Vormen

Iedereen die onderdeel is van Erasmus Universiteit Rotterdam én de huisstijl mag gebruiken, past de vormentaal toe. 

Unieke gebruiksklare vormensets

Er is een uitgebreide corporate vormenset. Daarnaast hebben organisatieonderdelen die een afgeleide huisstijl voeren - een eigen, unieke vormenset. Ook zij mogen gebruik maken van de corporate vormenset, mits deze omgekleurd wordt. 

'Custom made' vormen

Bij uitzondering is het mogelijk om nieuwe vormen te laten maken als het formaat of de boodschap daarom vraagt. Fabrique of een van de preferred suppliers (PSL) maken deze vormen. Deze vormen worden altijd ter goedkeuring voorgelegd aan het brand committee. Pas na expliciet akkoord zijn deze vormen te gebruiken. 

Toepassingsvormen

Bekijk de pagina's onder Voorbeelden voor verschillende toepassingsvormen van de vormentaal.

Corporate communicatie

Gebruik bij corporate communicatie de vormen uit de corporate vormenset. De corporate vormenset bestaat uit 10 staande en 10 liggende vormen. Kies afhankelijk van het middel een liggende of een staande vorm. Bij corporate communicatie zijn de kleuren altijd Erasmus Groen en Erasmus Helder Groen. Het is toegestaan om de kleuren om te draaien.

Corporate vormenset staand

De corporate vormenset heeft 10 staande vormen.

Corporate vormenset liggend

De corporate vormenset heeft 10 liggende vormen.

Secundaire communicatie

Elke faculteit, school of instituut heeft haar eigen secundaire vormenset. Deze secundaire vormenset bestaat meestal uit 3 staande en 3 liggende vormen. Kies bij secundaire communicatie een vorm uit deze vormenset of kies een vorm uit de corporate vormenset. Kleur de vorm uit de corporate vormenset altijd om door Erasmus Heldergroen te vervangen door een secundaire kleur. De kleurcombinatie is altijd Erasmus Groen met de secundaire kleur. De combinatie Erasmus Helder Groen met een secundaire kleur komt nooit voor. Bij gebruik van fotografie kan Erasmus Groen komen te vervallen omwille van de herkenbaarheid van de faculteit, school of instituut. De combinatie is dan de foto met de secundaire kleur.

Erasmus MC

Erasmus MC voert een eigen huisstijl, maar volgt in een aantal gevallen de corporate huisstijl van de universiteit, in combinatie met eigen kleuren en vormen. De secundaire vormenset Erasmus MC heeft 3 staande en 3 liggende vormen.

Erasmus School of History, Culture and Communication

De secundaire vormenset ESHCC heeft 3 staande en 3 liggende vormen.

Erasmus School of Law

De secundaire vormenset ESL heeft 3 staande en 3 liggende vormen.

Erasmus University College

De secundaire vormenset EUC heeft 3 staande en 3 liggende vormen.

Erasmus School of Philosophy

De secundaire vormenset ESphil heeft 3 staande en 3 liggende vormen.

Erasmus School of Health Policy & Management

De secundaire vormenset ESHPM heeft 3 staande en 3 liggende vormen.

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

RSM voert een eigen huisstijl, maar volgt in een aantal gevallen de corporate huisstijl, in combinatie met eigen kleuren en vormen. De secundaire vormenset van RSM heeft 3 staande en 3 liggende vormen. 
De brandtoolbox van RSM vindt u hier.

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

De secundaire vormenset ESSB heeft 2 staande en 2 liggende vormen.

Erasmus School of Economics

De secundaire vormenset ESE heeft 7 staande en 2 liggende vormen.

International Institute of Social Studies

De secundaire vormenset ISS bestaat uit vier liggende en vijf staande vormen. Meer uitleg over de huisstijl en toepassingen vindt u hier

ISS set of shapes
Marketing & Communications

Bij uitzondering is het mogelijk om nieuwe vormen te laten maken als het formaat of de boodschap daarom vraagt. Fabrique of een van de preferred suppliers (PSL) maken deze vormen. Deze vormen worden altijd ter goedkeuring voorgelegd aan het brand committee. Pas na expliciet akkoord zijn deze vormen te gebruiken. Nadere info: huisstijl@eur.nl.

Flexibele vormentaal

De vormentaal is flexibel en daardoor makkelijker toe te passen op dragers van verschillende grootte. De volgende toepassingsvormen zijn toegestaan:

  • Spiegelen
  • Omwisselen kleuren
  • Afsnijden

 

Spiegelen
Marketing & Communications

Spiegelen

Vormen mogen zowel horizontaal als verticaal gespiegeld worden.

Omwisselen kleuren
Marketing & Communications

Omwisselen kleuren

Kleuren kunnen (binnen het systeem) omgewisseld worden.

Afsnijden
Marketing & Communications

Afsnijden

Vormen mogen afgesneden worden.

Verschillende vormen naast elkaar
Marketing & Communications

Verschillende vormen 

Het is niet toegestaan om twee verschillende vormen naast elkaar te plaatsen.

Het is niet toegestaan om de vormen horizontaal of verticaal uit te rekken.
Marketing & Communications

Vorm uitrekken

Het is niet toegestaan om de vormen horizontaal of verticaal uit te rekken.

Don't 3, verkeerde kleurencombinatie
Marketing & Communications

Verkeerde kleurcombinatie

Facultaire kleuren worden in uitingen niet gemixt gebruikt, ook niet als er sprake is van een coproductie tussen twee of meer faculteiten of instituten. In die gevallen wordt gebruik gemaakt van de 'neutrale' corporate kleurstelling van de EUR.

Footer ESHCC

Marketing & Communications

Footer ESE

Marketing & Communications

Footer ESSB

Marketing & Communications

Footer EUR Green

Marketing & Communications

Kleurgradatie footer website enkel voor de website

De afwijkende kleurgradatie van de footer van de website is enkel bedoeld voor het design van de website. Het is dan ook niet toegestaan deze kleurgradatie op een andere plek toe te passen zoals in de website gebruikt is.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen