Decanenconferentie

In het academisch jaar 2018-2019 organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam de jaarlijkse studiemiddag voor schooldecanen en mentoren.

Meer informatie over deze conferentie volgt te zijner tijd op deze pagina.

Leerlingen worden in het vwo voorbereid op een opleiding aan de universiteit, of zelfs een carrière in de wetenschap. Wij willen als Erasmus Universiteit graag de scholen, schooldecanen en mentoren helpen bij de voorbereiding van de leerlingen op die universitaire opleiding.

 

Tijdens de studiemiddag geven wij een inkijkje in wat er nu echt van uw leerlingen wordt verwacht, welke problemen er momenteel spelen, en op welke wijze wij u kunnen helpen, maar ook hoe u uw leerlingen kunt helpen.

Er wordt aandacht besteed aan de ambitieuze koers van de Erasmus Universiteit en hoe de studiekeuze van uw leerlingen binnen deze koers past. We bespreken het aanbod van activiteiten voor scholen. Daarnaast wordt er natuurlijk veel praktische informatie gegeven. Over algemeen studiekeuze-relevante onderwerpen, maar ook over nieuwe EUR-specifieke zaken.

Diverse deskundige sprekers belichten in workshops en infosessies actuele thema’s als selectie (en dan met name nieuwe inzichten en invalshoeken!), goal setting en academisch onderzoek.

Uiteraard biedt de studiemiddag ruimte voor ontmoeting en kennisuitwisseling tussen onderwijsprofessionals. Voor decanen en mentoren van de bovenbouw van het vwo/gymnasium een belangrijke, inspirerende en informatieve middag. De Erasmus Universiteit ziet het als gezamenlijke verantwoordelijkheid van het vo en wo om het studiekeuze- en aanmeldingstraject te begeleiden. Een belangrijke voorwaarde om dit te kunnen realiseren is échte samenwerking tussen u als decaan/mentor en de EUR als wetenschappelijk opleidingsinstituut.

Wij nodigen u hierbij van harte uit om deze conferentie bij te wonen. Ook mentoren zijn nadrukkelijk van harte welkom.

Datum:                                
wordt te zijner tijd bekend gemaakt

Tijd:                                      
's middags

Locatie:                               
Erasmus Universiteit Rotterdam
Burg. Oudlaan 50
3062PA Rotterdam

Voor wie?                          
De conferentie is bedoeld voor de decanen en mentoren van de bovenbouw van het VWO

Aanmelding?                     
U kunt meerdere afgevaardigden van uw school aanmelden: decaan e/o mentoren. Gelieve elke deelnemer apart aan te melden.

Meer informatie?

Neem dan contact op met: