Mobilizing sounds: Ethnic boundaries, bridges and music reception in diverse European cities

Immigratie wordt door steeds meer Europeanen als een van de meest prominente kwesties op de agenda van de EU beschouwd, stijgende van een loutere 9% in 2012 naar een zekere 48% in 2016. Toegenomen diversiteit in een wereld waar we ook te maken hebben met globale politieke crisissen en  religieuze conflicten, veroorzaken sociale desintegratie in Europese samenleving. Kunst en cultuur wordt vaak gezien als mogelijke kanshebbers in het leveren van oplossingen in deze urgente uitdaging, door hun belangrijke rol in het verbinden van mensen en het verbeteren van sociale cohesie.


Muziek in het bijzonder, is erg geschikt om grenzen te overbruggen tussen minderheden en meerderheden, dankzij haar alomvattendheid en de gedeelde emotionele taal die ze biedt. Ondanks hoopvolle speculaties van beleidsmakers bezitten we tot nu toe nog weinig empirisch begrip van hoe en op welke manieren muziek groepen kan samenbrengen. Daarom dan ook de vraag: in welke mate en op welke manier overbrugt muziek grenzen tussen meerderheden en etnische minderheden met een migratie achtergrond in Europese steden? Welke muziek genres hebben de potentie om mensen te verbinden met elkaar? In acht nemend dat sociale integratie een tweezijdig proces is, onderzoekt deze studie hoe muziek meerderheden en minderheden met een migratie achtergrond kan samenbrengen. Bovendien bekijkt dit project meerdere Europese steden, omdat lokale context een factor is om rekening mee te houden. In conclusie richt dit project zich op de cognitieve, ruimtelijke en sonische dimensies van etnische grenzen. Heeft muziek de kracht om onze fysieke ervaringen met, en gedachtes over diversiteit te veranderen?

Hoofd onderzoeker

 • prof.dr. (Pauwke) PPL Berkers

  Pauwke Berkers is full professor Sociology of Popular Music, specifically in relation to Inclusion, Well-Being, and Resilience in the Department of Arts and…
  prof.dr. (Pauwke) PPL Berkers

Academische partners

 • prof.dr. (Koen) CJM van Eijck

  Koen van Eijck is professor of Cultural Lifestyles and head of the Examination Board of the Erasmus School of History, Culture and Communication. He also serves…
  prof.dr. (Koen) CJM van Eijck
 • dr. (Michael) MJ Berghman

  Michaël Berghman (1984) is Assistant Professor of Sociology of Art and Culture at the Erasmus School for History, Culture and Communication. Michaël studied…
  dr. (Michael) MJ Berghman
 • prof.dr. (Jeroen) J van der Waal

  Sociologist Jeroen van der Waal (PhD Erasmus University Rotterdam, 2010) is Full Professor at Erasmus University Rotterdam, Fellow at Erasmus University…
  prof.dr. (Jeroen) J van der Waal

Partners

 • Popcoalitie

 • VNPF

 • Culture Action Europe

 • Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen