Strafrecht

Inschrijven voor Master Strafrecht

Voor het studiejaar 2019-2020 is 20 augustus de uiterste aanmelddatum voor masteropleidingen. Er is één instroommoment: 1 september. Tussentijdse instroom is niet mogelijk

Studenten van Erasmus School of Law met een hertentamen na 20 augustus kunnen zich tot 31 augustus aanmelden. Studenten van buiten Erasmus School of Law die zich na 20 augustus willen aanmelden kunnen contact opnemen met: de heer E.W. R. van Roon
e-mail: masterinstroom@law.eur.nl ; tel: 0104081858.

U dient een verzoek tot toelating in via www.studielink.nl. U volgt de volgende stappen:

  • U meldt zich aan voor de master Rechtsgeleerdheid;
  • U vult de opleidingsspecifieke vragen in;
  • U bevestigt uw aanmelding in studielink;
  • U ontvangt ‘direct’ na deze bevestiging een e-mail met een link naar het EUR Aanmeld Portaal;
  • Mail niet ontvangen? Check ook uw map ongewenste mail!
  • U rondt hier uw verzoek tot toelating af door het beantwoorden van de gestelde vragen;
  • U geeft hier ook aan dat u de mastervariant Strafrecht wilt volgen;
  • U kunt hier uw gewaarmerkte kopie van uw diploma of een afstudeerverklaring uploaden*.

*Als het afstuderen al in het landelijk centrale register in studielink is opgenomen, of u hebt uw bachelor aan ESL behaald en het afstuderen staat in Osiris vermeld, dan rondt u de aanmelding in EUR Aanmeld Portaal af zonder een diploma of afstudeerverklaring te uploaden. Bovenstaande geldt zowel voor EUR-studenten als voor studenten van andere universiteiten.

Vragen over de aanmeldingsprocedure kunt u stellen aan de heer E.W.R van Roon,
e-mail: masterinstroom@law.eur.nl.