Ontwikkeling animatievideo's (ESL)

  •  

    Aanvrager en projectleider ESL: Maarten de Wilde

  • Animaties: Moville

  • Projectleider CLI: Johan Ong

Ontwikkeling animatievideo's Internationaal en Europees belastingrecht

Voor het B3-bachelorvak Internationaal en Europees belastingrecht (ESL) willen we graag starten met het creëren van een vijftal animaties. De onderwijsuitdaging die we thans onder meer ervaren is kennisheterogeniteit onder studenten. Als gevolg moet er soms materiaal behandeld worden waar een deel van de studenten reeds bekend mee is en het andere deel niet. We zijn op zoek naar een manier om deze “pre-knowledge gap” te reduceren. Ook hebben we de indruk dat we de schaarse contacturen in het onderwijs efficiënter zouden kunnen inzetten.

Doel

Bij deze innovatie worden enerzijds animaties ingezet om de kennisheterogeniteit van studenten te reduceren. Anderzijds beogen we via het aanreiken van kennisclips en digitale content studenten al voor de onderwijsbijeenkomsten verder op weg te helpen om ze zo op een hoger plan de contactmomenten ingeloodst te krijgen.

Het uiteindelijke doel is om met regelmaat nieuwe animaties en kennisclips te gaan lanceren via Canvas, en/of bijvoorbeeld een ESL Youtube-kanaal, om zo een substantieel en coherent en flexibel inzetbaar ‘body’ digitale onderwijscontent te ontwikkelen.

Beoogd resultaat

De ruimte die tijdens de onderwijsbijeenkomsten zou vrijkomen zou dan worden aangewend om tijdens de contactmomenten dieper op de stof in te gaan en/of om ruimte vrij te maken voor interactie en discussie. Met de opgedane ervaringen zouden we bovendien snel kunnen inspelen op veranderingen en bewegingen in het vakgebied.

Still animation ESL by Moville ESL animation still by Moville

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen