Cultures of Innovation in the Creative Industries (CICI)

Het onderzoeksproject Cultures of Innovation in the Creative Industries (CICI) richt zich op het fundament van innovaties binnen de creatieve industrie. Dr. Erik Hitters, dr. Pawan Bhansing en Yosha Wijngaarden bestudeerden de ervaringen en denkbeelden van de creatieve ondernemer in creatieve bedrijfsverzamelgebouwen (CBV). Zij keken naar relaties tussen bedrijven, markten, netwerken en hun locaties. Daarnaast focust het project op de effecten van hun co-locatie op de bedrijven zelf, hun concurrentie, hun innovatiecapaciteiten en samenwerkingen. Het onderzoekt doelt op het achterhalen van welke culturele, institutionele en functionele factoren waarde bijdragen aan CBV’s.
 

Resultaten

Het project leverde concrete aanbevelingen en bevindingen op, op het gebied van identiteit, management, collegialiteit, motivatie, en reputatie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de waarde van CBV’s in de creatieve industrie. Zo laat het onderzoek zien hoe CBV’s creatieve ondernemers de mogelijkheid bieden om zichzelf op een professionele manier aan de buitenwereld te presenteren. Daarnaast heeft het CICI-project een dieper inzicht gegeven op de bronnen van innovatie voor de creatieve ondernemer. Deze zijn gecategoriseerd in vier duidelijke vertakkingen (Peers, Plaats, Partners, Passie).

Impact op de samenleving

Termen als ‘dreativiteit’ en ‘innovatie’ zijn trending zijn in beleidsvorming, de wetenschap en de media. Toch is er nog te weinig wetenschappelijke en strategische kennis over de manier waarop creativiteit en innovatie leiden tot samenwerkingen in de creatieve industrie. Daarnaast weten we dankzij het CICI-project meer over contextuele factoren en voorwaarden voor de ontwikkeling van creatief ondernemerschap. Dit is van waarde voor CBV’s en hun management, creatieve ondernemers, de creatieve industrie als geheel, maar ook voor andere industrieën.

Impact op het vakgebied

Het CICI-project heeft kennis opgeleverd over de benodigde omstandigheden om de creatieve industrie zijn maximale potentie te laten benutten. De onderzoekers wilden een kloof tussen de theorie en praktijk overbruggen en daarmee andere onderzoekers een completer theoretisch kader bieden.

Aangezien de termen van innovatie ook toegepast kunnen worden op andere industrieën, zijn de inzichten uit het CICI-project interdisciplinair inzetbaar. Deze interdisciplinaire blik past bij het hedendaagse gedachtegoed van de creatieve industrie.

De onderzoekers

  • dr. (Erik) HJCJ Hitters

    dr. (Erik) HJCJ Hitters

    Erik Hitters (1964) is Associate Professor of Media and Cultural Industries in the Department of Media & Communication of Erasmus University Rotterdam. He…
  • (Yosha) YGD Wijngaarden - MSC MA

    (Yosha) YGD Wijngaarden - MSC MA

    Yosha Wijngaarden (1987) is a postdoctoral researcher at the Arts and Culture Studies department. Her research focuses on the intersection of the creative…