MOOC Qualitative Comparative Analysis (EGSH)

  • Aanvrager en projectleider EGSH: Jan Nagtzaam & Fadi Hirzala

  • Projectleider CLI: Giovanni Nobre (Risbo)

Ontwikkeling van de MOOC QCA

“Qualitative Comparative Analysis” is een Massive Open Online Course (MOOC) die reeds ontwikkeld is en inmiddels op Coursera te vinden is (www.coursera.org/learn/qualitative-comparative-analysis).

Qualitative Comparative Analysis (QCA) is een  methode die voornamelijk wordt gebruikt in de sociale wetenschappen voor de beoordeling van oorzaak-gevolgrelaties (dat wil zeggen oorzakelijkheid). Deze methode kan worden gebruikt op elk niveau: macro (bijv. landen), meso (bijv. organisaties) en micro (bijv. individuen). Het wordt meestal gebruikt voor onderzoek van kleine en middelgrote monsters en populaties (10-100 gevallen), maar het kan ook voor grotere groepen worden gebruikt.In het ideale geval is het aantal gevallen minste 10.

De activiteiten van de cursus omvatten het bekijken van de video's, het raadplegen van aanvullend materiaal waar nodig en het doen van opdrachten.

Na de cursus zal de student de methodologische basis van QCA begrijpen en kan deze zelf een eenvoudige QCA-studie kunt uitvoeren.

Still MOOC Qualitative Comparative Analysis - Crisp vs fuzzy sets Still MOOC Qualitative Comparative Analysis - Case-condition proportion

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen