Pilot Goal-setting & Chatbot (RSM)

  • Aanvrager en projectleider RSM: Michaëla Schippers

  • Projectleider CLI: Patrick Boom

Ontwikkelen en evalueren van interventie met chatbot

Studenten in het hoger onderwijs lopen tegen meerdere uitdagingen aan, gerelateerd aan (a) hoge aantallen studenten in klaslokalen, (b) gebrek aan individuele steun en (c) veranderingen in het curriculum. Onderzoek toont aan dat studenten in het hoger onderwijs steeds meer psychologische klachten ervaren. Het huidige model van mentale zorgverlening en specifieker, het huidige systeem van studieadviseurs en studentpsychologen is niet ontworpen voor grotere aantallen studenten. Een uitbreidbare oplossing voor het voorkomen van welzijnsproblemen is online coaching en therapie.

In het voorgestelde project wordt een online coachingproces met een chatbot toegevoegd aan een bestaande interventie, die al bewezen goed werkt voor studentenwelzijn en studiesucces, namelijk een goalsetting interventie (Schippers, Scheepers, & Peterson, 2015). De chatbot kan gebruikersspecifieke persoonlijke hulp bieden.

Voor studenten met weinig studieproblemen zouden goalsetting en online coaching genoeg kunnen zijn. Studenten met meer complexe problemen kunnen hun voordeel opdoen uit online cognitieve gedragstherapie, en bij serieuzere klachten doorverwezen worden naar een studentenpsycholoog.

Doel

Dit voorstel is gericht op het ontwikkelen en evalueren van een interventie die tracht studentenwelzijn, veerkracht, en academische prestaties te verbeteren, door een combinatie van het vaststellen van doelen, feedback van een digitale coach en online coaching om de doelen waar te maken.

Resultaat

Dit project is nog in ontwikkeling, wanneer het is afgerond zal het resultaat hier gedeeld worden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen