master verdieping. Vanuit verschillende perspectieven wordt er gekeken wat de meest effectieve wijze is om onderwijsvraagstukken aan te pakken.

Voor wie bestemd?

De master is bedoeld voor professionals in het onderwijs, zoals docenten in het primair, voortgezet, beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Ook voor intern begeleiders die zich bezighouden met de kwaliteit van het onderwijs is deze master relevant. Daarnaast is de opleiding bedoeld voor beleidsadviseurs jeugd en onderwijs.

Avondprogramma voltijd (1 jaar)

Semester 1: vier blokken
Het eerste semester bestaat uit vier blokken met een bijbehorende practicum. De blokken worden na elkaar aangeboden, zodat de studenten zich op één blok tegelijk kunnen concentreren. Een blok wordt gegeven gedurende vijf weken. 

Semester 2: Stage en master thesis
Tijdens het tweede semester wordt er stage gelopen en moet er een scriptie geschreven worden. Voor de stage zijn er verschillende mogelijkheden: een onderzoek combineren met een praktijkstage bij hetzelfde instituut (dit kan eventueel bij de werkgever van de student zijn) of een onderzoek uitvoeren losstaand van de praktijkstage. Ten slotte is er de mogelijkheid om alle stagetijd aan wetenschappelijk onderzoek te besteden. 

Curriculum

De online hoorcolleges en het lesmateriaal zijn in het Engels. De voertaal in de werkgroepen is Nederlands. De werkgroepen en practica vinden op twee avonden per week plaats van 19.00 tot 22.00 uur. Onderstaande vakken worden zowel gevolgd door studenten van de specialisatie Onderwijswetenschappen als van de specialisatie Psychologie van Leren en Presteren.

 

 

Het onderwijsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Onderwijsprogramma avond (verdeeld over twee studiejaren)

Het deeltijdprogramma heeft dezelfde onderdelen als het voltijdprogramma, maar deze onderdelen worden in de planning over twee jaar verdeeld. 

Curriculum

De onderwijsgroepen en practica vinden plaats op één dag tussen 19.00 tot 22.00 uur. De hoorcolleges zijn online te volgen. 

De online hoorcolleges en het lesmateriaal zijn in het Engels. De voertaal in de werkgroepen is Nederlands. Onderstaande vakken worden zowel gevolgd door studenten van de specialisatie Onderwijswetenschappen als van de specialisatie Psychologie van Leren en Presteren.

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Jaar 1

Innovation in Education and Training

5 ECTS

Assessment in Education and Training 

5 ECTS

Diversity in Education and Training

5 ECTS

Applied Multivariate Data Analysis

5 ECTS

 

Practical Applied Multivariate Data Analysis

2 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Research Proposal & Thesis - part I (blok 5 t/m 8)

Studielast jaar 1: 28 ECTS

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Jaar 2

 

Practical
Investigating
Educational
Innovations

2 ECTS

Practical
Assessment in
Education and
Training

2 ECTS

Practical Intercultural
Sensitivity and
Intercultural
Competences

2 ECTS

 

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Research Proposal & Thesis - part II (blok 4 t/m 8)

Studielast jaar 2: 32 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen