Tijdens je studie Master Strafrecht

In veel mastervakken worden gastcolleges door professionals uit de praktijk gegeven, vinden er excursies en andere extra-curriculaire activiteiten plaats, is er contact met en zicht op alumni en vindt er op geregelde basis ideeënuitwisseling plaats met de rechtbank Rotterdam-Dordrecht, het parket Rotterdam-Dordrecht, het landelijk parket, de Hoge Raad en de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in Den Haag over stages en werkervaringsplaatsen voor studenten.