Expertisegebieden

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft haar onderwijs en onderzoek gebundeld in vier expertisegebieden, waarin de universiteit nationaal en internationaal erkenning geniet. Als internationale netwerkuniversiteit zoekt de Erasmus Universiteit Rotterdam actief de samenwerking met nationale en internationale partnerorganisaties om haar strategische ambities te verwezenlijken.

Profiel

Het onderzoek vindt plaats aan de landelijk erkende onderzoekscholen en onderzoekinstituten of bij onderzoeksgroepen van onze faculteiten en instituten. De meeste onderzoekers van de EUR werken samen met of hebben contacten binnen internationale onderzoeksnetwerken. Waar disciplines elkaar raken, wordt vooruitgang in de wetenschap geboekt. De expertisegebieden zijn:

  • Gezondheid
  • Welvaart
  • Bestuur
  • Cultuur

Gezondheid

Dit domein kan omschreven worden als 'van molecuul tot de menselijke samenleving en terug'. Het omvat leidende onderzoeksgroepen in de biomedische wetenschappen, in het klinisch domein en in de gezondheidszorgwetenschappen.

Cultuur

Het domein Cultuur richt zich op media, geluk en identiteit in de moderne stedelijke samenleving. Het omvat onderzoeksgroepen op de gebieden sociologie, geschiedenis, cultuur en de juridische wetenschappen.

Welvaart

Welvaart behandelt het thema van duurzame economische groei en omvat onderzoeksgroepen op de gebieden van de econometrie, finance en besluitvorming wetenschap.

Bestuur

Onderzoek binnen het domein Bestuur houdt zich bezig met een goede organisatie van bedrijven en maatschappij met onderwerpen zoals arbeid- en organisatiepsychologie, de juridische wetenschappen en bestuurskunde.

Uitstekende wetenschappelijke reputatie

De Erasmus Universiteit scoort systematisch hoog in internationale onderzoeksrankings. De uitstekende academische prestaties en de hoge kwaliteit van onze wetenschappelijke output liggen daaraan ten grondslag. Veel onderzoekspublicaties behoren tot de top 10% van de meest geciteerde publicaties. Op een aantal terreinen behoren we tot de besten in de wereld, bijvoorbeeld op het terrein van management en economie of m.b.t. het onderzoek naar virusziekten. Erasmus MC behoort op het gebied van klinisch onderzoek tot de absolute wereldtop.

Meer informatie over onze prestaties in onderzoeksrankings vindt u hier.