Blended course Philosophy of Science 1 (ESPhil)

Galaxy / milky way
  • Aanvrager en projectleider ESPhil: Tim de Mey

  • Projectleider CLI: Romy van Leeuwen (Risbo)

Ontwikkelen van de MOOC en blended course Philosophy of Science 1

Met deze innovatie leveren we flexibel interactief onderwijs voor de student, in de vorm van een Massive Open Online Course (MOOC), genaamd Philosophy of Science 1.

Doel

Het eerste doel is “Ontwikkeling van online modules (MOOCs) om het eigen onderwijs te organiseren, en om onze eigen studenten tijdens de looptijd van de cursus aan te moedigen om actief te interacteren niet alleen met elkaar, maar ook met andere, externe “active learners”. Het tweede doel van deze innovatie is om alle studenten toegang te geven tot de inhoud van het vak en iedereen dezelfde learning experience te geven. Er wordt een MOOC ontwikkeld met kennisclips, discussieopdrachten en assessments.

Resultaat

Wanneer het project is afgerond, zullen de resultaten worden gedeeld.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen