Over de bacheloropleiding

Universitair bacheloronderwijs

Elke wetenschappelijke bacheloropleiding duurt drie jaar. Doel van het eerste jaar is om je inzicht te geven in de inhoud van de opleiding. Aan iedere student wordt aan het eind van het eerste jaar een Bindend Studieadvies uitgebracht. Dit studieadvies is bindend, zodat studenten met onvoldoende studievoortgang in het eerste bachelorjaar deze opleiding niet langer mogen volgen.

Taal van de bacheloropleiding

Je kunt aan de Erasmus Universiteit Nederlandstalige bacheloropleidingen als Engelstalige bacheloropleidingen volgen. De Nederlandstalige bacheloropleidingen hebben ook vakken en literatuur in het Engels. 

Titel van de bachelor opleiding

Wanneer je slaagt voor het bachelorexamen, ontvang je als titel Bachelor. Daaraan wordt ook het vakgebied van je opleiding toegevoegd.

Bachelor of Science (BSc) wordt gebruikt voor de bacheloropleidingen in het gamma- en bèta-vakgebied. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Economie, Criminologie en Psychologie.

Bachelor of Arts (BA) wordt gebruikt voor de bacheloropleidingen in het alfa-vakgebied. Voorbeelden hiervan zijn: Filosofie, Liberal Arts and Sciences en Geschiedenis.

Bachelor of Laws (LL.B.) wordt gebruikt voor de juridische opleidingen Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid.

Deze academische titels zijn internationaal erkend.

Welke bacheloropleidingen biedt de Erasmus Universiteit aan?

Bekijk het complete overzicht van onze bacheloropleidingen.