Academische Vaardigheden (ESPhil)

  • Aanvrager en projectleider ESPhil: Bart Leeuwenburgh

  • Projectleiders CLI: Romy van Leeuwen & Rachel Ligtvoet (Risbo)

Ontwikkeling van de leerlijn 'Philosophical Academic Skills'

Voor alle ‘Advanced Courses’ in het curriculum zal in het academische jaar 2018-2019 in nauw overleg met de leden van de Opleidingscommissie een leerlijn ‘Philosophical Academic Skills’ worden ontwikkeld voor alle bachelorstudenten wijsbegeerte en dubbelstudie-studenten. Per cursus zullen de verschillende filosofische vaardigheden door de eindverantwoordelijke docent van de cursus worden ingevoerd en getoetst en door de tutoren in de werkcolleges worden getraind.

De betreffende vaardigheden zijn: samenvatting maken, essay schrijven, presenteren, close reading’, debatteren, en met betrekking tot de thesis: probleemstelling formuleren, schrijfvaardigheidstraining, formele vereisten; annoteren, citeren, parafraseren, een bibliografie maken etc.

Doel

De doelen zijn: (1) doordachte en naadloze integratie van het vaardighedenonderwijs in de cursus, zodat de student ervaart dat vaardigheden een inherent onderdeel vormen van de cursus en het curriculum (en niet als ‘aanhangsel’ bij het curriculum) en (2) ontwikkeling vaardighedenleerlijn met een stevige onderwijskundige opbouw (leerdoelen, leeractiviteiten, toetsing). We willen een aantal van deze cursussen via de ‘flipped classroom’ methode aanbieden. Studenten maken online voorbereidingsopdrachten, kunnen online samenwerken en/of feedback geven, en nemen deze kennis en ervaring mee naar de werkgroepen. Tijdens de werkgroepen gaat de tutor verder de diepte in en kunnen studenten aan de hand van ‘peer learning’ verdere stappen zetten.

Resultaat

Wanneer het project is afgerond zullen de resultaten gedeeld worden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen