European Music Festivals, Public Spaces and Cultural Diversity

Dit project stelt dat muziekfestivals serieus moeten worden genomen als plaatsen voor het vertegenwoordigen, betwisten en realiseren van sociale waarden, op momenten waarop diverse interculturele ontmoetingen plaatsvinden en sociale dialoog ontstaat. Muziek heeft krachtige communicatieve eigenschappen, en muziekfestivals hebben de mogelijkheid om een connectie tussen mensen te leggen en daarmee interculturele dialoog, wederzijds begrip en tolerantie te bevorderen. Muziekfestivals kunnen dan ook gezien worden als publieke ruimtes van sociale erkenning en representatie. Hierdoor ontstaat de ideale locatie om de relatie tussen cultuur en integratie, en ontmoetingen tussen verschillende culturen te bestuderen.

Dit project wordt in samenwerkingsverband uitgevoerd met de ondersteuning van lokale en regionale partners in elk van onze onderzoekslocaties. Het voornamelijk doel van het project is om de coördinatie, representatie en onderhandeling van culturele diversiteit te begrijpen. Om dit uit te kunnen voeren, gebruikt het project de locatie van een muziekfestival in verschillende nationale en lokale settingen, om een grotere vraag aan te kaarten waarin culturele waarde van populaire kunst en muziek, culturele consumptie en ontmoetingen in sociale ruimtes worden verbonden aan vragen over sociale inclusie en nationale solidariteit. Ons overkoepelende doel is om inzicht te krijgen in de mate waarin en de manieren waarop ‘festivalisering’ een belangrijke rol speelt in het proces van een Europese heronderhandeling van culturele diversiteit en thuishoren in openbare ruimtes. Hieruit volgen drie onderzoeksvragen:

 • Hoe creëren muziek festivals een sociale ruimte waar geschiedenis, identiteit en publiek gezien en gehoord wordt?
 • Hoe worden culturele ontmoetingen geconsumeerd en begrepen in de context van de muziek festival omgeving?
 • Op welke manieren kunnen festivals sociale inclusie promoten?

Onderzoekers

 • prof.dr. (Pauwke) PPL Berkers

  Pauwke Berkers is full professor Sociology of Popular Music, specifically in relation to Inclusion, Well-Being, and Resilience in the Department of Arts and…
  prof.dr. (Pauwke) PPL Berkers

Partners

 • HERA

  Humanities in the European Research Area
 • European festivals Association

 • British Arts Festivals Association

 • Rotterdam Festivals

 • Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

 • Association of Irish Festival Events

 • Dansklive

 • Krakowskie Biuro Festiwalowe

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen