Onderzoek naar de creatieve industrie

Rotterdam Art at Van Nelle Fabriek

Binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt er door wetenschappers uit diverse disciplines onderzoek gedaan naar de creatieve industrie. Deze sector is een assemblage van verschillende thema’s, onderwerpen en disciplines en is door de Nederlandse overheid gedefinieerd als een ‘topsector’. Dat betekent dat de creatieve industrie gezien wordt als ‘een gebied waarin de Nederlandse zakelijke gemeenschap en de onderzoekscentra mondiaal excelleren’.

De creatieve industrie brengt ons innovatieve oplossingen voor diverse problemen. Vaak passen onderzoekers een ‘hands-on approach’ toe, al samenwerkend met verschillende partners in het veld. Omdat de creatieve industrie een breed scala aan disciplines beslaat en studenten uit verschillende faculteiten binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam zich verdiepen in dit veld,is ons onderwijs en onderzoek over de creatieve industries daadwerkelijk interdisciplinair.

Payal Arora and Filip Vermeylen at IFFR

Payal Arora and Filip Vermeylen at IFFR

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen