Self-directed Competentie-ontwikkeling Bachelor Psychologie (ESSB)

  • Aanvrager en projectleider ESSB: Cynthia Elderson

  • Projectleider CLI: Rachel Ligtvoet, Alice van de Vooren & Romy van Leeuwen (Risbo)

Pilot self-directed competentie-ontwikkeling van bachelor psychologie studenten

In de huidige onderwijssituatie bij de bachelor Psychologie wordt gestreefd naar self-directed learning. Hiervoor wordt sinds jaren probleemgestuurd onderwijs (PGO) gebruikt. Hoewel er grote tevredenheid is bij studenten over deze methode en de opleiding ook in visitaties zeer positief beoordeeld wordt, zijn er ook uitdagingen.

Doel

Het doel van het project is om een pilot uit voeren waarin, ten eerste: de student zichzelf ontwikkelt op de competenties in het werkveld van de psycholoog, gelijk welk werkveld dan ook (van klinisch tot onderzoeker). Dit leidt tot meer studenten die de competenties hebben passend bij het werkveld van Psycholoog. Bij het tweede deel van de pilot wordt self-directed learning bij studenten versterkt om studenten een goede basis mee te geven voor een leven-lang-leren. Dit leidt tot meer studenten die metavaardigheden voor een leven-lang-leren hebben aangeleerd en het zelfvertrouwen hebben om dit te doen. Tevens is de opleiding in staat om voorspelbaarder studenten tot dit niveau te laten stijgen.

Resultaat

De resultaten worden gedeeld wanneer het project is afgerond.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen