Academic Researcher

mr.dr. (Arjen) A.W. Schep

Erasmus School of Law

Tax Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L3-006

T:+31 10 4081543, +31 6 14641595

E: schep@law.eur.nl

Fiscal autonomy and its boundaries

 • Schep, A.W. (2017). Acceptatiegraad en politieke waarschijnlijkheid van een hervorming van het gemeentelijke belastinggebied. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2017 (2), 52-59.
 • Schep, A.W. (2016). Tijd voor herbezinning op het verbod op lokale inkomenspolitiek! Vakstudie Nieuws, 2016 (13.0).
 • Schep, A.W. (2016). De toeristenbelasting moet op de schop! Vakstudie Nieuws, 2016 (34.0).
 • Schep, A.W. (2016). Waterbed of waterballet? Vakstudie Nieuws, 2016 (46.0).
 • Schep, A.W. (2015). Meer democratie met lokale belastingen: be careful what you wish for. Vakstudie Nieuws, 2015 (28.0).
 • Schep, A.W. (2015). De verleiding weerstaan. Vakstudie Nieuws, 2015 (11.0).
 • Schep, A.W. (2015). Bouwleges: belasting verpakt als retributie. Fiscaal Praktijkblad, 2015 (--), 10-13.
 • Schep, A.W. (2015). De doldrums. Vakstudie Nieuws, 2015 (42.0).
 • Schep, A.W. (2014). WOZ-waardering in crisistijd. Fiscaal Praktijkblad, 2014 (10), 14-17.
 • Schep, A.W. (2014). Het strijkorkestje van de Titanic (column in Voorwoord Bijzonder nummer Oud en nieuw 2013/2014). Vakstudie Nieuws, 2014 (1), 15-17. doi: http://dx.doi.org/
 • Schep, A.W. (2014). No taxation without argumentation. Weekblad Fiscaal Recht, 2014 (1417).
 • Schep, A.W. (2014). Daaideurcrimineel op het rechte pad door nieuwe gemeentelijke belasting. Vakstudie Nieuws, 2014 (54.0).
 • Schep, A.W. (2014). Death Tax. Vakstudie Nieuws, 2014 (30.0).
 • Schep, A.W. (2013). Proceskostenvergoeding en no cure no pay: een overzicht. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2013 (477), 1741-1743.
 • Monsma, A.P. & Schep, A.W. (2012). Interlokaal 2012-1. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2012 (231), 777-782.
 • Schep, A.W. (2011). Gemeentelijke ondernemersfondsen; Besteding van belastingen door ondernemers. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2011 (4), 8-12.
 • Schep, A.W. (2007). Spelregels voor baatbelasting bij herinrichting aangescherpt. Vakblad voor de MKB Adviseur, 2007 (11), 20-23.
 • Schep, A.W. (2006). Handhavingsdilemma's: van horizontaal toezicht tot schandpaal. Verslag van het Kluwer Fiscaal Plein van 9 mei 2006. Weekblad Fiscaal Recht, 2006, 714-717.
 • Schep, A.W. (2006). De toekomst van de fiscale beleggingsinstelling in Nederland. Verslag van het Kluwer Fiscaal Plein van 21 november 2005. Weekblad Fiscaal Recht, 2006, 57-59.
 • Schep, A.W. (2005). Onderscheid tussen verbetering en onderhoud in de baatbelasting. Fiscaal Praktijkblad, 2005, 8-11.
 • Schep, A.W. (2005). Belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties: verandering en gevolgen voor procespartijen. Verslag van de ESBL-studiemiddag van 14 december 2004. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2005, 358-362.
 • Schep, A.W. (2005). Fiscus en goede doelen. Verslag van Kluwer Fiscaal Plein van dinsdag 1 februari 2005. Weekblad Fiscaal Recht, 2005, 410-413.
 • Monsma, J.A., Schep, A.W., Verbeek, J.J. & Waterbolk, A.J. (2005). Gemeentelijke lastenverzwaring: Wijn meet met twee maten. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2005, 355-357.
 • Schep, A.W. & Verbeek, J.J. (2004). De gemeentelijke milieuheffingen onderzocht. Belastingoverzicht grote gemeenten 2004, Deel II. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2004 (6), 359-364.
 • Schep, A.W. & Waterbolk, A.J. (2003). Wijziging van de OZB in breder perspectief. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2003 (26), 1395-1399.
 • Schep, A.W., Verbeek, J.J., Waterbolk, A.J. & Monsma, J.A. (2003). Het begrip woning: gemengd gebruikt. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2003 (6), 361-363.
 • Schep, A.W. (2002). Beschouwingen - 1 Verslag van de discussie het Fiscaal Plein over de toekomst van het gemeentelijke heffingengebied. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2002 (17-18), 691-695.
 • Schep, A.W. (2002). Enron en de ethiek van de belastingadviseur. Weekblad Fiscaal Recht, 131 (6491), 1107-1109.
 • Schep, A.W. (2002). Veranderingen in bestuurs- en bestuursprocesrecht en de consequenties voor de lokale belastingpraktijk. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2002 (14), 741-747.
 • Waterbolk, A.J. & Schep, A.W. (2001). Monitor inkomsten uit lokale heffingen 2001. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2001 (23), 991-993.
 • Schep, A.W. (2001). Verslag van het `Fiscaal Plein' over de toekomst van de Successiewet. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2001 (12), 30-33.
 • Schep, A.W. (2001). Verslag van de discussie op het Fiscaal Plein over de toekomst van het gemeentelijk heffingengebied. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2001 (17/18), 691-696.
 • Schep, A.W., Smeets, R.T.N., Verbeek, J.J., Waterbolk, A.J. & Monsma, J.A. (2003). Het begrip woning: gemengd gebruikt (ESBL-brochure 2003, 10). Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden.
 • Monsma, J.A., Schep, A.W., Smeets, R.T.N., Verbeek, J.J. & Waterbolk, A.J. (2002). Actualiteitenbrochure lokale belastingen (ESBL brochures, 9). Rotterdam: ESBL.
 • Schep, A.W. (2015). Hoofdstuk 14 BIZ-bijdrage: gemeentelijke belasting met subsidieverplichting. In Samen aan de slag met BIZ! (pp. 14-14) Stichting BIZ Platform NL en Buro voor Economische Ontwikkeling BEO.
 • Schep, A.W. (2004). Artikelsgewijs commentaar artt. 220, 220a, 220b, 220c, 220h, 231, 241, 246a, 248, 249, 253. In C.A.J.M. Kortmann & C.J.N. Versteden (Eds.), De gemeentewet en haar toepassing (pp. 1-26). Deventer: Kluwer.
 • Schep, A.W. & Monsma, A.P. (2015). Startnotitie precariobelasting van ondergrondse kabels en leidingen. (Extern rapport). Rotterdam: ESBL.
 • Schep, A.W. (2015). Onderzoek heffing van precariobelasting op kabels en leidingen, onderzoek in opdracht van Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden. (Extern rapport). Rotterdam: ESBL.[go to publisher's site]
 • Monsma, A.P. & Schep, A.W. (2015). Quickscan legesverordening Den Haag. (Extern rapport). Rotterdam: ESBL.
 • Schep, A.W. (2015). Retributieregeling binnen ondernemersfonds Teylingen: Second opinion. (Extern rapport). Rotterdam: ESBL.
 • Monsma, J.A., Schep, A.W., Bruin, P. de, Burg, M.P. van der, Groenewegen, G., Hoek, M.P. van der, Hoekstra-Krosenbrink, H.D.W., Makkinga, F.J.H.L., Smeets, R.T.N., Waterbolk, A.J. & Zon, B. van der (2001). Rapport gemeentelijke belastingen in de 21e eeuw. Heffing op goede grond(slag). (Extern rapport). 's-Gravenhage: VNG Uitgeverij.
 • Schep, A.W. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, November 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-113. ECL:NL:HR:2015:3293
 • Schep, A.W. (2016). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2016, Februari 02), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-175. ECLI:NL:GHARL:2016:639
 • Schep, A.W. (2016). Noot bij: Hof Den Haag. (2015, November 23), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-94.
 • Schep, A.W. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, December 11), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-38. ECLI:NL:HR:2015:3425
 • Schep, A.W. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, Juni 24), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-336. ECLI:NL:HR:2016:1270
 • Schep, A.W. (2016). Noot bij: Rb. Oost-Brabant. (2016, Maart 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-265. ECLI:NL:RBOBR:2016:3819
 • Schep, A.W. (2016). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2016, Januari 28), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-227. ECLI:NL:GHSHE:2016:241
 • Schep, A.W. (2016). Noot bij: Rb. Noord-Nederland. (2016, September 08), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-467. ECLI:NL:RBNNE:2016:4046
 • Schep, A.W. (2016). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2016, Maart 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-363. ECLI:NL:GHSHE:2016:988
 • Schep, A.W. (2016). Noot bij: Rb. Oost-Brabant. (2016, Augustus 26), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-440. ECLI:NL:RBOBR:2016:4721
 • Schep, A.W. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, Juni 24), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-337. ECLI:NL:HR:2016:1267
 • Schep, A.W. (2016). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2016, Mei 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-317. ECLI:NL:GHARL:2016:3819
 • Schep, A.W. (2015). Noot bij: Rechtbank Overijssel. (2015, Mei 01), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-282, 2015/282, (Noot).. ECLI:NL:RBOVE:2015:2192
 • Schep, A.W. (2015). Noot bij: Rechtbank Limburg. (2015, April 02), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-227, 2015/227, (Noot).. ECLI:NL:RBLIM:2015:2779
 • Schep, A.W. (2015). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2015, Januari 06), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-141, 2015/141, (Noot).. ECLI:NL:RBGEL:2015:176
 • Schep, A.W. (2015). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2015, April 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-311, 2015/311, (Noot).. ECLI:NL:GHSHE:2015:1394
 • Schep, A.W. (2015). Noot bij: Rb. Oost-Brabant. (2014, November 05), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-79, 2015/79, (Noot).. ECLI:NL:RBOBR:2014:6722
 • Schep, A.W. (2015). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2015, Mei 26), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-380, 2015/380, (Noot).. ECLI:NL:RBZWB:2015:3616
 • Schep, A.W. (2015). Noot bij: Rechtbank Noord-Holland. (2015, November 02), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-528, 2015/528, (Noot).. ECLI:NL:RBNHO:2015:8822
 • Schep, A.W. (2015). Noot bij: Rechtbank Noord-Nederland. (2015, Juli 07), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2015-458, 2015/458, (Noot).. ECLI:NL:RBNNE:2015:3432
 • Schep, A.W. (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, Maart 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-239, 2014/239, (Noot)..
 • Schep, A.W. (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, Januari 14), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-110, 2014/110, (Noot)..
 • Schep, A.W. (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, November 05), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-24, 2014/24, (Noot)..
 • Schep, A.W. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, Maart 28), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-220, 2014/220, (Noot)..
 • Schep, A.W. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, Januari 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-244, 2014/244, (Noot)..
 • Schep, A.W. (2014). Noot bij: Hof Amsterdam. (2014, Januari 02), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-158, 2014/158, (Noot)..
 • Schep, A.W. (2014). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2014, April 03), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-247, 2014/247, (Noot)..
 • Schep, A.W. (2014). Noot bij: Rb. Gelderland. (2014, September 16), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-502, 2014/502, (Noot)..
 • Schep, A.W. (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, Juni 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-354, 2014/354, (Noot)..
 • Schep, A.W. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, April 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-432, 2014/432, (Noot)..
 • Schep, A.W. (2014). Noot bij: Rb. Gelderland. (2014, April 29), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2014-333, 2014/333, (Noot)..
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, Januari 29), Vakstudie Nieuws 2013-, 2013/25.27.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2012, December 05), Vakstudie Nieuws 2013-, V-N 2013/21.29.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, Januari 29), Vakstudie Nieuws 2013-25.28, 12/00335, (Verkoopprijs twee jaar na peildatum onder dreiging van executieverkoop geen goede basis voor WOZ-waarde)..
