Virtuele onderwijsassistent

Introductie

Het idee voor het ontwikkelen van een virtuele onderwijsassistent ontstond in 2019 tijdens de ontwikkelingsfase van een nieuwe parttime masteropleiding. De opleiding moest studenten een gepersonaliseerde leerervaring bieden, goede studentenbegeleiding en regelmatige en efficiënte studentenfeedback, ook wanneer een groeiend aantal online onderwijssessies in overweging wordt genomen.

We stelden onszelf de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we met behulp van nieuwe en innovatieve technologieën studenten betere ondersteuning, begeleiding en feedback geven?
  • Hoe kunnen we met het oog op toenemende studentenaantallen en online onderwijsactiviteiten studenten proactief (en automatisch) relevante inhoud aanbieden, gebaseerd op hun online activiteiten en resultaten, en zo hun leerervaring personaliseren?
  • Is er een manier waarop we gegevens over terugkerende vragen van studenten automatisch kunnen opslaan en opnieuw gebruiken?

Tijdens het bespreken van de bovenstaande vragen kwamen we op het idee van een virtuele onderwijsassistent: een geautomatiseerd gespreksinstrument of kunstmatige intelligentie-chatbot die gebruikmaakt van een databank met vraag-en-antwoordparen op zowel opleidingsniveau (bijvoorbeeld “hoe laat begint ons marketingcollege morgen”) als op vakinhoudelijk niveau (bijvoorbeeld “ik heb hulp nodig bij vraag 3 van onze groepsopdracht”).

De virtuele onderwijsassistent zal met machine learning-technologie continu extra inhoud aan het repertoire toevoegen en daardoor studenten bij hun voortgang beter en efficiënter ondersteunen.

Projectdoelstelling

Voor de eerste ontwikkelingsfase van de virtuele onderwijsassistent werd CLI-ondersteuning toegekend. Deze fase ging officieel in juni 2021 van start.

De hoofddoelstelling van deze eerste fase is:

  • op basis van de beschikbare gegevens inzicht bieden in de haalbaarheid van de ontwikkeling van de virtuele onderwijsassistent;
  • een globaal ontwerp voor de virtuele onderwijsassistent maken, met onder andere gespreksontwerp, ontwikkelingsroute en blauwdruk.

Fase 1 van het project werd op 26 juli 2021 afgerond. De projectdeliverables zijn positief ontvangen en momenteel wordt een projectplan gemaakt voor fase 2 van het project, in september 2021.

Gewenst resultaat

Fase 2 van het project betreft de daadwerkelijke ontwikkeling van een werkende virtuele onderwijsassistent. Het gewenste resultaat is dan ook om in het komende collegejaar 2021/2022 de virtuele onderwijsassistent in twee masteropleidingen te implementeren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen