Coursera for Campus - Minor Global Health

Use of Coursera for Campus in the Erasmus MC minor Global Health

  • Aanvrager en projectleider Erasmus MC: Jan Nouwen

  • Projectmanager: Kris Stabel (Risbo)

Ten tijde van de COVID-19 crisis in 2020 ondersteunde de CLI verschillende initiatieven die de plotse omschakeling van on campus naar online onderwijs voor docenten en studenten makkelijker moesten maken. Eén van deze initiatieven was instappen in het Coursera for Campus -initiatief. Op deze manier konden docenten door middel van MOOCs (Massive Open Online Courses) hun eigen online onderwijs verbreden en verdiepen met content ontwikkeld door verschillende universiteiten over de hele wereld.

Doel

Om het onderwijs tijdens de crisis een online vorm te geven, is er binnen de minor Global Health en de Summer Course 1 van de research master Infection & Immunity van het Erasmus MC, verzorgd door Jan Nouwen, gebruik gemaakt van twee verschillende bestaande MOOCs. Voor de minor is de MOOC Essentials of Global Health, ontwikkeld door Yale University, ingezet. Voor het vak van de master Infection & Immunity is de MOOC van Rice University genaamd Fundamentals of Immunology gebruikt.

Coursera for Campus bood de kans om academische kennis van over de hele wereld te bundelen en in te zetten in de eigen vakken van de Minor en de Summer Course. De studenten konden zo online en in eigen tempo de inhoud van de MOOC bestuderen, zodat er ruimte vrijgemaakt kon worden in de colleges voor verdiepende inhoud en gesprekken met de studenten. Ondanks het feit dat het onderwijs dus volledig online was, resulteerde de inzet van de MOOCs en de daaropvolgende activerende online colleges in een voor studenten afwisselende en rijke leerervaring. Bovendien kregen de studenten door het gebruik van Coursera de kans om inhoudelijke lessen opnieuw te bekijken, zodat zij ‘in control’ bleven van het eigen leerproces.

Resultaat

De learning data achter Coursera for Campus biedt veel inzichten in hoe studenten de MOOCs hebben gebruikt. Zo blijkt dat vrijwel alle studenten de MOOC Essentials van Global Health van Yale University hebben afgerond. Bovendien geven de studenten de gevolgde MOOCs een beoordeling van minimaal 4 sterren, het merendeel geeft 5 sterren aan de MOOC.

Door de goede ervaringen met Coursera for Campus zal de MOOC Essentials of Global Health ook komend Academisch jaar weer onderdeel van het Minor Global Health programma zijn.
De MOOC Fundamentals of Immunology zal per komend Academisch jaar worden ingezet als pre-course (voorbereidingscursus) voor de start van de 1e Summer Course van de Research Master Infection & Immunity.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen