Erasmus Honours Academy

‘Connecting Erasmus’ Finest’

De Erasmus Universiteit biedt extra getalenteerde en gemotiveerde studenten de kans om naast hun reguliere programma een honours programma te volgen. In deze ambitieuze extra-curriculaire programma’s komen de beste EUR-studenten en de beste EUR-docenten in een inspirerend en intensief studietraject bij elkaar, om samen een verschil te maken in een meer uitdagende en meer eisende leeromgeving. 

Ben jij een student die meer kan dan de studie van je vraagt? Wil je meer halen uit de jaren dat je op de EUR studeert? Dan zijn de honours programma’s van de EUR een uitstekende kans om je talenten verder te ontwikkelen. Als je cijfers in het eerste jaar ruim bovengemiddeld zijn  en je laat zien dat je extra gemotiveerd bent, kun je je aanmelden voor één van de EUR-honours programma’s. Dat kan een speciaal programma zijn voor de allerbeste studenten van je eigen faculteit of het interdisciplinaire Erasmus Honours Programma, waar je samen met studenten uit alle andere EUR-faculteiten grensoverschrijdende maatschappelijke en wetenschappelijk vraagstukken onderzoekt.

De honoursprogramma’s hebben een omvang van 15 of 20 ec en worden in de meeste gevallen gevolgd gedurende het tweede jaar van de bachelor.

Na succesvolle afronding van het honours programma ontvang je een Letter of Recommendation van de decaan van je faculteit of de rector magnificus.

Hieronder tref je een overzicht van de verschillende EUR-honours programma’s.

Interdisciplinaire Honours Programma's (Erasmus Honours Programme)

Facultaire Honours Programma's