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, Januari 29), Vakstudie Nieuws 2013-, V-N 2013/28.26.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Rechtbank Noord-Nederland. (2013, April 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-2013/297.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, Februari 05), Vakstudie Nieuws 2013-, V-N 2013/21.29.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Rb. Oost-Nederland. (2013, Februari 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-, 2013/214.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Rb. Den Haag. (2013, Januari 24), Vakstudie Nieuws 2013-, 2013/19.31.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Rb. Zwolle-Lelystad. (2013, September 12), Vakstudie Nieuws 2013-57.28, 12/00323, (Voor proceskostenvergoeding moet beoordeeld worden of taxateur kwalificeert als 'deskundige')..
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, Januari 08), Vakstudie Nieuws 2013-, 2013/18.25.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2013, Maart 01), Vakstudie Nieuws 2013-, V-N 2013/31.21.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, Maart 15), Vakstudie Nieuws 2013-, 2013/15.25.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, September 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2013-2013/498.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2013, April 02), Vakstudie Nieuws 2013-, V-N 2013/39.26.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Rb. Gelderland. (2013, Juli 30), Vakstudie Nieuws 2013-55.24, AWB 12/11657, (Legesverordening gemeente Brummen onverbindend wegens schending opbrengstlimiet)..
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, Oktober 11), Vakstudie Nieuws 2013-51.22, 11/05660, (Aanslag precariobelasting vernietigd wegens schending van overeenkomst en algemene beginselen van behoorlijk bestuur)..
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, Juli 02), Vakstudie Nieuws 2013-, V-N 2013/55.25.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, Juni 18), Vakstudie Nieuws 2013-, V-N 2013/57.27.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, Januari 22), Vakstudie Nieuws 2013-, 2013/21.28.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, Juni 04), Vakstudie Nieuws 2013-, V-N 2013/50.27.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2013, Mei 15), Vakstudie Nieuws 2013-, V-N 2013/48.22.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2013, April 02), Vakstudie Nieuws 2013-, V-N 2013/39.27.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2013, April 12), Vakstudie Nieuws 2013-, V-N 2013/39.25.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Rb. Zwolle-Lelystad. (2012, Oktober 24), Vakstudie Nieuws 2013-, V-N 2013/36.30.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2013, Maart 27), Vakstudie Nieuws 2013-, V-N 2013/38.30.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2013, Mei 28), Vakstudie Nieuws 2013-, V-N 2013/43.25.
 • Schep, A.W. (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, Juni 06), Vakstudie Nieuws 2013-, V-N 2013/44.15.
 • Schep, A.W. (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, Juni 27), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2004-2004, 17-18, (Annotatie bij nr. 36 909). p.915-915.
 • Schep, A.W. (2016). Kabinetsbrief over toekomst van het gemeentelijke belastinggebied: bouwstenen of sloophout? Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2016 (418), 1659-1667.
 • Monsma, J.A., Schep, A.W. & Monsma, A.P. (2016). Waardering onroerende zaken: tijd voor vernieuwing. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (61), 412-421.
 • Schep, A.W. (2015). De BIZ-bijdrage: een gemeentelijke bestemmingsheffing ten behoeve van subsidieverlening aan ondernemersgebieden. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2015 (7-8), 247-254.
 • De Jonckheere, M.J.M., Schep, A.W. & Monsma, A.P. (2014). Open versus gesloten belastingstelsel: een vergelijkende studie van gemeentebelastingen in BelgiĆ« en Nederland. Lokale & Regionale Belastingen, 2013 (3-4), 22-57.
 • Schep, A.W. (2014). Navordering van belastingen door gemeenten: voorzichtigheid geboden! Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2014 (2014/232), 835-838.
 • Schep, A.W. (2013). Van evaluatie naar wetsvoorstel voor de Wet op de bedrijveninvesteringszones. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2013 (362), 1294-1303.
 • Schep, A.W. (2011). Samenwerking tussen gemeenten versus gebiedsgerichte heffing: opschaling versus maatwerk. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2011 (1), 392-397.
 • Schep, A.W. (2007). Gemeentelijke belastingheffing in deelgebieden: motieven, randvoorwaarden en mogelijkheden (2). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2007, 71-76.
 • Dijk-Barkmeijer, ARG van, Duijnstee - van Imhoff, Z.H., Verbeek, J.J. & Schep, A.W. (2007). Waterwoningen in IJburg: tussen wal en schip? Enkele privaatrechtelijke, fiscale en ruimtelijk bestuursrechtelijke aspecten van wonen op het water. Bouwrecht, 2007 (2), 111-123.
 • Schep, A.W. (2007). Gemeentelijke belastingheffing in deelgebieden: motieven, randvoorwaarden en mogelijkheden (1). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2007, 3-12.
 • Schep, A.W. & Verbeek, J.J. (2005). Bouwleges: een fiscaaljuridische kijk op bouwgerelateerde leges; Belastingoverzicht grote gemeenten 2005: Deel II. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2005, 843-848.
 • Schep, A.W. (2003). Waardedrukkende factoren en de Wet WOZ: funderingsproblemen. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2003 (6), 353-360.
 • Schep, A.W. (2002). InterLokaal 2 - Veranderingen in bestuurs en bestuursprocesrecht en de consequenties voor de lokale belanstingpraktijk. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2002 (14), 741-747.
 • Schep, A.W., Smeets, R.T.N., Verbeek, J.J. & Waterbolk, A.J. (2002). Toeristenbelasting onderzocht. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2002 (6), 383-388.
 • Schep, A.W. (2001). Ondanks gedoogplicht geen belastingplicht? InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2001 (2), 575-578.
 • Schep, A.W. (2007). FinanciĆ«le exploitatie van de openbare ruimte; een vergelijkend onderzoek naar de heffing van precariobelasting en re-clamebelasting enerzijds en privaatrechtelijke inkomsten anderzijds van grote gemeenten, 59 bladzijden, internetpublicatie (http://www.esbl.nl/index.php?page=21&index=18). Rotterdam: ESBL.
 • Schep, A.W., Verbeek, J.J. & Monsma, J.A. (2004). De gemeentelijke milieuheffingen onderzocht. Belastingoverzicht grote gemeenten 2004, Deel II. Rotterdam: ESBL.
 • Schep, A.W. (2016). Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten. In Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen (L.R.B.) 2015-2016 (pp. 31-45). Brugge: Die Keure.
 • Schep, A.W. (2015). Belastingen, bestemmingsheffingen en rechten: nog steeds een relevant onderscheid? In Afscheidsbundel prof. dr. Miguel de Jonckheere (ESBL Brochures, 2015, nr. 15) (pp. 42-79). Rotterdam: Erasmus Universiteit, Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL).
 • Schep, A.W. (2014). Vergoedende heffingen van Nederlandse gemeenten. In M. De Jonckheere (Ed.), Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen 2013-2014, Vergoedende regionale en lokale heffingen (pp. 81-128). Brugge: Die Keure.
 • Schep, A.W. (2013). Naar een permanente wettelijke regeling voor de BIZ-bijdrage. In A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels & J.C.M. van Sonderen (Eds.), 'k Moet eerlijk zeggen, vriendenbundel Henk van Arendonk (pp. 301-316). Den Haag: Sdu.
 • Monsma, A.P., Schep, A.W. & Lauwers, Th. (2012). Belastingen of vergoedingen voor het gebruik van het openbaar domein. In M.J.M. De Jonckheere (Ed.), Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen L.R.B. 2011-2012 (Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen L.R.B., 2011-2012) (pp. 119-178). Brugge: Die Keure.
 • Schep, A.W. & De Myere, L. (2012). Territoriale differentiatie binnen gemeentebelastingen. In M.J.M. De Jonckheere (Ed.), Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen L.R.B. 2011-2012 (Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen L.R.B., 2011-2012) (pp. 75-116). Brugge: Die Keure.
 • Schep, A.W. (2009). Fiscale autonomie en ondernemersfondsen. In Henk.P.A.M. van Arendonk & Dennis.J. Vecht (Eds.), 'Lofzang' op lokale heffingen, vriendenbundel voor Jan Monsma (pp. 192-204). Amersfoort: Sdu.
 • Allers, M.A., Schep, A.W., Smeets, R.T.N., Verbeek, J.J. & Waterbolk, A.J. (2002). Onderzoek toeristenbelasting 2002. In E SBL (Ed.), Belastingoverzicht grote gemeenten 2002 (pp. 45-72). Den Haag: VNG.
 • Schep, A.W. (2016). WOZ-waardering en gemeentelijke belastingheffing van railgebonden onroerende zaken voor openbaar vervoer. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL).
 • Schep, A.W. (2016). Juridische toets van de mogelijkheden tot legesheffing voor provinciale luchtvaarttaken: beoordeling. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL).
 • Schep, A.W. & Bont, G.J.M.E. de (2016). Omvang fiscale geheimhoudingsplicht van de heffingsambtenaar. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus School of Law.
 • Schep, A.W. & Monsma, J.A. (2016). Wetenschappelijke toets van de mogelijkheden tot legesheffing voor provinciale luchtvaarttaken: beoordeling. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL).
 • Monsma, A.P., Schep, A.W. & Wilde, M.F. de (2015). Fiscal instruments for safe & sound ship recycling? (Extern rapport). Rotterdam: ESBL.
 • Schep, A.W. (2014). Bekostiging maatregelen uit programma's op grond van de Omgevingswet. (Extern rapport). Rotterdam: ESBL.[go to publisher's site]
 • Schep, A.W. (2014). Heffing van OZB van netwerken van nutsbedrijven. (Extern rapport). Rotterdam: ESBL.
 • Schep, A.W. & Verbeek, J.J. (2005). Bouwleges. Een fiscaaljuridische kijk op bouwgerelateerde leges; Belastingoverzicht grote gemeenten 2005.
 • Schep, A.W. (2004). Wel of niet fiscaal afschrijven op vastgoed? Weekblad Fiscaal Recht, 133 (6600), 1712-1714.
 • Schep, A.W. (2004). Kennisgroepen ter discussie. Verslag van het Kluwer Fiscaal Plein van 26 januari 2004. Weekblad Fiscaal Recht, 2004 (6566), 337-339.
 • Schep, A.W. (2004). Over fiscale dilemma's van het midden- en kleinbedrijf. Verslag van het Kluwer Fiscaal Plein van 10 mei 2004. Weekblad Fiscaal Recht, 2004 (6582), 943-946.
 • Schep, A.W. (2003). Fiscale stimulansen voor cultuur: kunstig of gekunsteld? Verslag van het Fiscaal Plein van 18 november 2003. Weekblad Fiscaal Recht, 132 (6514), 191-193.
 • Schep, A.W. (2003). Toekomstverwachtingen van oudedagsvoorzieningen. Weekblad Fiscaal Recht, 132 (6525), 635-637.
 • Schep, A.W. (2015, Januari 08). 'Goed plan, al hoeft het niet zo dol als in Belgie'. Volkskrant
 • Schep, A.W. (2015, Oktober 31). Teylingen door met ondernemersfonds. Leidsch Dagblad
 • Schep, A.W. (2015, November 03). Fiscalisten betwijfelen haalbaarheid Teylingse plan ondernemersfonds. Leidsch Dagblad
 • Schep, A.W. & Hemels, S.J.C. (2015, Mei 01). Ook hier denken onze belastingrecht-onderzoekers over na. Erasmus Alumni Magazine
 • Schep, A.W. (2015, Januari 08). Wat als gemeenten meer belasting mogen heffen? Volkskrant
 • Schep, A.W. (2015, juni 16). Chair at Breakout Session: Modernisation and Development. Amsterdam, 10th Mass Appraisal Valuation Symposioum.
 • Schep, A.W. (2015, maart 24). Workshop Bedrijveninvesteringszones VNG-belastingconferentie. Papendal, Belastingconferentie.
 • Schep, A.W. (2015, maart 12). Achtergronden, dilemma's, keuzes en toekomst van ondernemersfondsen. Ede, Seminar Ondernemersfondsen Stichting CLOK.
 • Monsma, A.P. & Schep, A.W. (2015, juni 23). Local property tax in the Netherlands. Erasmus Universiteit Rotterdam, Visit South-African delegation to ESBL.
 • Schep, A.W. (2014, november 02). Voordracht Studiedag Vergoedende heffingen, ESBL. Erasmus Universiteit Rotterdam, Studiedag vergoedende heffingen, ESBL.
 • Schep, A.W. (2014, oktober 09). Bedrijveninvesteringszones binnen gemeenten. Utrecht, Jaarcongres Lokale Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB).
 • Schep, A.W. (2014, juni 12). Voordracht tijdens Expertmeeting Rotterdam. Stadhuis Rotterdam, Expertmeeting BIZ.
 • Schep, A.W. (2014, mei 23). Voordracht Vergoedende heffingen in Nederland. Oostende, Studiedag Lokale en Regionale Belastingen.
 • Monsma, A.P. & Schep, A.W. (2014, maart 10). Local property tax in The Netherlands. Kantoor Gemeentebelastingen Rotterdam, Meeting Japanese Delegation of JICA.
 • Schep, A.W. (2014, november 11). Presentatie ondernemersfondsen en BIZ. Utrecht, Module voor stichting CLOK.
 • Schep, A.W. (2014, december 10). Presentatie 'Looking Back & Moving Forward'. Amsterdam, Eindhoven en Zwolle, Actualiteitendagen Involon.
 • Schep, A.W. (2014, december 12). Presentatie BIZ en duurzaamheid. Westerlo (Belgie), Kamp C, Bijeenkomst over kansen voor BID/BIZ-concept voor bedrijventerreinen in Belgie.
 • Schep, A.W. (2015, december 08). Spreker op congres. Amersfoort (Eenhoorn), Jaarcongres BIZ Platform.
 • Monsma, A.P. & Schep, A.W. (2013, december 03). Incompanycursus Actualiteiten WOZ en lokale heffingen. Gemeentekantoor Sliedrecht, Regionale Belastingdienst Drechtsteden.
 • Schep, A.W. & Monsma, A.P. (2013, november 18). Incompany cursus Wet WOZ. kantoor Loyens Loef aan de Blaak, Rotterdam, Loyens Loeff Rotterdam.
 • Schep, A.W. (2013, september 17). Docent Leergang Parkmanagement (Module 4). Utrecht, Stichting CLOK (Academy).
 • Schep, A.W. (2012, september 27). Spreker jaarcongres LVLB. Amersfoort, Jaarcongres Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB).
 • Schep, A.W. (periode: 2014 t/m 2016). Deelredacteur Vakstudie NIeuws - Kluwer, Deventer.
 • Schep, A.W. (periode: 2014 t/m 2016). Vaste medewerker Belastingblad - Kluwer, Deventer.
 • Schep, A.W. (periode: 2013 t/m 2016). Bewerker Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Deel Lokale Belastingen, WOZ en milieuheffingen - Kluwer, Deventer.
 • Schep, A.W. (periode: 2006 t/m 2016). Rechter-plaatsvervangerPosition at: Rechtbank Rotterdam.
 • Schep, A.W. (periode: 2013 t/m 2016). juridsch adviseur a.i.Position at: Dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam.
 • Schep, A.W. (periode: 2014 t/m 2015). Bewerker Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Deel AccijnzenPosition at: Kluwer.
 • Schep, A.W. (periode: 2010 t/m 2015). Rechter-plaatsvervangerPosition at: Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
 • Schep, A.W. (interview) (2016, Jul 29). Hondenbelasting. [radio-uitzending]. In Business Nieuws Radio. http://www.bnr/player/archief/20160729062125300.
 • Schep, A.W. (interview) (2015, Dec 11). Interview NOS-journaal van 18:00 en 20:00 uur op NPO1. [televisie-uitzending]. In NOS-Journaal. Rotterdam: http://nos.nl/uitzending/nos-journaal.
 • Schep, A.W. (interview) (2015, Dec 11). Intervieuw Radio1 Journaal, programma van Radio NPO1. [radio-uitzending]. In Radio 1 Journaal. Rotterdam: http://www.radio1.nl/programma/3/nos-radio1-journaal.html.
 • Schep, A.W. (interview) (2013, Nov 07). Interview ondernemersfondsen BNR Nieuwsradio. [radio-uitzending]. In Nieuws. www.bnr.nl. http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20131107163725300
 • Schep, A.W. (interview) (2012, Sep 07). BNR Nieuwsradio. [radio-uitzending]. In Tweede Kamer verkiezingen. www.bnr.nl. http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=201209071441251200
 • Schep, A.W. (interview over heffing van toeristenbelasting van seizoensarbeiders) (2011, Aug 12). BNR Nieuwsradio. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20110812174400180.

Kluwer Belastingblad

Place DEVENTER
Start date 12/2013
End date 12/9999

Ministry of Justice

Role Substitute Judge at District Court of Rotterdam
Obtained wage yes
Start date 12/2005

Ministry of Justice

Role Substitute Judge at District Court of Breda
Obtained wage yes
Start date 1/2010
End date 1/2010

Kluwer Fiscale Encyclopedie De Vakstudie

Role Auteur vakstudiedeel: Lokale belastingen en milieuheffingen
Obtained wage yes
Start date 1/2012

Kluwer Vakstudie-Nieuws

Role medewerker
Obtained wage yes
Start date 2/2013

Kluwer Belastingblad

Role vaste medewerker
Obtained wage yes
Start date 12/2013

Academic Researcher

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Tax Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam