Canvas portfolio for IBCoM course (ESHCC)

  • Aanvrager en projectleider ESHCC: Mijke Slot

  • Projectleider CLI: Marit Nieuwenhuys (Risbo)

Canvas portfolio voor het vak Communication Technology and Impacts (IBCoM)

Samen met de CLI is de projectleider op zoek naar een manier om een creatief portfolio in Canvas te verwerken voor eerstejaarsstudenten in het vak Communication Technologies and their Impacts, als manier om hen door heel het vak te kunnen beoordelen in plaats van met een tentamen aan het eind.

Doel

Een creatief portfolio zal het mogelijk maken om het leerproces van studenten helder te kunnen volgen tijdens het semester, en het zal studenten dwingen om hun leerstrategie te veranderen; om het materiaal te lezen voor werkgroepen en om hun creatieve potentieel te benutten – creativiteit zou de centrale focus moeten hebben bij de beoordelingsmethode. Tegelijkertijd zou het de werkdruk voor de docenten moeten verlagen aan het eind van het vak, wat hen ruimte geeft voor het voorbereiden van de volgende vakken en het uitvoeren van onderzoeksactiviteiten.

Resultaat

Het resultaat wordt gedeeld wanneer het project is afgerond.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen