Full Professor

prof.mr. S.D. Lindenbergh

Erasmus School of Law

Civil Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L7-010

T:+31 10 4082603,

E: lindenbergh@law.eur.nl

Behavioural Approaches to Contract and Tort: Relevance for Policymaking

 • Lindenbergh, S.D. & Hebly, M.R. (2016). Schadeverhaal via het strafproces. Het gaat - iets - beter, maar het blijft behelpen. Nederlands Juristenblad (NJB), 2016 (38), 2827-2830.
 • Lindenbergh, S.D. (2014). Op weg naar meer erkenning van naasten. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2014 (7033), 855-857.
 • Lindenbergh, S.D. (2013). Over herstel, geld, redelijkheid en billijkheid. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2013 (4), 1-2.
 • Lindenbergh, S.D. (2013). De waarde van smartengeld, Uitleiding. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2013 (97), 250-255.
 • Lindenbergh, S.D. & Tiggele-van der Velde, N. van (2013). Van aansprakelijkheid, verzekering en schade, de scherven van de 611-rechtspraak. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2013 (13), 117-118.
 • Lindenbergh, S.D. (2011). Een puzzeltje voor onder de kerstboom. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2011(29), 255-256.
 • Lindenbergh, S.D. (2010). Het wetsvoorstel affectieschade: een treurige dood (?). Nederlands Juristenblad (NJB), 2010 (1210), 1530-1532.
 • Dijkshoorn, W. & Lindenbergh, S.D. (2010). Schadebegroting, bewijs en waardering. Ars Aequi, 2010 (7), 538-542.
 • Lindenbergh, S.D. (2010). A, V en S, wie komt het voordeel toe? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2010 (27), 215-216.
 • Lindenbergh, S.D. & Zalm, I. van der (2009). Vergoeding ter zake van verzorging en huishoudelijke hulp bij overlijden. Maandblad voor vermogensrecht, 2009, 146-151.
 • Lindenbergh, S.D. (2009). Is de rekenrente wel halal? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2009 (3), 111.
 • Giesen, I. & Lindenbergh, S.D. (2008). PETL: Epiloog. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2008 (32), 228-229.
 • Lindenbergh, S.D. (2008). Moord en doodslag in het aansprakelijkheidsrecht. Ars Aequi, 57 (9), 598-599.
 • Zalm, I. van der & Lindenbergh, S.D. (2008). Abstractie bij overlijdensschade, HR 11juli 2008, RvdW 2008, 724. Maandblad voor vermogensrecht, 2008, 235-239.
 • Lindenbergh, S.D. (2008). De betrekkelijkheid van de geschonden norm. Tijdschrift voor Privaatrecht, 2008, 907-911.
 • Lindenbergh, S.D. (2007). De relativiteit van de toelating als vluchteling. Ars Aequi, 2007 (56/10), 777-784.
 • Lindenbergh, S.D. & Giesen, I. (2007). Europese beginselen als bron van inspiratie, redactioneel. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2007, 47.
 • Lindenbergh, S.D. (2007). De zorgplicht van de werkgever in verhouding tot arbeidsomstandighedenregelgeving. Maandblad voor vermogensrecht, 2007, 122-126.
 • Lindenbergh, S.D. (2006). Tweemaal werkgeversregres: civiel plafond of niet? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2006 (28), 177.
 • Lindenbergh, S.D. (2006). Derdenschade, redactioneel, themanummer TVP. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2006, 97.
 • Lindenbergh, S.D. (2006). Beroepsfout advocaat wegens niet doen van mededeling dat smartengeld wordt gevorderd? Maandblad voor vermogensrecht, 2006 (4), 75-78.
 • Lindenbergh, S.D. (2006). Hoge Raad aanvaardt proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband. Maandblad voor vermogensrecht, 2006 (6), 104-108.
 • Lindenbergh, S.D. (2006). Arbeid, schade en zorgplicht. Maandblad voor vermogensrecht, 2006 (2), 39-43.
 • Lindenbergh, S.D. (2008). Schadevergoeding: algemeen, deel 1 (3e druk) (Monografieën nieuw BW. B-serie, 34). Deventer: Kluwer.
 • Lindenbergh, S.D. & Boom, W.H. van (2016). Smartengeld anno 2016. In M. Donkerlo & C.W. Lutgert (Eds.), Smartengeld. Uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade (pp. 5-7). Den Haag: ANWB.
 • Boom, W.H. van & Lindenbergh, S.D. (2013). Inleiding, rondleiding en doorgeleiding. In W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (Eds.), Politiek Privaatrecht (Jonge Meesters, deel 15) (pp. 17-38). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Lindenbergh, S.D. & Vos, H.T.h. (2011). Country report the Netherlands. In B. Winiger, H. Koziol & R. Zimmerman (Eds.), Digest of European Tort Law, Vol. 2: Essential vases on damage (pp. diversen). Berlin: De Gruyter.
 • Oude Hergelink, A.S. & Lindenbergh, S.D. (2010). Annotatie Commissie Gelijke Behandeling 2009-117: Het gebruik van een hypothetische kinderwens en statistische gegevens bij schadebegroting: een nadere invulling van direct onderscheid op geslacht. In C. Forder (Ed.), Oordelenbundel 2009 (pp. 357-363). Utrecht: Commissie Gelijke Behandeling (CGB).
 • Lindenbergh, S.D., Dijkshoorn, W. & Huls, N.J.H. (2009). Inleiding. In W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (Eds.), Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid (pp. 1-6). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Lindenbergh, S.D. (2008). Bewerking losbladige Schadevergoeding, Inleiding, art. 95, 96, 100, 106, 110. In A.T. Bolt (Ed.), Schadevergoeding. Deventer: Kluwer.
 • Lindenbergh, S.D. (2008). Bewerking losbladige Zakelijke rechten, Burenrecht. In W.M. Kleijn & A.A. van Velten (Eds.), Losbladige Zakelijke Rechten. Deventer: Kluwer.
 • Lindenbergh, S.D. (2007). Schadevergoeding, bewerking losbladige, Inleiding, art. 95, 96, 100, 106, 110. In A.T. Bolt (Ed.), Schadevergoeding. Deventer: Kluwer.
 • Lindenbergh, S.D. (2007). Wet en rechtspraak (p. 453-461, 468-479, 493-495, 543-548). In A.C. van Schaick, C.E. du Perron & T. Hartlief (Eds.), Wet en rechtspraak (pp. 453-548). Deventer: Kluwer.
 • Lindenbergh, S.D. (2006). Smartengeld: ontwikkeling en stilstand. In Smartengeld : uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade (pp. 6-11). 's-Gravenhage: ANWB.
 • Lindenbergh, S.D. (2006). Bewerking losbladige Zakelijke Rechten (burenrecht). In W.M. Kleijn & A.A. van Velten (Eds.), Losbladige Zakelijke Rechten. Deventer: Kluwer.
 • Hesen, G.G., Lindenbergh, S.D. & Maanen, G.E. van (Eds.). (2008). Schadevaststelling en de rol van de deskundige. Deventer: Kluwer.
 • Lindenbergh, S.D. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Juli 10), NJ 2016-126, (Hunter Douglas/Verbruggen)..
 • Lindenbergh, S.D. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, Januari 29), NJ 2016-167, (A/F).. ECLI:NL:HR:2016:147
 • Lindenbergh, S.D. (2016). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2013, November 19), NJ 2016-133, (X/London).. ECLI:NL:GHSHE:2013:5452
 • Lindenbergh, S.D. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2014, December 05), NJ 2016-159, (Michielse/Reusel-De Mierden)..
 • Lindenbergh, S.D. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, November 27), NJ 2016-138, (M/Vossen Laboratories)..
 • Lindenbergh, S.D. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, September 18), NJ 2016-166, (Staat/Habing)..
 • Lindenbergh, S.D. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Januari 30), NJ 2015-377, (Staatsloterij/Loterijverlies).. ECLI:NL:HR:2015:178
 • Lindenbergh, S.D. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, September 19), NJ 2015-3, (R/M)..
 • Lindenbergh, S.D. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, September 19), NJ 2015-3, (Rijnja/Meerdink-Serbanescu).. ECLI:NL:HR:2014:2740[go to publisher's site]
 • Lindenbergh, S.D. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, September 26), NJ 2015-84, 13/04192, (De Jonge/Scheper Ziekenhuis).. ECLI:NL:HR:2014:2797[go to publisher's site]
 • Lindenbergh, S.D. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, December 12), NJ 2015-366, (Achmea/Staat)..
 • Lindenbergh, S.D. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, Mei 23), NJ 2014-387, (Annotatie bij Hoge Raad 23 mei 2014 M/ Staat)..
 • Lindenbergh, S.D. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, Maart 28), Ars Aequi 2014-september, (Effectieve remedie bij overschrijding redelijke termijn in civilibus). p.636-642. ECLI:NL:HR:2014:736 (Eisers/Gemeente De Bilt)
 • Lindenbergh, S.D. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, Maart 28), Ars Aequi 2014-, (Effectieve remedie bij overschrijding redelijke termijn in civilibus). p.636-642.
 • Lindenbergh, S.D. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, Juni 13), NJ 2014-406, (Annotatie bij Hoge Raad 13 juni 2014 Fa Med/Wouterse)..
 • Lindenbergh, S.D. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, December 14), NJ 2013-236, 11/02838, (Hoge Raad 14 december 2012). p.2716-2740.
 • Lindenbergh, S.D. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, December 21), NJ 2013-237, 11/05496, p.2740-2762.
 • Lindenbergh, S.D. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Juni 01), Ars Aequi 2012-, (Esmilo/Medic). p.740-743.
 • Lindenbergh, S.D. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Juni 29), Ja 2012-147, p.813-814.
 • Lindenbergh, S.D. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, November 11), Ars Aequi 2012-, (Begrenzing van de verzekeringsplicht van de werkgever (TNT Post/Wijenberg en De Rooyse Wissel/Hagens)). p.204-211.
 • Lindenbergh, S.D. & Pape, S.B. (2011). Noot bij: HR. (2010, December 24), Ars Aequi 2011-, AA20110720, (Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband: deel 2). p.720-725.
 • Lindenbergh, S.D. (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, December 17), Ars Aequi 2011-, LJN BN6236, (Opstalaansprakelijkheid bij dijkdoorbraak). p.208-213.
 • Boom, W.H. van & Lindenbergh, S.D. (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, Juni 05), Ars Aequi 2010-3, (Effectenlease: dwaling, zorgplicht en schadevergoeding (LJN: BH2815 (De Treek/Dexia), LJN: BH2811 (Levob/Bolle), LJN: BH2822 (Stichting Gedupeerden Spaarconstructie/Aegon))). p.188-196.
 • Lindenbergh, S.D. & Zalm, I. van der (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, Oktober 09), TVP 2010-1, LJN BI8583, (Kleijnen c.s./Reaal Schadeverzekeringen). p.17-22.
 • Lindenbergh, S.D. (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, November 09), Ars Aequi 2008-, (Olie op het vuur, RvdW 2007, 960 (Groot Kievitsdal)). p.358-361.
 • Lindenbergh, S.D. (2008). Noot bij: HR. (2008, Februari 01), Ars Aequi 2008-oktober, RvdW 2008, 178, (Schending van een verzekeringsplicht als grond voor aansprakelijkheid (Kooiker / Taxicentrale Nijverdal). p.735-742.
 • Zalm, I. van der & Lindenbergh, S.D. (2008). Noot bij: HR. (2008, Juli 11), MvV 2008-, RvdW 2008, 724, (Abstractie bij overlijdensschade). p.235-239.
 • Lindenbergh, S.D. (2007). Noot bij: Rb. Amsterdam. (2007, April 25), Mediaforum 2007-17, (Schade aan reputatie (De Jong en Wittermans/De Hond))..
 • Lindenbergh, S.D. & Dijkshoorn, W. (2007). Noot bij: HR. (2007, September 21), MvV 2007-, (Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld, annotatie HR 21 september 2007, RvdW 2007, 789). p.252-256.
 • Lindenbergh, S.D. (2006). Noot bij: HR. (2006, Maart 31), Ars Aequi 2006-10, (Longkanker door asbest en/of roken: proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband). p.736-741.
 • Lindenbergh, S.D. (2016). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deventer: Kluwer.
 • Lindenbergh, S.D. & van der Zalm, I. (2015). Schadevergoeding: Personenschade (Monografieën BW B-37). Deventer: Kluwer.
 • Lindenbergh, S.D. & Akkermans, A.J. (2014). Ervaringen met verhaal van schade. (Civilologie, deel 7). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Lindenbergh, S.D. (2013). Van smart naar geld, Ervaringen van slachtoffers van letselschade. Deventer: Kluwer.
 • Lindenbergh, S.D., Keirse, A.L.M., Loos, M.B.M. & Verheij, A.J. (2012). Beter Burgerlijk Recht, Jubileumbundel van de Vereniging voor Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer.
 • Lindenbergh, S.D. & Van Maanen, G.E. (2011). EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos?, Preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer.
 • Dijkshoorn, W., Huls, N.J.H. & Lindenbergh, S.D. (2009). Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Lindenbergh, S.D. (2009). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deventer: Kluwer.
 • Lindenbergh, S.D. (2008). Smartengeld, tien jaar later. Deventer: Kluwer.
 • Lindenbergh, S.D. (2016). Een scherpe blik in de glazen bol, Over de noot bij HR 24 december 2000, NJ 2000/248 (Gouda/Lutz). In W.H. Van Boom e.a. (Ed.), Een kwart eeuw, Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan Prof. Mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat (pp. 307-312). Deventer: Kluwer.
 • Lindenbergh, S.D. & Boom, W.H. van (2016). Case studies, The Netherlands. In L. Bergkamp, M.G. Faure, M. Hinteregger & N. Philipsen (Eds.), Civil Liability in Europe for Terrorism-Related Risks (Cambridge Studies in International and Comparative Law) (pp. 114-184). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lindenbergh, S.D. (2016). Zwolsche Algemene/De Greef. Het standaardarrest over whiplash dat geen rechtsregel bevat. In T. Hartlief & M.G. Faure (Eds.), De Spier-bundel. De agenda van het aansprakelijkheidsrecht (pp. 177-185). Deventer: Kluwer.
 • Schelhaas, H.N. & Lindenbergh, S.D. (2016). Met gezichtspunten naar een preciezer privaatrecht? In S.D. Lindenbergh & H.N. Schelhaas (Ed.), Precies Privaatrecht (pp. 9-19). Den Haag: BJU.
 • Hebly, M.R. & Lindenbergh, S.D. (2016). Schadebegroting en tijdsverloop. In Preadviezen 2016 (pp. 301-361). Den Haag: Vereniging voor de Vergelijkende Bestudering van het Recht van België en Nederland.
 • Lindenbergh, S.D. (2015). Schade van derden vanuit een perspectief van benadeelden. In F.T. Oldenhuis & H. Vorsselman (Eds.), Derdenschade (pp. 41-52). Den Haag: Boom Juridische Uitgever.
 • Lindenbergh, S.D. & Boom, W.H. van (2015). Case Studies, The Netherlands. In L. Bergkamp, M.G. Faure, M. Hinteregger & N. Philipsen (Eds.), Civil Liability in Europe for Terrorism-Related Risks (pp. 114-184). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lindenbergh, S.D. (2014). Herstel bij letsel. Over de juridische fundering van verplichtingen in herstel. In G.-R. de Groot & e.a. (Eds.), Kritiek op recht - Liber Amoricum Gerrit van Maanen (pp. 239-252). Deventer: Kluwer.
 • Lindenbergh, S.D. & Mascini, P. (2013). Schurende dilemma's in het aansprakelijkheidsrecht: De spanning tussen financiële en relationele compensatie. In W.H. van Boom, I. Giessen & A.J. Verweij (Eds.), Capita civilologie: Handboek empirie en privaatrecht (Civilology Series) (pp. 437-457). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Lindenbergh, S.D. (2013). Abstracties bij vaststelling van schade. In C.J.M. Klaassen & J. Spier (Eds.), Abstracte schadeberekening (pp. 1-31). Deventer.
 • Bacharias, Y., Lindenbergh, S.D. & Mascini, P. (2013). Preventie van arbeidsuitval: Ontwikkelingen in arbeidsomstandighedenbeleid en civiele aansprakelijkheid (reprint Gedrag en Privaatrecht I, 2008). In W.H. van Boom, I. Giessen & A.J. Verheij (Eds.), Capita civilologie: Handboek empirie en privaatrecht (Civilology Series, 6) (pp. 585-603). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Lindenbergh, S.D. (2012). Damages (in tort). In J. Smits (Ed.), Elgar Encyclopedia of comparative law, 2nd edition (pp. 286-294). Cheltenham: Edward Elgar.
 • Lindenbergh, S.D. (2012). Employers' liability and workers' compensation: The Netherlands. In Ken Oliphant & Gerhard Wagner (Eds.), Employers' liability and workers' compensation, Tort and Insurance Law (Tort and Insurance Law, Vol 3) (pp. 351-368). Berlin/Boston: Walter de Gruyter.
 • Lindenbergh, S.D. (2012). De prijs van vertraging, Waarom men beter op een vliegtuig kan wachten dan op een rechterlijke uitspraak of betaling van een geldsom. In Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan prof.mr. K.F. Haak (pp. 367-379). Deventer: Kluwer.
 • Lindenbergh, S.D. (2010). Een aansprakelijkheidsrechtelijk beinbreker: angst voor asbest. In Ziekmakend werk. Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (pp. 50-62). Nijmegen: Wolf legal Publishers.
 • Lindenbergh, S.D. (2010). Fundamental rights in a private law: anchors or goals in a globalizing legal order? In M. Faure & A. van der Walt (Eds.), Globalization and Private Law, The way forward (pp. 367-382). Cheltenham: Edward Elgar.
 • Witte, D.H. de & Lindenbergh, S.D. (2010). Schadevergoeding bij tekortschieten: grondslag en begroting. In A.G. Castermans & e.a. (Eds.), 40 jaar practicum, rondom onroerend goed (pp. 159-167). Deventer: Kluwer juridisch.
 • Lindenbergh, S.D. & Kippersluis, P.P.M. van (2009). Non pecuniary losses. In Michael Faure (Ed.), Tort law and economics, Encyclopedia of law and economics, Vol. 1 (pp. 215-227). Cheltenham: Edward Elgar.
 • Lindenbergh, S.D. (2009). Tranen met duiten, over het paradoxale karakter van het smartengeld. In T. Hartlief & S.D. Lindenbergh (Eds.), Tien pennenstreken over personenschade (pp. 147-156). Den Haag: SDU.
 • Lindenbergh, S.D. (2009). Ore stabit. In A.G. Castermans & e.a. (Eds.), Ex Libris Hans Nieuwenhuis (pp. 573-581). Deventer: Kluwer.
 • Huls, N.J.H., Dijkshoorn, W. & Lindenbergh, S.D. (2009). Beroepsaansprakelijkheid: vier patronen en een paar losse eindjes. In W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (Eds.), Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid (pp. 229-240). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Lindenbergh, S.D. (2008). Vaststelling van schade en de rol van de deskundige daarbij. In G.G. Hesen, S.D. Lindenbergh & G.E. van Maanden (Eds.), Schadevaststelling en de rol van de deskundige (pp. 1-14). Deventer.
 • Bacharias, Y., Lindenbergh, S.D. & Mascini, P. (2008). Preventie van arbeidsuitval in arbeidsomstandighedenbeleid en civiele aansprakelijkheid. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Gedrag en privaatrecht, Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (Boom Masterreeks) (pp. 283-301). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Lindenbergh, S.D. (2008). Schadevaststelling en de rol van de deskundige. In G.E. van Maanen, S.D. Lindenbergh & G.G. Hesen (Eds.), Serie Recht en Praktijk. Deventer: Kluwer.
 • Lindenbergh, S.D. (2007). Damages as a Remedy for Infringements upon Privacy. In Katja Ziegler (Ed.), Human Rights and Private Law, Privacy as Autonomy (pp. 93-101). Oxford: Hart Publishing.
 • Boom, W.H. van, Lindenbergh, S.D. & Pape, S.B. (2007). Inleiding. In W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (Eds.), Privaatrecht ondersteund - doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving (Jonge meesters) (pp. 1-12). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Lindenbergh, S.D. (2007). Beperking van aansprakelijkheid bij personenschade van de reiziger, techniek en tendens in het gemene vermogensrecht. In K.F. Haak & S.D. Lindenbergh (Eds.), Personenschade van de reiziger in Europees perspectief (Rotterdam Institute of Private Law, 2) (pp. 37-49). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Lindenbergh, S.D. (2006). Kosten bij verhaal krachtens subrogatie. In N. Tiggele-van der Velde, J.G.C. Kamphuisen & B.K.M. Lauwerier (Eds.), De Wansink-bundel : van draden en daden : liber amicorum prof. mr. J.H. Wansink (Serie verzekeringsrecht) (pp. 321-331). Deventer: Kluwer.
 • Lindenbergh, S.D. (2006). Tijd en schade. In J. Hulsman (Ed.), Tijd is geld (pp. 109-121). Zeist: Uitgeverij Kerckebosch.
 • Lindenbergh, S.D. (2006). Damages (in tort). In J.M. Smits (Ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law (pp. 234-241). Cheltenham: Elgar.
 • Lindenbergh, S.D. (2006). The Constitutionalisation of Private Law in The Netherlands. In T. Barkhuysen & S. Lindenbergh (Eds.), Constitutionalisation of private law (pp. 97-128). Leiden: Nijhoff.
 • Lindenbergh, S.D. (2005). Personal injury compensation in Europe : fatal accidents and secondary victims. In M. Bona, P. Mead & S. Lindenbergh (Eds.), Personal injury compensation in Europe : fatal accidents and secondary victims : a comparative study of and guide to: compensation in fatal accident cases, redress protection of secondary victims, bystanders and third parties, limitation law in fatal accident cases, compensation under the European Court of Human Rights, applicable law and jurisdiction, harmonisation (pp. 405-438). St. Albans: XPL publishing.
 • Lindenbergh, S.D. (2013, Maart 07). Heb je recht op smartengeld als je in een coma ligt en niks voelt? NJB Blog. NRC Handelsblad
 • Lindenbergh, S.D. (2016, juni 01). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. Nijkerk, Voordrecht Vereniging van Letselschade Advocaten.
 • Lindenbergh, S.D. (2016, juni 20). Verzilveren van letselschade, een reflectie. Wormer, Voordracht bezinningsdag Rechtbank Noord-Nederland.
 • Lindenbergh, S.D. (2016, mei 17). Cursus actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Grotius, Den Dolder, Specialisatieopleiding Personenschade.
 • Lindenbergh, S.D. (2016, maart 03). The Personal Injury Process, Comparing Legal Cultures, PI Claims in The Netherlands. London, Voordracht British Institute of International and Compative Law.
 • Lindenbergh, S.D. (2016, december 06). Noorwegen en Engeland. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Voordracht symposium 'Culturen van Letselschadeafwikkeling'.
 • Lindenbergh, S.D. (2016, september 08). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Amsterdam, Voordracht PostAcademische Leergang Arbeidsrecht.
 • Lindenbergh, S.D. (2016, mei 24). Culturen van letselschadeafwikkeling. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Den Haag, Voordracht afscheidssymposium F.Th. Kremer.
 • Lindenbergh, S.D. (2016, november 25). Verdediging preadvies op 25 en 26 november 2016. Leiden, Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland.
 • Lindenbergh, S.D. (2016, september 09). Schade en schade van derden. Grotius, Den Dolder, Voordracht Specialisatieopleiding Personenschade.
 • Lindenbergh, S.D. (2016, november 09). Toekomstvisies op vergoeding van personenschade. Zeist, Voordracht symposium Achmea Personenschade.
 • Lindenbergh, S.D. (2016, oktober 10). Vergoeding van personenschade beter dan een loterij? Rotterdam, Voordracht VNAB Kennisbijeenkomst.
 • Lindenbergh, S.D. (2016, september 21). Voordracht 'Tranen met duiten'. Amsterdam, Gastcollege Universiteit van Amsterdam.
 • Lindenbergh, S.D. (2016, september 26). Voordracht Verdieping aansprakelijkheidsrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Mastercourse Aansprakelijkheidsrecht.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, maart 13). Non pecuniary loss in The Netherlands: past, present, predictions. Rotterdam, BACT Symposium Non Pecuniary Loss.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, maart 27). Schade vergoeden op weg naar herstel. Apeldoorn, Jaarcongres Personenschade Instituut van Verzekeraars.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, april 20). Smartengeld. Rotterdam, Wetenschapscafe EUR.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, maart 10). Het schadebegrip bij beroepsaansprakelijkheid. Amsterdam, WIJadvocaten.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, januari 26). Van smart naar geld: compensatie, erkenning, genoegdoening? Den Haag, Lustrumsymposium Instituut Asbest Slachtoffers.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, april 29). Schade: begrip en gerechtigden. Utrecht, Specialisatieopleiding advocaten van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, mei 21). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. onbekend, Maastricht.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, maart 05). Tranen met duiten. Rechtbank Noord-Holland, cursus.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, maart 09). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Alphen aan den Rijn, LaGro Advocaten.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, juni 15). Afscheid prof. dr. R.W.M. Giard. Rotterdam, EUR.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, november 10). Schade. Utrecht, Grotius Opleiding Personenschade.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, november 11). Personal Injury Compensation in The Netherlands: law in the books, law in action. Amsterdam, Norsk Patientskade Ertsatning.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, april 30). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Utrecht, Grotius Opleiding Personenschade.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, november 05). 50 jaar Tranen met Duiten. Rotterdam, Nederlands Instituut van Schaderegelaars.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, november 12). Werkgeversaansprakelijkheid. Groningen, cursus Noord Nederlandse rechters.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, oktober 30). De waarde van tijdschriften voor de rechtswetenschap. onbekend, Universiteit Leiden.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, oktober 09). Normering van schadevergoeding in het strafprocesrecht. Utrecht, Symposium Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenmisdrijven.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, mei 20). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. onbekend, Ellecom.
 • Lindenbergh, S.D. (2015, oktober 19). Smartengeld verleden, heden, en toekomst. EUR, Rotterdam, De Doelder Dag.
 • Lindenbergh, S.D. (2011, mei 20). Afscheidssymposium Anthony Ogus. Rotterdam, Voordracht.
 • Lindenbergh, S.D. (2011, maart 25). Employer's liability. München, European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL).
 • Lindenbergh, S.D. (2011, maart 16). Deelname "strafbaarheid veroorzaken psychisch letsel". onbekend, Expertmeeting OM.
 • Lindenbergh, S.D. (2011, juni 21). NOS-journaal en Nieuwsuur. onbekend, Presentatie advies RKK.
 • Lindenbergh, S.D. (2011, november 30). Deelname expertmeeting derdenschade Ministerie van Justitie. onbekend, Voordracht.
 • Lindenbergh, S.D. (2011, november 25). Ius Commune. Utrecht, Voordracht.
 • Lindenbergh, S.D. (2011, december 07). Verdediging Preadvies Vereniging voor Burgerlijk Recht. onbekend, Voordracht.
 • Lindenbergh, S.D. (2011, november 16). Inleiding expertmeeting smartengeld, PIV, ASP, LR. onbekend, Voordracht.
 • Lindenbergh, S.D. (2011, november 04). Psychisch letsel, Lex Lumen. Amsterdam, Voorzitter studiemiddag.
 • Lindenbergh, S.D. (2016). Voorzitter. Expertmeeting Zorgschade, De Letselschade Raad: Breukelen (2016, februari 18).
 • Lindenbergh, S.D. (2016). Deelname (op uitnodiging). Bijeenkomst Slachtofferbeleid Ministerie van Justitie: Den Haag (2016, augustus 29).
 • Lindenbergh, S.D. (2016). Voorzitter. Expertmeeting Zorgschade, De Letselschade Raad: Breukelen (2016, mei 10).
 • Lindenbergh, S.D. (2016). Voorzitter. Expertmeeting zorgschade, De Letselschaderaad: Den Haag (2016, oktober 05).
 • Lindenbergh, S.D. (2016). Deelname (op uitnodiging). Bijeenkomst onderzoeken schadeverhaal: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag (2016, september 19).
 • Lindenbergh, S.D. (2015). Expertmeeting Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.
 • Lindenbergh, S.D. (2014). Cursus werkgeversaansprakelijkheid EMN Academy Rotterdam.
 • Lindenbergh, S.D. (2014). Voordracht Hoge Raad der Nederlanden, Verhalen van letselschade.
 • Lindenbergh, S.D. (2014). Actualiteiten aansprakelijkheid en schadevergoeding, Grotius specialisatieopleiding Personenschade Utrecht.
 • Lindenbergh, S.D. (2014). Workshop Symposium slachtofferadvocatuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Lindenbergh, S.D. (2014). 'Verzilveren van letselschade, wat betekent dat?' Voordracht Vereniging Letselschade Advocaten.
 • Lindenbergh, S.D. (2014). Actualiteiten aansprakelijkheid en schadevergoeding, Vereniging Letselschade Advocaten.
 • Lindenbergh, S.D. (2014). Voordracht, deskundige Nieuwsuur.
 • Lindenbergh, S.D. (2013). Voorzitter Nationaal aansprakelijkheidsrechtdiner.
 • Lindenbergh, S.D. (2013). Voorzitter symposium Ervaringen van slachtoffers.
 • Lindenbergh, S.D. (2013). Voordracht: 'Shockschade'. Sirius Playground, Universiteit Utrecht: Soesterberg (2013, oktober 18).
 • Lindenbergh, S.D. (2013). Voorzitter expertmeeting Smartengeld, De Letselschaderaad.
 • Lindenbergh, S.D. (2013). Referentschap jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht, bespreking preadviezen Smeehuijzen en Van sweewelt.
 • Lindenbergh, S.D. (2013). Voorzitter expertmeeting medische aansprakelijkheid, verbond van verzekeraars.
 • Lindenbergh, S.D., Meyst-Michels, J. & Wildeboer, J. (2011). Compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen, Advies aan de Bisschoppenconferentie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.
 • Lindenbergh, S.D. (2009). Injured children and the award of compensation for non-monetary damages. Raasveld Symposium: Zeist (2009, november 26).
 • Lindenbergh, S.D. (2009). Injured children and the award of compensation for non-monetary damages. Student Association 'Suum Cuique': Leiden (2009, november 26).
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2016 t/m 2016). Plv. voorzitter - Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2016 t/m ). Vaste annotator - Tijdschrift Nederlandse Jurisprudentie.
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2016 t/m 2016). Oppositie promotie J. van de Bunt (30 juni 2016) - Universiteit Leiden, Leiden.
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2016 t/m 2016). Oppositie promotie P.W. den Hollander (22 juni 2016) - Universiteit Leiden, Leiden.
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2016 t/m 2016). Hoofdredacteur - Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht.
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2016 t/m 2016). Hoofddocent - Grotius opleiding Personenschade.
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2016 t/m ). Voorzitter - Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding, Ministerie van Defensie.
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2016 t/m ). Lid - Bindend Advies Kamer Het Letselhuis.
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2016 t/m 2016). Hoofddocent - Specialisatieopleiding Advocatuur Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven.
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2016 t/m 2016). Lid Raad van Advies - De Bureaus.
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2016 t/m 2016). Hoofdredacteur - Tijdschrift Verkeersrecht.
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2016 t/m 2016). Raadsheer plv. - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2016 t/m 2016). Rechter plv. - Rechtbank Noord-Holland en Rechtbank Den Haag.
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2015 t/m 2015). VoorzitterPosition at: Symposium Volledige vergoeding of adequate erkenning.
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2015 t/m ). Lid - Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2013 t/m 2013). Commissielid - Schadefonds Geweldsmisdrijven.
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2011 t/m 2012). Voorzitter Stichting Verzekeringsinstituut Rotterdam - Stichting Verzekeringsinstituut.
 • Lindenbergh, S.D. (periode: 2011 t/m 2011). Advisor - Expertmeeting on relevance of Psychiatric injury in criminal law (16 March 2011).
 • Lindenbergh, S.D. (interview) (2015, Jun 02). Hoogte van smartengeldbedragen in Nederland. [radio-uitzending]. In Radio 2.
 • Lindenbergh, S.D.. Smartengeld. Rijksuniversiteit te Leiden (391 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: J. Hijma.

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Civil Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam