Recap Academic Presentation Skills (ESE)

  • Aanvrager en projectleider ESE: Bas Karreman

  • Animaties: Videoscribe

  • Projectleider CLI: Romy van Leeuwen

Video animaties om kennis op te frissen

De studenten kunnen met deze onderwijsinnovatie hun presentatievaardigheden die ze in het eerste jaar van hun bachelor hebben aangeleerd ‘opfrissen’. Voor de studenten levert het op dat ze op een flexibele manier toegang krijgen tot ‘recapmodules’ om hun vaardigheden bij te werken.

Er worden korte kennisclips en instructiematerialen ontwikkeld voor een vijftal online modules of opdrachten. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen