De impact van 'Online Urban Heritage'

Tom Blackwell/ CC BY-NC 2.0

Het project 'Online Urban Heritage' van Dr. Arno van der Hoeven richt zich vooral op kennisontwikkeling van publieksparticipatie en immateriële waarden binnen cultureel erfgoed. Er is bij erfgoedprofessionals namelijk nog te weinig kennis over de methoden om deze immateriële waarden in kaart te brengen. Dit project verkent welke rol participatieve erfgoedwebsites hierbij kunnen spelen, en beoogt deze uit te werken in concrete aanbevelingen.

foto: Tom Blackwell, Flickr / CC BY-NC 2.0

Resultaten van het onderzoek

Als resultaat van het onderzoek, zijn er een reeks aanbevelingen geschreven gericht op mensen die een ‘participatory heritage website’ willen opzetten, of deze verder ontwikkelen. Deze aanbevelingen variëren van adviezen op strategisch niveau, tot adviezen gericht op het ontwerp van het platform of de website. Wil je hier meer over weten? Lees dan het rapport waarin deze aanbevelingen uitgebreid in worden besproken.

Impact op de maatschappij

Op het internet is een levendige herinneringscultuur ontstaan rond steden. Dit varieert van Facebookgroepen met historische foto’s tot erfgoedblogs en lokale herinneringenwebsites.  Daarnaast roepen erfgoedinstellingen zoals stadsmusea steeds vaker het publiek op om verhalen te delen over het verleden van steden. Dit soort lokale erfgoedwebsites kunnen erfgoedparticipatie van burgers versterken, bijvoorbeeld middels crowdsourcing en sociale media.

Het project 'Online Urban Heritage' toont de toepassingsmogelijkheden van deze online erfgoedinitiatieven in steden, onderzocht hun maatschappelijke waarde en relevantie. Dr. Van der Hoeven verkende de uitdagingen die ze tegenkomen. Het eindrapport van dit project laat zien hoe de websites de kennis van de stadsgeschiedenis verrijken en ervoor zorgen dat historische informatie niet verloren gaat. Doordat mensen historische verhalen en oud beeldmateriaal delen op het internet blijft het bewaard voor komende generaties.

Impact op het gebied van cultureel erfgoed

Dit project levert een bijdrage aan de implementatie van de aanbeveling voor Historische Stadslandschappen (Historic Urban Landscapes). Deze aanbeveling werd in 2011 door de Algemene Vergadering van UNESCO aangenomen. Dit is een nieuwe benadering van stedelijk erfgoed, omdat ze niet alleen de nadruk legt op materieel erfgoed (gebouwen, monumenten) maar ook de immateriële en sociale dimensies.

Deze aanbeveling ziet erfgoed (verleden) en stadsplanning (toekomst) niet langer als tegenpolen, maar probeert deze juist met elkaar te verbinden. Daarbij ligt de nadruk op de sociale en culturele waarden die dit erfgoed vertegenwoordigt voor verschillende stedelijke gemeenschappen. Hoewel burgerparticipatie dus steeds meer centraal staat in erfgoedbeleid, is er echter nog weinig kennis over methoden om sociale en immateriële waarden vast te leggen. Dr. Arno van der Hoeven verkende daarom hoe participatieve erfgoedwebsites bij kunnen dragen aan die doelstellingen. Ook laat het project zien wat de inhoud van participatieve erfgoedwebsites zegt over hoe burgers het erfgoed van hun stedelijke omgeving waarderen.

  • dr. (Arno) AJC van der Hoeven

    dr. (Arno) AJC van der Hoeven

    Arno van der Hoeven is Assistant Professor in the department of Media & Communication at Erasmus University Rotterdam.He teaches courses about media theory,…

Nieuws over dit project